Här hittar du föreningens övriga historiesidor;
www.varnhemshistoria.se
www.ljungstorpshistoria.se

Skövde Axvalls Järnväg
SAJ en bildresa i historia & geografi.

Från Skövdehistoria till slutstationen Axvall via Våmb - Billingen - Ljungstorp Backa - Ökull och Prinshaga med järnvägsstation i Varnhem.
I text, bild och kartor.

SÖKFUNKTION;
- här nedan hittar Du med valfritt sökord alla namn, årtal, platser och händelser på våra hemsidor.


På sidan Du klickat Dig fram till kan Du använda sökfunktionen i Din webbläsare om Du inte direkt hittar vad Du söker (ofta; "Redigera -> sök")

- klicka på rubriken ovan för att se recension och för att eventuellt köpa boken direkt från förlaget!

NYHETER - SE NEDAN!  eller Klicka här!
                    * OBS! rubrik ovan: "En enkel resa 1"; följ spåret via 500 bilder!

FÖRSTA ORDINARIE ÅNGTÅG VID SKÖVDE AXVALLS JÄRNVÄG 1904

Klicka på bilden för mer info!

Störs du av ljudet - stäng av det ovan till höger! Vill du höra det igen - tryck på startknappen till vänster!- eller nedan!

 

Bild 1.
31 mars 1904 avgick det första officiella tåget i allmän trafik från Skövde mot Axvall med ett välputsat lok. Loket hette "SKÖFDE", SAJ Nr 1 och levererades av Motala Verkstad 1902. 1907 byttes namnet till "AXVALL", då ett nytt tåg som levererats och hyrts in från Skövde Stad döptes till SKÖFDE. Premiären hade föregåtts av ett testtåg den 13 december 1903 där privatpersoner kunde köpa biljett för 10 öre - se här! Fotograf Ludvig Ericson, Skövde       

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103733)

 

Skövde Axvalls Järnväg byggdes som ett av Västergötlands många smalspår med en spårvidd om 891 mm. Spåret kom att bli ett  21 kilometer långt huvudspår. Sidospårens längd uppgick till 3 kilometer. Rälsen var av stål och vägde 17,5 kilo per meter. Största lutning uppgick till 16,7 ‰ och minsta kurvradie var 250 meter. Vid trafikstarten var hastigheten begränsad till 20 km/t men den höjdes 1905 till 35 km/t.                                                                                    

Skövde Axvall Järnvägs godstrafik mellan Axvall och Gullhögen upphörde att gå enligt tidtabell 1950 och lades ner 1 september 1961 samtidigt med persontrafiken mellan Axvall och Skövde. Rivningen av smalspåret gjordes under 1963. Det enda som återstår av den forna SAJ-banan är det kvarvarande normalspåret mellan Skövde station och Gullhögen, samt en cykel- och gångbana från Södra Bergsvägen, Skövde till Backa gård norr om Varnhem. Cykelbanan kom till genom ett förslag från byggnadschefen i Skövde, civilingenjör Alvar Dannberg med förhoppning om att den kunde gå ända till Lidköping. I övrigt kan man se spår av den forna banvallen lite här och där i landskapet fram till Axvall.

(www.historiskt.nu)

 

Du hittar rubriker till alla sidor - förutom härovan, också som klickbar text längre ner på denna sida - scrolla eller klicka här!

   Till sidans botten!

Hemsidan har just nu:  3 646  bilder, kartor och fotografiska bildtexter enligt serverns bildräknare!
--- mycket bilder .. och de flesta äldre!

DET SISTA ORDINARIE ÅNGTÅGET PÅ SKÖVDE - AXVALLS JÄRNVÄG - EXAKT 50 ÅR SENARE!

Störs du av ljudet - stäng av det ovan till höger! Vill du höra det igen - tryck på startknappen till vänster!

Ett foto av mera sällsynt slag. Det visar ett litet tanklok, SJ S2p 3089, f d HSJ 11, med persontåg mot Axvall troligen våren 1954. Enligt uppgift ett av de sista ångtågen på banan. Fotograf är den sedan 2012 avlidne antikvariatsbokhandlaren Arne Jacobsson i Skövde. SAJ-banan inringar delar av Gullhögens dagbrott.

(Bilden och tåguppgifter förmedlade av Christer Torgersson, Malmö 2013)


Tåget befinner sig i kröken strax ovan och snett emot Billingsgatan nr 26 och möbelsnickare Segerberg, vars hustak syns till höger om röken bakom banvallen. Husgavlarna man ser omedelbart till höger om skorstensröken är fr v Billingsgatan 22 och 24 - se mer om platsen - klicka här!

