NAMNET MALMÖN

Ur lantmäteriutredning 2014;
Postortsnamnet Bohus-Malmön finns omnämnt i Svensk ortförteckning första gången 1948. I 1935 års förteckning betecknar namnet endast en växeltelefon- och telegrafstation. Postort Bohus-Malmön upp- rättades 1938.

Namnet Bohus-Malmön har aldrig redovisats på Lantmäteriets kartor. Enligt Kulturmiljö-lagen: "Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet användas i sin godkända form".


Bohus-Malmön är ett resultat av dåtidens så kallade namnvård då två post- eller järnvägsstationer inte fick ha likalydande namn. Dagens postortsnamn Bohus-Malmön borde ändras till Malmön, eftersom Bohus-Malmön idag helt saknar ett topografiskt objekt då poststationen med detta namn är borta sedan länge. Bindestrecksnamnet är sannolikt bildat för att inte (postmässigt) förväxla det med Malmö.

Lantmäteriet konstataterar;
att det idag finns en 170-årig hävd av redovisningen av det enkla Malmö/Malmön på de allmänna kartorna och
att namnet Malmön är fastställt av Lantmäteriet sedan lång tid tillbaka. Namnet avser ön, fastighetsbeteckningen (trakten) och tätorten.

Sekundära namn är Malmöbrotten, Malmö bukt och Malmö fjord. Lantmäteriet vill påpeka att det är dessa namnformer som ska användas även i andra sammanhang än vid redovisning på kartor eller i olika typer av ortnamnsregister.

Lantmäteriet vill påpeka;
att det inte finns någon annan tätort med namnet Malmön i övriga Sverige som skulle kunna förväxlas med det nu aktuella Malmön.

Sotenäs kommun har således gjort rätt när man genomförde ändringen av
Bohus-Malmön till Malmön, och Lantmäteriet kan även konstatera att Trafikverket skyltar till ön på ett korrekt sätt.

Lantmäteriet rekommenderar mot bakgrund av ovanstående utredning att namnet Malmön används för orten och ön i alla sammanhang.

Ur information från Stig Olsson;
1938 bytte poststationen på Malmön namn från Malmön Olofsholm till Bohus-Malmön. Den gamla poststationen låg på det man då kallade Olofsholm - namnet efter Olof Christiansson som drev handelsbod där. Det vi idag känner som ”Snurra”. Därav tillnamnet Olofsholm, men ÖN hette fortfarande bara Malmön.


Bilden:
Ögnevad på tork vid Östens brygga mellan Bäckebryggan och Ångbåtsbrygga 63. Ögna är agnsill. Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum 

Malmön - ö där klipporna använts till industri & bad
Stenindustri, fiskeindustri, boende i sommarparadis!Mycket som finns kring Malmön idag från 1940-1970-tal har namnet Bohus-Malmön, kartor, vykort, hemsidor och bland många med minnen härifrån från den perioden.

Denna hemsida res- pekterar förstås att det ursprungliga och riktiga namnet är Malmön och använder det konsekvent för hela hemsidan! 

OM FOTON FRÅN CLAES FUNCK TILL MALMÖNS HEMBYGDSFÖRENING OCH VIDARE TILL GALLERIET
 

Malmöns Hembygdsförening har tidigare fått i gåva en fotosamling av Claes J. E. Funck. Fotona är tagna på Malmön från 1963 och framåt. Skövde Stadsmuseum har fått negativen till bilderna.

Foto Claes Funck, digitaliserade av Hembygdsföreningen Malmön i samverkan med Skövde Stadsmuseum


Malmöns Hembygdsförening har, i ett gemensamt projekt med fotografen och hemsidan för SAJ, där Galleri Funck finns etablerat, scannat de väsentliga bilderna i sin samling och ställt dessa till förfogande för en ny Galleri-sida som får presenteras på www.saj-banan.se:


Galleri Funck på Malmön

Beskrivning av scanningsprocessen inom Hembygdsföreningen
Fotona är inskannade i jpeg-format, 600 dpi eller bättre.
Fotona är numrerade från 1 – 99.
Nummer 1-15 har numrerats av Claes och 1-18 har Claes’ text på baksidan.
Vi har även skannat 10 av diabilderna, heter Dia + text. 2400 dpi, färg.
Så långt den fått plats har texten på respektive foto följt med som bildnamn. När utrymmet inte räckt till har texten förkortats eller förenklats.
Från bild 18 saknades bildtext och då har vi skrivit en text. Årtal har angivits om de antecknats på fotona.
I de fall det har funnits två foton med olika exponering/framkallning, så har vi skannat den vi tyckte var bäst.
Ibland har det funnits två foton med något olika utsnitt. Då har vi antingen tagit båda (a och b) eller den som haft mest information, t ex om den andra varit en detaljförstoring.

