Del I Sid 2: E. Skövde hela kartor 1816/1856

Karta 1816 över Skövde med omgivningar

Karta över Skövde med omgivningar sammanställd och utgiven av N. G. Werming. Hela kartan.                       

(Lantmäteriets Historiska kartor)

Karta 1856 över Skövde med omgivningar

Karta 2. Skövde med omnejd 1856. Våmb heter "Wårfruhem" och "Harkes gärdet" ligger sydväst om utfartsvägen mot Våmb och ger ett område för bilder från SAJ-bygget.

(Karta Lantmäteriets Historiska kartor)

Delbilder av kartan för tydligare läsning av texter - klicka på kartdelen för större bild!.

Forts till Kontext Sid 2: F -->

Forts till Del I Sid 3. -->

<--  Tillbaka till Sid 2: D.   

<-- Tillbaka till Del I Sid 2.

 

KONTAKTFORMULÄR FÖR DENNA SIDA:

(av säkerhetsskäl loggas IP-adresser)

(din e-postadress lämnas aldrig ut!)