"Känner hur det var att  som 9-10 åring, stå där bakom loket mellan grindarna till första personvagnen, 3:e klass, med luftdrag, sotflagor och ångvärme från frustande ventiler och höra ljudet från pistonger och utströmmande rökplymer samt skenskarvsdunk på var 50 meter."

(Uppgifter och minnen Claes Funck)

 

HISTORISK TRAKT FÖR JÄRNVÄGSANLÄGGANDE MELLAN SKÖVDE & AXVALL - KARTA 1655

Klicka på bilden för större karta! "Specialkarta för landsort och vad som befunnes vid vägarna - 1655" Klicka på bilden för större karta! "Specialkarta för landsort och vad som befunnes vid vägarna - 1655"

Klicka på bilden för större karta! "Specialkarta för landsort och vad som befunnes vid vägarna - 1655"

På en specialkarta från 1655 ser man den bygd från Skövde stad mot Skara som banan kom att anläggas i. Söder om Skövde finns Elins kapell och källa utmärkta liksom Kiellegården och Kiellebolit och ännu mer söderöver Hene by med sina gårdar nära Kyrketorps kyrka.

Den gamla Kungsvägen från Stockholm gick då från punkten Börta Hög på kartan ovan till höger ner norr om Skövde förbi Våmb/Wååm med kyrka och sina 4 kvarnar och 17 gårdar/hus, vidare in Allmänningen/Kronoparken Billingen/Bittingen och de små Torpen Kroktorp och Prestetorpit norr om Svarfvarebacken, löterna, ner genom gårdarna väster om Kronoparken Engerås, Ubsala, Hökatorp, Speckatorp ner mot Klåsters by med sina gårdar, nära Skarke/Skerke by med Prästebol och Kyrkebo gårdar.

Norr därom fanns Väberga by med sina 4 gårdar och längs gränsen för Kronoparken norrut finner man Solberga.

Ännu mer västerut ser man Hushagen inom den konungsliga Höjentorps Djurgård, Skärvs kyrka och vägen vidare mot Skara.

Söder därom fanns då inte Axvall ännu som ort (men som gammal borg) och Wing var bynamnet på kartan - i denna by kom sedan SAJ att landa genom anslutning till  Lidköping-Skara- (Axvalls) - Stenstorps järnväg (LSSJ) med Axvalls station som slutstation.

(Karta Lantmästeristyrelsens Arkiv med särskilt publiceringstillstånd av Riksarkivet som har copyright)

NYHETER

Du hittar nu SAJ-banan även på facebook, där i stort sett alla bilder utmed själva banan presenteras löpande en och en med start i Skövde. Gå in och gilla sidan för att följa den! Du hittar facebook-sidan på denna direktlänk; www.facebook.com/sajbanan

Läs hela inlägget »
2016-08-23
SKÖVDEBILDER RUNT SAJ
2016-05-15
SAJ RESER VIDARE PÅ SIN TURNÉ - IGÅR HÄRLINGSTORP, AXVALL!
2016-05-15
Det här är en nyhet
2016-01-31
SAJ-sidan nu donerad till Skarke-Varnhems Hembygdsförening!!

ALLMÄN INFO

Hemsidan skapas löpande helt ideellt och utan vinstsyfte (ingen reklam!) av Kent Friman som en fotoberätte- lse kring SAJ, Skövde Axvalls Järn- väg, och dess planer, förutsättningar, omgivning och historia.                                                            Bild 2.   Klicka på bilden för mer info!

 

Med tiden hoppas jag kunna skaffa fram detaljer om SAJ som kan komplettera fotoberättelsen med fakta om SAJ, som liknar det upplägg jag ser hos www.hsj.se - en förebild vad gäller tydlighet och detaljkunskap om själva järnvägsverksamheten.

 

Alla kommentarer, rättelser, tillägg och nya bilder mottages tacksamt! Fyll bara i kontaktformuläret här nedan för kontakt!      (Du kan även välja specifikt formulär för varje sida.)

 

Skriv gärna i Gästboken som du hittar här!

Formellt ägs nu hemsidan www.saj-banan.se sedan 2016-01-01 av Skarke-Varnhems Hembygdsförening!

 

(Alla bilder är klickbara för mer information!)          hälsning  Kent Friman

 © Copyright gäller för hemsidan

 

Innehållet på hemsidan är säkrat för publicering med tillstånd från alla som bidragit med bilder/kartor och ursprunglig copyright gäller ©. Kommersiellt användande av bilderna är förbjudet enligt lag utan särskilt tillstånd från den ursprungliga copyrightinnehavaren. Detta gäller även museerna, som kräver särskilda tillstånd! Se deras hemsidor!