Vi har inte skannat in eller numrerat bilder av privat karaktär. Ca 10 stycken.
Vi har inte kontaktat eventuella personer på fotona.


Per Ekstedt
I styrelsen för Malmön Hembygdsförening

 

Skivan betraktas som originaldigitalt arkiv, varifrån dessa bilder till Galleriet hämtas och förvandlas till passande format med tydlig hänvisning och tack till Malmöns Hembygdsförening och till Skövde Stadsmuseum! Tack också Claes Funck för alla vackra bilder från Ön!

Bildspel med Hembygdsföreningens arkivDVD's 118 Funck-bilder oredigerade och oordnade -
klicka här!

HEMSIDANS SKAPARE TACKAR FÖR ALLT NEDLAGT ARBETE - FÖRENINGEN HAR DENNA DEL AV GALLERIET SOM SIN DIGITALA SIDA FÖR CLAES FUNKS MALMÖN-BILDER MED DIREKTLÄNK

Kent Friman, www.saj-banan.se

FOTOGALLERIET MED FUNCK'S MESTADELS SVART-VITA BILDER TAGNA PÅ MALMÖN UNDER 1963 - 1985
- UTVALDA FOTON UR HEMBYGDSFÖRENIGEN MALMÖN'S DIGITALA ARKIV

KLICKBARA RUBRIKER FÖR OLIKA TEMATA INOM MALMÖN'S FUNCK-ARKIV:

- STENARBETE      (9 BILDER)

- SPÅR EFTER STENINDUSTRI - EN Ö MED SKROTSTEN   (10 BILDER)

-
BÅTGRAFITTI EFTER STENHÄMTANDE SKEPP     (2 BILDER)

-
FISKET       (22 BILDER)

-
SAMHÄLLET PÅ MALMÖN (  (30 BILDER)

- MÄNNISKOR PÅ MALMÖN  (17 BILDER)

- NÅGRA DIABILDER AV CLAES FUNCK FRÅN MALMÖN    (8 BILDER

- NÅGRA SIDOR UR HEMBYGDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT KAPRIFOLEN
 

^^^

- Galleri Funck på Malmön Rum II med bl. a. akvareller - hittar du här!
 

STENARBETE      (9 BILDER)

Pikmejsel på kantstensyta 1963 - bild 1. (Nr 87)
 

"Axel Andersson, Myren. Han hugger kantsten till sig själv och sin villa, färdigbyggd på 1960 talet, då Claes fotograferade dessa bilder på en vändplan på Myrenvägen mot Dövik. Han byggde sin villa vid korsningen Myrenvägen-Dragetvägen 1953."
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Pikmejsel på kantstensyta 1963 - bild 2.   (Nr 88)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Klicka på bilden för att se den mindre!

Tryckluftsmejsel på kantsten 1963.    (Nr 85)

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Klicka på bilden för att se den mindre!

Sätthuggning av kantsten 1963 - bild 1.    (Nr 83 )

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Klicka på bilden för att se den mindre!

Sätthuggning av kantsten 1963 - bild 2.    (Nr 84 )

 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum
 

Klicka på bilden för att se den mindre!

Kantstensdelning - rits med "plugg" 1967    (Nr 82
)

)Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Klicka på bilden för att se den mindre!

Knotthuggning vid arbetsplats (Knott = liten gatsten) 1967  - bild 1.   (Nr 89)

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Klicka på bilden för att se den mindre!

Knotthuggning vid arbetsplats (Knott = liten gatsten) 1967  - bild 2.   (Nr 81)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Klicka på bilden för att se den mindre!

Knotthuggning vid arbetsplats (Knott = liten gatsten) 1967  - bild 3.   (Nr 82)

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

<-- Till sidans rubriker!