 

Fotograf till bilder anges när de är angivna från källan för tillstånden. Texterna © är mina egna efter faktainhämtning och enligt texter i litteraturlista, om inget annat anges.

 

Länka gärna till sidan & berätta det för mig! Roligt att veta!

 

********************************************************

 

Tack!

särskilt till Skövde Stadsmuseum, Västergötlands Museum, Lantmäteriet Historiska Kartor och Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum samt Garnisonsmuseet, Axvall för bistånd och publiceringsrätt!

Tack också Nationalmuseum/Valdemarsudde för bistånd med bilder av Prins Eugen från bl a Ljungstorp!
Klicka här!

Tack också Elli Hembergs Stiftelse för publiceringsrätt av tavlor från Ljungstorp!
Klicka här!
*

Tack också ni andra som framgår av länkar och bildursprungsbeskrivning.

 

Bilderna är ofta hämtade från de digitala arkiven med låg upplösning och presenteras som de ser ut med alla fel! - i några fall retuscherade av mig för bättre förståelse.

 

Angående s.k. Cookies:

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper till när jag räknar unika besökare på sidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information.

 
********************************************************
 

Testsida

 

ALLMÄNT KONTAKTFORMULÄR NEDAN:
 

(av säkerhetsskäl loggas alla IP-adresser)

(din e-postadress lämnas inte ut till någon och inget annat heller!)

*****************************************************************************

Mini-bildspel - alla bilder från hemsidans alla bildspel:

 

Vill du gå snabbare/ långsammare - klicka manuellt på bilderna!

Vill du få igång bildspelet igen - uppdatera sidan!

Vill Du ha kort info till bilderna - klicka i-knapp i vänstra övre hörnet!

(Alla bilder har inte egen info!)

För närvarande finns 952 bilder i bildspelen!

Alla bilder ingår inte i bildspel!

 

© Copyright gäller för alla bilder vad gäller publicering!

Kontakta bildägaren enligt text vid bild på ordinarie plats på hemsidan!

Järnvägsstationen idag Exproprieringskarta 1860 Exproprieringskarta 1876 1870 1870 1870-75 1870-75 1878 1880 1889 1890 1891 1902 1902 1902-03 1902 Sekelskiftet 1902 1903-04 1905 1905 1905 1910 1915 1920 1925 1930-talet 1940-talet 1880-tal Springbrunn Vattenkuren 1860-tal Flyttad herrgård Sköfde Hotell 1880-tal Sköfde Hotell 1930-tal Utskänkningsställe 1960-tal Igenmurade valv & parkering 1962 februari "Sköfde Hotell" i graven 1870-tal Hotell Scandinav 1890-tal Hotell Billingen 1910-tal Hotellträdgården 1920-tal Hotellets Annex 1912-09-16 Järnvägshotellet Järnvägshotellets trädgård 1930-tal Järnvägshotellet Trädgårdserveringen 1930-tal moderniserat Järnvägshotell 1961 förfulat Järnvägshotell 1880-tal Hertig Johans Gata Borgmästare Wetterbergs Villa 1870-tal Nyanlagd Kyrkopark & Kyrkogatan 1880-tal Stationsrundeln & Sköfde Hotell 1888 Bangården norrut 1880-tal Södra Järnvägsparken 1890-tal bangården söderut 1895 Söderut Rådman Pettersson/Grönvalls hus 1890-tal Liten stuga 1890-tal Trädgårdsgatan 1892 Militärparad på Trädgårdsgatan 1905 Kungsgatan & Prostgården Sekelskiftet från Societetspaviljongen 1912-09-16 Järnvägshotellet Kyrkogatan 1 Järnvägshotellets trädgård 1915 Järnvägshotellet Kykogatan 1 1930-tal SAJ-bangården söderut 1931 Busstationen Skövde 1940-tal busstationen Skövde 1961 Stationens Godsmagasin 1930-tal Badhuset Mörke 1930-tal Mörkekorset med badhuset 1870-72 Vattenkuranstalten 1874-76 Vattenkuren 1876-77 Vattenkuren naggad i kanten 1880-tal Societetshuset 1890-tal (före 1893) 1880-tal Societetshus 1890-tal Societetsporten Trädgårdsutställning Stora salongen interiör Mer interiör och mer interiör Vattenkurens plan & trädgård Vattenkurens plan & trädgård Baksidan vattenkuren Boulogner Lejonkällan i Boulognerr Vattenkuren badhusparken Lejonkällan Jungfrukällan Jungfrukällan idag Några år innan slutet 1901 - ett år innan slutet Dr Doverties Villa Storgatan Prästgården 1930-tal Post- & Telegrafstation 1901 Nya Borgmästarvillan 1877 Hotell Billingen söderut Hotellträdgård med valv Vy mot blivande SAJ-angöring Ludvig Ercsons ateljé Prästgården efter byggnation 1872 Kungsgatan 3 Malmberg/Ericson's ateljé Kungsgatan 3 idag "Hotell Sköfde" interiört innan rivning Hotell Billingen interiört Hotell Billingen idag 1895 Söderut Grönvalls hus Familjen Grönvall Kyrkogatan 2 Tomt nr 70 Grönvalls Dottern Signes Väv-verkstad Väv-verkstaden Kyrkogatan 2 Interiör Kyrkogatan 2 Utställning Kyrkogatan 2 Kyrkogatan 2 trädgård & port Grönvalls & Petterssons hus Före Verkstaden Verkstaden nybyggd 1876 exproprieringskarta 1878 Verkstaden med spår 1890-tal Verkstad med spår Produkter 1896 & blivande Järnvägshotell Mer produkter Senare bild med staket 1904 Interiört Verkstaden John Grönvall i Verkstaden 1920-talet John Grönvall 1880-85 John Grönvall 1910-tal Grönvalls Annelund i Ljungstorp Förfallen Kontorsbyggnad verkstaden Första arbetarhuset byggs 1888 Hotell Billingen byggs Interiör Kyrkogatan 2 Vattenkur innan SAJ-bron Ånglok Sj Litt Tb 893 framför Verkstad 1914 1870 Första bilden Skövde jvgsstation 1904 Exproprieringskartan SAJ's ordf Axel von Matern Styrelseledamot SAJ Theodor Egnell VD Manfred Moberg 1902 SAJ-svängen ut från Skövde SAJ-anslutningen i Axvall Kalknedbrytning i Våmb 1903 Kalknedbrytningen Våmb SAJ 1904 karta Harkets terassbyggen 1903 Harkets våtmarker Harkessjön 1905 1903 Rallare vid Svarvarebacken Skarvsammanfogningen norr om Våmb Utfarten från Våmb Sammanfogningspunkten Rallare i Axvall 1903 Leverans av loket VARNHEM 1903 De båda loken AXVALL & VARNHEM1903 Tidigt 1890-tal från Vattenkurens trädgård Stationen år 1900 Stationen  1902 Fotograf: Eriksén Volvo från Järnvägshotellet 1950-talet 1902 SAJ's blivande frilastspår Undergången före SAJ SAJ byggs vid Vasaplan Spårplan 1952 visar SAJ 1904 SAj-kajen Första tåget 31/3 1904 SAJ-kajen Första tåget SAJ-kajen Lok Varnhem 1904 SAJ-kajen 1925 SAJ-kajen 1913 SAJ-kajen 1940 SAJ-kajen 1910 SAJ-kajen 1940 SAJ-kajen 1965 SAJ-bron 1955 SAJ-kajen 1950-tal rälsbuss SAJ-kajen 1960-tal SAJ-kajen 1910 SAJ-bron 1904 SAJ-angöringen 1930-tal SAJ-bron 1930-tal SAJ Frilastkaj 1965 SAJ Hörnet Skolgatan Skolgatan 2 Flickskolan 1960-tal framför flickskolan Skoilgatan 2 1965 Skolgatan 4 Lokstallet SAJ's bangård Början av SAJ's södra bangård Husen mitt emot SAJ's södra bangårdsdel 1908 SAJ's bangård 1965 SAJ's f d bangård 1965 SAJ's f d bangård 1903 SAJ-spår byggt vid Vasaplan SAJ's bangård från luften 1930-tal Panorama SAJ's bangård norr ifrån Societetshuset utan tinnar och torn Hotell Billingens trädgård SAJ's godsmagasin Stationen från luften 100007  SAJ's södra bangårdsdel senare 100513 Söndagsskolefest Skötts stuga i gläntan En mindre paviljong Lejonkällan för hälsovatten Vattenkuranstaltens verksamhet Mässa i parken Lejonkällan "Afträdet" vid restaurangen Promenadväg

SÅNGEN OM JÄRNVÄGEN MELLAN SKARA OCH SKÖVDE -  från lokförare Gösta Atterlöf

CONTINENTAL EXPRESSEN SKARA - SKÖVDE
Melodi: Bohus bataljon


Den här visan har framförts vid någon revy eller bygdegårdsteater under krigsåren 1942 eller 1943 i Varnhem. Lokförare Atterlöf fick den av en stationskarl på Varnhems station som hette Henry Andersson. För att se texten - ladda bara hem PDF-filen nedan med ett klick:

Artikel av Hans Menzing kring SAJ-boken
 - klicka på artikeln för att läsa!