SPÅR EFTER STENINDUSTRI - EN Ö MED SKROTSTEN    (10 BILDER)

Västersidan med skrotsten 1963  - bild 1.   (Nr 2)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

 

Västersidan med skrotsten 1963 - bild 2.   (Nr 3)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Västersidan med skrotsten 1963 - bild 3.    (Nr 4)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vägen till Draget 1965.    (Nr 5)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Tydligt upptrampad stig med skrotsten i landskapet. 1968   (Nr 6)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

"Kullebrott" med Smögen i bakgrunden. 1968   (Nr 7)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Skönhet . Två små hus vid myren. Ängsull. 1968    (Nr 8)

 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Gammalt bilvrak dumpat bland sten ute vid Draget. Vid forna soptippen mitt emot pälsfarmen. Tippen nu övertäckt. 1963  (Nr 9)

 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vy från berget nedanför vattentornet. Hus med två skrostenar "Villa Schabraket". Huset framför är gamla missionskyrkan. Till höger "Kullebacken" med Mengvalls på toppen. Vitt hus till höger f.d. Thorborg Palmérs. Det mindre huset till höger om schabraket var familjen Funck's sommarhus, byggt av byggmästare Hansson på dåtidens Tennisbanevägen nr 8 - numera 18. 1968.       (Nr 11)

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

"Baracka" m fl hus, vy söderifrån - från berget. 1968.  (Nr 23)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

<-- Till sidans rubriker! 

BÅTGRAFITTI EFTER STENHÄMTANDE SKEPP    (2 BILDER)

Vid stenhämtning med fartyg roade sig besätningarna med att avbilda sina skepp på klipporna. Bremer 1961. 1963   (Nr 35)
 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Båtgrafittiklippväggen. 1963      (Nr 36 -2)

 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum


<-- Till sidans rubriker!
 

FISKET    (22 BILDER)

Ögnevad på tork vid Östens brygga mellan Bäckebro och Ångbåtsbrygga 63. Ögna är agnsill.
 

                                                       Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Liten fiskehamn. Vy över bukten nordost samhället från planen vid Russvik. 1968     (Nr 12)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vy mot konservfabriken och Åbyfjordens mynning med berg nedanKanpes hus i förgrunden. 1968    (Nr 12)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Konservfabriken med skorsten ca 25m hög. Ångbåtsbrygga går ut i vattnet och hitom den Bäckebryggan. Vitt hus längst till vänster är Holmbergs Pensionat, idag plats för Centrumhuset. Taget 1963 från Rompesand, nu minigolfbana. (Nr 14) 1968


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Sjöbodar, ångbåtsbrygga och Thores livs från sjön.  Längst till höger Grönvik med utskeppningskaj och huggeri av kant- och gatsten, sk "knott". 1968   (Nr 25)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Bodar och båtar Bäckebryggan 1968 (Nr 28)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Bodar och ekor vid Norra Bäckebryggan. 1968 Amandus Karlssons sjöbod är den med vit dörr och den vita ekan ligger förtöjd vid Amundus brygga.  (Nr 30)

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Nät på tork och bodar vid nuvarande minigolfbanan. 1968  (Nr 32)

 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Upplag med bojar 1966.     (Nr 97)

"Från Smögen. Bilden visar ´pipetunnor´. Kallades så på Bovallstrand. Fanns överallt 1965."

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

48 Fiskehamn, båt på slip, Kalven. 1963    (Nr 48)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Arbete på den upptagna båten. 1963 (Nr 49)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fiskehamn med båtar. Russvik - även kallad Skuthamn. 1963    (Nr 50)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fiskebåter vid fiskehamn. 1963      (Nr 53)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fiskebåt i hamn, f.d. trålare, numera fristidsbåt, Russvik. 1967    (Nr 54)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Upplagda båtar för småfiske på Kalven. Norsk snipa, Trion H Henriksson. 1968     (Nr 55)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Båtar i bredd fiskehamnen  Tärnö. 1968     (Nr 58)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fiskebåtar små. Sjöbod. 1968     (Nr 58)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fiskebåter i hamn på Tärnö. 1968     (Nr 59)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Småbåtar vid brygga, Fiskehamn. 1968   (Nr 60)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fiskebåt från Russvik med kyrkan i bakgrunden. 1964     (nr 63)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vy över fiskebåt mot samhället. Sivars son ärvde hus och brygga - här hans "julle".1984     (Nr 65)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Erik Funck fiskar makrill. 1964  (Nr 98)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