Tidningsartikel 18 mars 2016 i Skaraborgsbygden Tidningsartikel 18 mars 2016 i Skaraborgsbygden


 

Glöm inte Skövdeprofilen Claes Funck med foto och akvarell - se huvudrubrik ovan eller klicka nedan:


Galleri med person/släkten

Galleri Claes Funck 1 - 5
Galleri i Saltsjöbaden - med
Alice Babs och Jan Guillou
- och undersida med
Peter Lindes skulpterande av Ingo & J. P. Johansson

Se Galleri Funck på Malmön!

Se Galleri Funck med Peter Linde och Teatervagnen

(Klicka på länk ovan - direktanslutning!)

Bild 3. 

 

UTGÅNGSPUNKT SKÖVDE

 

1. INLEDNING SAJ

 

2. SKÖVDE JÄRNVÄGSSTATION

 

KONTEXT  SKÖVDE STAD

A. Kort äldre historia - kartor 
B. Centrala byggnader
C
. Före - efter brand (kartor)   

D. Stadsplaner /kartor 1800-tal

E. Historiska bilder och text

 

3. SPÅROMRÅDE -
    OMGIVNING
 

 - Lokparad utanför Verkstad

 

KONTEXT STATIONSOMGIVNINGAR

A. Hotellen vid sekelskiftet 

B. Bryggeriet Nordstjernan

C. Vattenkur - Vattenkuranstalt

D. Boulogner 

E. Skövde Mek. Verkstad

F. Lokstallet med lokbilder

G. Kringbilder

 

4. SAJ PLANERAS - BYGGS

 

5. SAJ TRAFIKSTART
- Skövde  utfartsspår fram till
   Vasaplan

 

KONTEXT KRING SAJ's UTFARTSSPÅR VASAPLAN

A. Nya Staden

B. Villastaden  

C. Vasastaden

D. Vasaplan

 

6. SAJ - SVÄNGEN UT 

Vasaplan till Sveningsgård

    - Gasverket

    - Varnhemsvägen   

    - Vaddfabriken

 

KONTEXT KRING SAJ'S SVÄNG FRÅN V.STAMBANAN
A. Övningsväg/St:a Elenas källa

B. Militärfält öster om järnvägen

C. Carlsro och Durox-tiden

D. Persberg/Gullhögen

E. Till Billingsberget

 

Ovan; Unik bild med de båda nyinköpta loken Sköfde och Varnhem levererade från Motala 1902 resp. 1903. Urspårning som avhjälpts nära Stenberget.   

                      (Bild Skövde Stadsmuseum)

 

STARTA DEL I  HÄR 

- eller tryck på klickbara rubriker ovan!

 

************************************************

 

Bild 5.

FRÅN VÅMB TILL BACKA


1.  SAJ PÅ INGÅNG I VÅMB
 

- Grindvakt vid Svenningsgården

- Brandstorp
- Persberg
- Claesborg

 

KONTEXT TILL BRANDSTORPS BY

A. Branstorps skifteskarta

 

2.  VÅMBS BY

- Gårdarna i Wåmbs by
- Våmbs olika namn
- Våmbs kyrka
-  Byn kring Våmbobäcken & kyrkan
- SAJ's genomfart från Skövde
- Banvaktsstugan i Våmb
- Grindvakt vid Svenningsgården

- Lokförare Seth Jönsson m familj
- Våmb från luften 1954
- Våmbs folkskola1938
- Kalknedskärning i Våmb
- SAJ lämnar Våmb för Brohol
m

 

KONTEXT TILL VÅMBS BY

A.  Våmbs bykarta 1692

B.  Våmbs gårdar

 

3.  VÅMB TILL LJUNGSTORP 

- Kalknedskärningen ut ur Våmb

- Broholm där Varnhemsväg korsar

- Familjen Holmberg i hus 930

- Hjalmar vid järnvägens bomverk

- Rödjan, Solhem & Torshem

- En fotosaga från Rödjan

- Gammalt torp - Keddakärret
- Elinsberg och lokputsare Wind

- Brandstorp hpl. - Våmbskleven hpl

- Stugan Marieberg Våmbskleven

- Stålfarfar på besök i Våmbskleven

- Nytt grindvaktshus Våmbskleven

- Bengtstorp - Karl & Stina Mattsson

- Grindv. Astrid & Gustav Lundgren

- Brandstorpsväg - gammal färdväg

- Bäckatorp m fl ställen vid vägen

- Väster om Våmbsklevens anhalt

- Banvaktstugan vid Stenberget

- Grindv. Gustav & Anna Berggren

- Stenbergets gård Våmb 77

- Försäljning afrösningsmark 1875

- SAJ expropriering Stenberget

- Ljungstorpsväg - G:a Kungsvägen

- Skarsjön & mosse - Billingens hpl

- Otteröna - ett torp i Skarsjömosse

- Spionen vid Otteröna 1940-talet

- Kol, gengas och kriget; 1940-tal

- Otterönakolaren får ett namn

- Svarvarebacken

- Vid Vasen - kommungränsen

- Storekullen - "Skiellmiezkulla"

- Kullarns stuga & Hjalmar Arleman

- Storekullen i jordeboken

- Ovanför Rosenlund & Ulfstorp

 

 

KONTEXT TILL VÅMB - LJUNGSTORP

A. Häradsekonomiska kartan

B. Vägar mot Skövde

 

4. Ljungstorp

 

- Signeliden - fam. Hembergs hus

- Fam. Signe och Johan Hemberg

- Signe Hembergs självporträtt
- Dottern Elli's självporträtt 1920-tal
- Liden - en f d samling  hus
- Ljungstorps anhalt & banvakter

- Prins Eugen på spåret
- En allra första anhalt i Ljungstorp

- Familjen Lövgren i Lövberga
- Ljungsbo-bryggdir T. Egnell's hus
- Carlsberg Ljungstorp
- Noltorp Villa Ramunda - Trollehöjd
- Lintorp
- John& Fam. Grönvall's Annelund
- Ramlaklev i Ljungstorp

- Fagerdammen

 

KONTEXT TILL LJUNGSTORP
A.
Ljungstorps bebyggelse

B. Prostfamiljen Hembergs

 

5. Ljungstorp till Backa

- SAJ expropriation
- Upsala - Uppsala
- Altorp;Kyrkebo rusth.; Soldattorp
- Granbacken öster om Ängerås
- Kaptensbostället Ängerås
- Svea - Wästorp, Vässtorp, Västtorp
- Nyborg
- Fallet
- Banvaktstuga Nr 4 Backa
- Backa Gård och anhalt för SAJ


6. Runt Backa gård/ Väberga


- Wähbergia bye - 1701 - 1850
- Backa egendom

 

Ovan; Vid Våmbs kyrka 1890-talet med bybron över Våmbobäcken uppförd 1894, sedan en häftig vårflod hade sopat med sig en äldre träbro. Ersatt 1940 med en starkare bro i armerad och gjuten betong.

(Bild Skövde Stadsmuseum)

 

STARTA DEL II HÄR!
- eller tryck på klickbara rubriker ovan!

 

************************************************

 

SAJ-KARTAN 1920

Klicka på kartan för större bild! SAJ från Skövde till Axvall  -  Stig Lundins hist. hemsida


Karta 1.                  (www.stiglundin.se)

 
 

Många rubriker nedan är klickbara från denna sida!


I övrigt finns klickbara rubriker på respektive huvudsida!

Bild 4.

 

FRÅN VARNHEM TILL AXVALL


1. INGÅNG TILL VARNHEM

************************************
FRÅN BACKA TILL LANDSVÄG I VARNHEM
*******************************************

-
Från Backa förbi Prästgården
- Prästgård, Kyrkebo, Krusebacke
- SAJ expropriationskarta 1904
- Skarke by historisk karta 1795
- Gårdarna i Skarke 1795
- Nya Pråstgårdens och Holmgren
- Ny Prästgård byggs 1880
- Varnhems Prästgård 1890
- Holmgren köper Kyrkebo 1888
- Holmgren tvingas från Prästgård
- En sista dramatik från Amerika
- SAJ passerar Kyrkebo
- SAJ:s sväng in mot Varnhem
- Krusebacke - fornfyndsrik äga
- Infarten rakt österifrån - flygbild
- Centrum 1923 från kyrktornet
- Centrum 1951 - flygbild öster
- Varnhems centrum 1844 - karta
- Varnhemsbranden 1979


********************************************
FYRA AFFÄRER, TVÅ CAFÉER, ETT BAGERI, TVÅ VERKSTÄDER & TVÅ TAXIBOLAG OCH EN SMEDJA
********************************************


- Affär i Björsgården med gavelhörn
- Ulfsgården - 1979
- Ulfsgården 1940-talet - bild
- Bilder av Ulfsgårdens utplåning
- Tre affärsrörelser vid landsvägen
- 1920-talet ger två ny caféer
- Klostergården - nytt café 1923
- Mejeriet blir bageri vid Trädgården
- Smedjan utmed Ljungstorpsvägen