<--
Till sidans rubriker

SAMHÄLLET PÅ MALMÖN  (30 BILDER)

Färjan 1967, en brunnsborrningsmaskin ankom - här fortfarande ombord på färjan.  Nr 37)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fr vänster ångbåtsbrygga med Holmbergs Pensionat, sjöbodar och Konsum, till höger konservfabriken "Sjömärket". Vy fr sjö 1965     (Nr 5)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Hus och Malmönbukt. Bild tagen från ingångstrappan till Tennisbanevägen nr 8 (numera nr 18). 1963  (Nr 15)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Tennisvägen med  gatsten upp mot Schabraket. 1967    (Nr 19)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Villa Schabraket. 1968    (Nr 20)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Villa Schabraket. Första privata ägaren var lärare från Gävle.   (Nr 21)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Baracka, båda husen från söder, ungefär nuvarande Hästepotten. 1968   (Nr 22)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vy från Strandvägen-Rompesand mot fabrik 1968    (Nr 24)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Ångbåtsbrygga Anniedal från sjön      (Nr 26)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Rösvik glasfabriksbrygga från sjön.      (Nr 27)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Korsningen Strandvägen Tennisvägen 1967     (Nr 29)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Tennisbanebacken 1985. (Nr 99)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

 

Hus Strandvägen 1970   (Nr 31)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Från sjön mot viken vid nuvarande golfbana.   (Nr 33)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Småhus, uthus och stenmurar 1963   (Nr 34)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Passagerarbåt i sundet. M/s Soten öster om Kalven anländer från Lysekil mot Malmön.  (Nr 38)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Soten lägger till april 1963  (Nr 39)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Soten vid bryggan 1963. (Nr 40)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Soten i Stallerännan 1967.     (Nr 41)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vy kyrkbacken ner 1985.  (Nr 42)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Kyrkan från Bäckgatan. Observera alla starkströmsledningar i stolpar. 1960-tal     (Nr 43)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Kyrka Prästgård från Postgatan   (Nr 44)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Kyrkan från ängen med blomsterbäddar. 1968    (Nr 45)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Varit i kyrkan - Söndagsgudstjänsten är över, kanske hemgång till en kaffestund. 1968.   (Nr 46)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Bron till Kalven och hamn. Ingen sprängning på Kalvön har ännu ägt rum - ingen bilbro, inga sjöbodar och inget reningsverk. 1968     (Nr 56)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vit eka på strand vid ångbåtsbryggan. "Skäl", dvs blåmusselskal täcker stränderna nordväst om konservfabriken SJÖMÄRKET. Blåmusslor utifrån havet köptes och kokades. Skalen, med pärlemor på insidan, kastades på stränderna. Detta är en lånad eka av Amundus Karlsson som dragits upp på stranden vid pensionatet. Sedermera täcktes stranden av sten från stenhuggeriet. 1963    (Nr 52)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Båtuppläggning Kalven före reningsvrket och sjöbodarnas tillkomst. 1968    (Nr 57)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fönstervy över fabrik och bukt från familjen Funcks vardagsrum. 1963.  (Nr 72)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Restaurang Draget före detta Konsum 1970-tal.   (Nr 91)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Skylt restaurang Draget 1970-tal. (Nr 93)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Bakom bardisken pub Draget 1970-tal.    (Nr 94)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Marinakajen 1985. Soten på väg in.   (Nr 96)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

<--
Till sidans rubriker

MÄNNISKOR PÅ MALMÖN   (17 BILDER)

Bänk på berget ovan Varm- och Kallbadet, som idag kallas Pärlane 1963. Killar med den då överallt populära reseradion.   (Nr 10)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Amandus Karlsson i verkstaden 1963.   (Nr 79)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Amundus Karlsson i vertstaden 1963.  (Nr 77)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Varit i kyrkan. Konfirmationssöndag. 1968.    (Nr 47)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Man arbetar på en båt.  1963   (Nr 49)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Mansporträtt 1965   (Nr 67)

"Valdemar Johansson, Russvik"

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Mansporträtt 1963   (Nr 68)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseumt

Mansporträtt 1965.   (Nr 69)

"Erik Hansson, Russvik född 1904 -  död 1994"

 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Kvinna i farten. 1965   (Nr 70)

"Eriks syster Hildur Hansson, Russvik, född 1899 - död 1983"
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Kvinna bakom gardin 1965. Hildur Hansson, Eriks syster.  (Nr 71)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Småpojkar leker med bilar 1963     (Nr 73)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Solbad och glass Kattesand 1963   (Nr 74)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Gitte Wallenberg - drev restaurang Draget. 1970-tal.   (Nr92)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Snäckor i bodfönster 1968      (Nr 75)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

URK-läger på Malmön 1970. Ungdomens Röda Kors-konsulent Bent Kyed leder samlingen.
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

URK-läger på Malmön 1970. Distriktssekreterare Erik Funck leder samlingen.
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

URK-läger Malmön 1970. Samling på dansbanan.
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

URK-läger på Malmön 1970. Bouveng och Kyed med några ungdomra på dansbanan.
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

<-- Till sidans rubriker! 

NÅGRA DIABILDER AV CLAES FUNCK FRÅN MALMÖN  (8 BILDER)

Draget vinter 1970.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Gubbar - ortsbor i Bovallstrand. Till höger sitter "Målar-Kalle".
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Hus Draget vinter.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Inre hamn vinter.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Lilla hamnen sommar 1965.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Lilla hamnen vinter 1970.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vinter 1970.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vinter 1970. Fabriken.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

ETT BILDSPEL MED HEMBYGDSFÖRENINGEN MALMÖN'S OREDIGERADE SCANNADE ORIGINALBILDER FRÅN FUNCK-SAMLINGEN UR DERAS ARKIV-DVD      (118 bilder)            

(Delvis oordnat i tid och motiv - oredigerat med några oklippta scanningskanter, mm)