*******************************************
NYDAL - "AFFÄREN" 1904
*******************************************

- Nydal -  infart till bangården 1905
- Lågorna tar magasinet efter 75 år
- Fastigheten Nydal bildas 1903-04
- Affärens första tid
- Affärsidkaren A. Pettersson, handl
- Klosterdahl
- Klosterdahl Varnhems skola 1917
- Nydal 1905 - familjeporträtt
- Klosterdahls boende 1805-1920
- Nydals boende 1904-1914
- Nydal 1925 - "affären" - vårfoton
- Nydal 1941


********************************************
GÄRDHEM - SLAKTERIBUTIK 1914 OCH SENARE MANUFAKTURAFFÄR
************************************* ******

- Lägenheten Gärdhem vid SAJ
- Varnhemsbrand utplånar Gärdhem
- Gärdhem köps 1914 -  slakteributik
- Manufakturaffär på 1940-talet
- Kalkarbetarbostad 1918-1930
- Ny ägare 1928 "Larssons"
- Knut Ohlssons cykelrep. verkstad
- Fler foton från branden 1979


********************************************
ERIKSDAL - KONSUM I VARNHEM 1918
********************************************

- Lägenheten Eriksdal köpt 1917
- Karta köpebrev Eriksdal/Konsum
- Boende/verks. Konsum 1916-1938


********************************************
RUNHEM - KAFÉ, KIOSK OCH CYKELVERKSTAD 1925
********************************************
-
1925 byggs Runhem med verks.
- Boende i Runhem 1922-1938
- Familjen Ohlsson - en kort krönika
- Familjen Ohlsson på Björkelund
- J. Ohlsson,kyrkvaktmästare/ guide
- Café Runhem tankställe 1930


********************************************
RUNHEM EFTER OHLSONS
********************************************

- Runhem efter Ohlssons
- Runhem Kiosk & Café 1952 - foto
- Varnhemsbrand utplånar Runhem
- Branden tog modern cykelverkst.
- Församlingshem - sida förkolnad


STARTA AVSNITTET HÄR!


2. VARNHEMS STATION

 

********************************************
ÖVERSIKTSBILDER
********************************************

- Varnhems station & bangård 1905
- 1960 års karta för bildorientering
-
Karta 1844 för Varnhems centrum

- Exproprieringskarta bang.område


********************************************
BANGÅRDSOMRÅDET
********************************************

 

- Gamla landsvägen 14/6 1905
- Järnvägsövergången 35 år senare!
- Bangård & station från luften 1936
- Bangården norrut - diesellok 1960

- Busshållsplats i järnvägsparken

- Järnvägspark anlagd av SAJ


********************************************

 OTTO ROSANDER STINS 1904-1935

********************************************

- Stationsinsp. O. Rosander 1904

- Järnvägs-, post- och  telegrafstat.

- Familjen i Varnhem under 40 år
- Familjesidan för familjen Rosander

 

RUBRIKER PÅ FAMILJESIDAN-

Familjefotograf -  A.Forsén 1923

- Stationshuset ett hem - interiört

- Stationshuset social samlingsplats

- Himmelskällans restaurant besöks
- Tavlor Olof Thunman till flickorna
- Utflykter för nöjes skull
- Klostergården; Elsas affärsrörelse
-  Dokument kring Klostergården
- Klostergården fr o m 1925
- Klostergården; fam. boende 1935
- E. Smedberg; Klostergården 1947
- Fru Sigrid Tysk, Skövde - dotter
- Porträtt på makarna Rosander

 

********************************************

ÖVRIGA STATIONS- OCH POSTFÖRESTÅNDARE  1935 - 1960

********************************************

- Stins Sven Alsterberg; 1935-1939
- Stins Linus Lundqvist; 1939-1950
- Stins Östen Ohlsson; 1950-1960

- Roland Johansson; 1960-1961


********************************************
ROLAND OCH STINA JOHANSSON I STATIONSHUSET FRÅN 1949
********************************************

- Telegraf i stationshuset
- Järnväg & post gemensam t. 1960

- Inne på postexpeditionen
- Familjens tax PIO i huset

- Familjesida för familjen Johansson


RUBRIKER PÅ FAMILJESIDAN
 

- Roland pensionerades 31/12 1983
- Minnenas stationshus
- Hemliv - arbete och arbetsplats
- Roland och Stina ett par för livet
- Roland och Stinas bröllop
- Ludvigsberg - familjen hyreshem
- Sista tåget har gått sedan länge!
- Hyllningar av Karl-Erik Öman,
- Drömträdgård växer upp i kreosot
- Stina med dottern Eva 2014