1 Ögnevad på tork _vid Östens brygga mellan Bäckebr o Ångbåtsbr 63, ögna är agnsill 2 Västersidan med  skrotsten 1963 3 Västsidan år 1963 4 Västsidan år 1963 5 År 1965 Vägen till Draget 6 Tydligt upptrampad stig 680608 7 680608 Kullebrott m Smögen bakgrund 8 680608 Uppe t vä syns hus på Myrens sydsida ängsull 9 1963 Gammalt bilvrak dumpat bland sten 10 Bänk på berget ovan Varm o Kallbadet, som idag kallas Pärlane 1963 11 Vy fr berg nedan vattentorn Hus m 2 skorstenar Villa Schabraket, d framför är gamla missionskyrkan. T hö Kullebacken m Mengvalls på toppen. Vitt th fd Torborg Palmérs  680608 12 Vy över bukten NO samhället fr planen v Russvik 680501 13 Vy mot fabriken o Åbyfjordens mynning m berg nedan Knapes hus i förgrunden 1965 14 Konservfabriken m skorsten ca 25m. Ångbåtsbr går ut i vattnet o hitom den Bäckebr. Vitt hus längst t vä Holmbergs Pensionat, idag plats f Centrumhuset. Taget 1963 fr Rompesand nu minigolfb 15 Fr vä ångbåtsbrygga m Holmbergs Pensionat, sjöbodar o Konsum, t hö konservfabriken Sjömärket. Vy fr sjön 16 Det moderna båtlivet (1985) har brett ut sig 17 Det moderna (1985) båtlivet breder ut sig 18 Hus o Malmönbukt 680608 19 Tennisvägen m  gatsten upp mot Schabraket 1967 20 Villa Schabraket 19680608 21 Villa Schabraket. Första privata ägaren var lärare fr Gävle 22 Baracka, båda husen fr söder, ungefär nuv Hästepotten 680608 23 Baracka m fl hus, vy söderifrån fr berg  680608 24 Vy fr Strandv-Rompesand mot fabrik 680501 25 Sjöbodar oThores affär fr sjön 26 Ångbåtsbr Anniedal fr sjön 27 Rösvik gla fabriksbr fr sjön 28 Bodar o båtar Bäckebr 680608 29 korsn Strandv Tennisv 1967 30 bodar ekor N Bäckebr 680608 31 Hus Strandv 700528 32 Nät på tork bod v nuv golf 33 fr sjön mot viken v nuv golf 34 Uthus stenmurar 1963 35 Båtgraffiti 1963 Bremer st 36 Båtgraffiti väggen 1963 36-2 Båtgraffiti väggen 1963 37 Färjan 1967 en kran ankom 38 Soten el  fr Kalven ev 1984 39 Soten lägger till april 1963 40 Soten vid bryggan april 1963 41 Soten i Stallerännan 1967 42 Vy kyrkbacken ner 1985 43 Kyrkan fr Bäckg 28 maj 60tal 44 Kyrka Prästgård fr Postg 45 Kyrka Blomsterb trädg 680608 46 Varit i kyrkan 680608 47 Varit i kyrkan 680608 47-2 Varit i kyrkan 680608 48 Fiskehamn båt på slip Kalven 63 49 Man arb m uppdragen båt 63 50 Fiskehamnen  fiskebåtar 1963 51 Fiskebåt trol fiskehamn 1963 52 vit eka strand v ångbåtsbr 63 53 fiskebåtar Fiskehamn 1963 54 fiskebåt Fiskehamn 1967 55 Upplagda båtar Kalven 680501 Norsk snipa Trion H Henriksson 56 Bron t Kalven o hamn 680501 57 Båtuppläggning Kalven 680501 58 Båtar i bredd Fiskeh Tärnö 59 Båtar i bredd Fiskeh LL 410 60 Småbåtar v kaj Fiskehamn 61 sjöbod nät på tork småbåtar 62 Sjöbod båtbrygga trol N Fiskh 63 Fiskehamn fr Snurran ev 1984 63-2 Fiskehamn fr Snurran 64 Fr Snurran Russvik Kyrkan 84 65 Vy fr Fiskeh mot samhälle 85 66 Gästh Fiskeh fr bod Kalven 85 67 Mansporträtt 1965 68 Mansporträtt 1963 69 Mansporträtt 1965 70 Kvinna i farten 1965 71 Kvinna bakom gardin 1965 72 Fönstervy fabrik bukten 1963 73 småpojkar leker m bilar 1963 74 Solbad o glass 1963 Kattesand 75 Snäckor  i bodfönster 680608 76 Amandus Karlsson 77 Amandus Karlsson i verkstaden 78 Amandus Karlsson 1963 verkst 79 Amandus Karlsson 1963 verkst 80 Knott klar man arbplats 1967 81 Knott delning arbplats 1967 82 Kantstenstillv rits plure 67 83 Sätthuggning kantsten 63 84 Sätthuggning kantsten 63 85 Kantsten m tryckluft 63 86 Kantsten m tryckluft 1963 87 Pikmejsel på kantstensyta 63 87-2 Pikmejsel kantsten Grönv 63 88 Pikmejsel kantsten Grönv 63 89 Knotthuggning 1967 90 Knotthuggning 1967 91 Rest Draget fd Konsum 25.8.197X 92 Gitte Wallenberg, drev Draget 93 skylt pub Draget 25.8.7X 94 bakom bardisken pub Draget 95 Stängt skylt Draget rest 96 Marinakaj Soten på G in 1985 97 Upplag bojar vardå 660522 98 Fiske samhället i bakgrund 64 Dia Draget bryggrest vinter 1970 Dia Gubbar Dia Hus Draget vinter 1970 Dia Inre hamn vinter 1970 Dia Lilla Hamnen 1965 sommar Dia Lilla Hamnen 1965 Dia Lilla hamnen mot bukt vinter 1970 Dia Lilla hamnen sommar 1965 Dia Lilla hamnen vinter 1970 Dia Vinter 1970 Dia Vy fabrik bryggor vinter 70 URK  kurs 700825 URK-2 Skövde kurs 700825 URK-3 Skövde kurs 700825 URK-4 Skövde kurs 700825 99 Tennisbanebacken 1985

För in muspekaren innanför ramens kant - så får du bildtexterna från Malmön Hembygdsförenings arkivfoton!
Klicka på bilden så kan du styra bildspelet i din egen takt! Vill du starta det igen - uppdatera sidan!

<-- Till sidans rubriker!

NÅGRA SIDOR UR HEMBYGSFÖRENINGENS TIDSKRIFT KAPRIFOLEN 2014