********************************************

INTERIÖRT VARNHEMS POSTSTATION

********************************************
- Lucka för biljetter, gods och post
- Postboxar för hämtning av post
- Liknande luckor i Kragenäs
- Roland bakom postluckan


********************************************

LANTBREVBÄRING FRÅN STATIONSHUSET I VARNHEM

********************************************

- Lantbrevbärning från stationen
- Den förste lantbrevbäraren
- Lantbrevbäraren Albin Dahlberg
- Lantbrevbärareservicen utvecklas
- Roland den siste stationsanknutna


********************************************
VARNHEMS STATIONSHUS 1904 FRAM TILLS IDAG
********************************************

 

- Varnhems station; första foto 1904
- Varnhems stations grundritning
- Boende på järnvägsstationen 1904
- De första tågen; 12 foto 1904-1910
- Kyrkstigen; bangård t. Kyrkogatan
- Stationen ombyggs 1914-1915
- Stationen; VGJ-tid 1935-1948
- Stationen; SJ-tid 1948-1961
- Några ovanliga spårbundna besök


********************************************

JÄRNVÄGENS SISTA ÅR i VARNHEM

********************************************
- Järnvägens sista år; 1960-tal
- Sista tågtidtabell 28/5 - 31/8 1961
- Epok slut; räls tas upp 1963


********************************************

STATIONEN EFTER JÄRNVÄGEN
********************************************

- Stationshus efter järnväg
- Järnvägsbanken söderut
- Broddetorpsväg passeras söderut
- Utsikt 1960-tal - telegrafstationstak
- Vid samma plats efter 1973

 

Ovan;
Varnhems station 1904 med godsmagasin, tvättstugebyggnad, semafor och loket Axvall, Nr 1, med tåg mot Axvall. Lastarbete vid lastkajen - färglagt vykort

  (från vykort)
 

3. ULUNDA KALKBROTT

- Stickspår byggt 1905 - foto
- Stickspåret på 1960 års karta
- Kort historia
- Gottfrid Nymberg, direktör VFK AB
- Flygbild med stickspåret Ulunda
- Vinterid 1940 - lok fast i snön
- Sommaren 1957 samma plats
- Bron över Fiskaregårdsbäcken
- 1965 rivning av brospannet
- Stickspåret nere i kalkbruket
- Spårkomplex inom kalkbruket
- Uppbyggd kalkugn - färdig för fyr!
- 7 kalkugnar på raD
- Ett arbetslag vid kalkbruket
- Gamla Stenbrottet vid Hammar
- Kalkbruk på Billingen - jämförelse
- Personalen 1910 vid kalkbrottet

 

4. BRODDETORPSVÄG TILL PRINSHAGA

- Utfart Varnhem, Broddetorpsvägen
- Expropriationskarta - Björsgården
- Björsgårdsområdet karta 1960
- Evald Friman, järnvägstjänsteman

- Nästa stopp - Ökulls anhalt
- Ökulls gård
- Ökull och Ähle gård - karta 1706
- Prinshaga egendom sett från SAJ
- Prinshaga anhalt vid Lundbyvägen
- Expropr. kartan banvaktsstuga
- Banvaktsstuga av SAJ-typ
- Vingsjön med änder och kräftor
- Det militära kundunderlaget nära
- Prinshagas anhalt - platsen idag
- Godkänd typritning banvaktsshus
- Banvakten Johan Augustsson
- Anställningsbevis för Johan
- Handlingar för Johan Augustsson
- Banvaktslön 1910 - 1919 Johan
- Pensionsförmån - fribiljett på SAJ
- Familjeliv vid Prinshaga anhalt
- Dödsolycka vid Prinshaga 1958
- Slutet på en epok vid Prinshaga
- Åren går .......
- Detaljer från "stationen" Prinshaga
- "Stationshuset" nedmonteras 1938


5. AXVALL - SLUTSTATION FÖR SAJ - OMSTIGNING

- Infarten öster ifrån
- Järnvägsbygget i Axvall 1903
- Axvall - infart från öster
- Östra bangårdsområdet 1959
- Karta över bangårdsområdet 1960
- SAJ's bangårdsområde öster 1910
- Banorna skiljs vid Stenumsvägen
- Axvalls stationshus 1890
- Axvalls station i sin glans dagar
- Station med park och bryggeriet
- Åren går - motorvagnar tar över
- Den sista dagen för stationshuset
- Tidiga bilder från AxvallSTARTA DEL III HÄR!

 - eller tryck på klickbara rubriker ovan!

*******************************************