Del III Sid 2. Varnhems station

Detta är också   "En enkel resa - avsnitt 6"   för dig som valt den resan. Tillbaka till rubrikerna för En enkel resa

Avfotad ritning från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv, 2014. KF Avfotad ritning från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv, 2014. KF

Typritning för stationshus från tiden. Här anpassat för Varnhem 1902. Från Norr. Påskriven för godkännande av ordföranden för Skövde Axvalls Järnvägsaktiebolag Axel von Matern. Byggdes 1902-1903 stod helt färdigt 1904.

<-- Till sidans rubriker!
 

EXPROPRIATIONSKARTAN FÖR VARNHEMS STATIONS- OCH BANGÅRDSOMRÅDE OCH VIDARE VÄSTERUT

Expropriationskartan 1904 över Varnhems staions- och bangårdsområde. Junkragårdens ladugård och magasin finns utritade väster om bangårdens norra del vid Skara-Skövde-vägen. Söderut går stickspåret till Ulunda. Svagt rosafärgat område är expropriationsområde.

På den här delen av expropriationskartan kan man se de bredare terasseringarna vid Björsgården (expropriationsområdet är svagt rosa.). Lägg märke till de små byggnaderna (backstuga) söder om järnvägsövergången på Broddetorpsvägen på Fiskaregårdens mark. Trekanten ovanför dem kom sedan att bilda en ny fastighet mot järnvägsbanken. Den såldes 1905 till Gustaf Emil Persson och bildade fastigheten Åkersberg (Klostret Ulfsgården 2:4).

<-- Till sidans rubriker!

Varnhems bangård eller som man då skriver 'vid Varnhems kloster'. Här ser man att Junkragårdens ladugård fortfarande finns utritad (den rivs 1905). Stationsvägens anslutning till Broddetorpsvägen tycks se ut som idag (2015) - från att ha gått rakt fram mot trekantens spets på kartan under efterkommande år innan byggnationen på spårområdet 1973, då den återförts till sin ursprungliga plan. Ulfsgårdens ladugård var en stor u-formad ladugård som låg alldeles utmed landsvägen Skara - Sköfde med den södra 'vingen' och i förlängningen också ett annat uthus med tillhörande hage (kanske svinhus).

Kartorna nedan finns med i den samling som lagts upp av Järnvägsmusei Vänners bildprojekt på uppdrag av Sveriges Järnvägsmuseum. De har skannat ett stort antal bangårdsritningar från SJK:s arkiv.
http://www.bangardar.se/

(Bilderna via Johan Magnusson, Skara, nov 2015)

Vid närbild ser man den ursprungliga placeringen av station och uthus. Afträdet norr om stationen flyttades 1915, då stationen byggdes om med bl a Café-del vettande åt det hållet mot Järnvägsparken.

Bangården utritad i meter med stickspåret mot Ulunda kalkbrott, angöringsspår och godsspår med stickspårsavslutning.

Kopia från Christer Andersson., 2016. Troligen ur SJ:s sammanställning över stationsbyggnader i Sverige utgiven efter 1948.
 

Stationen byggdes 1902 - 1903. Utbyggnad 1914-15 och den renoverades 1944, som blev det sista man gjorde åt stationshuset under järnvägstiden fram till nedläggning 1961.

Klicka på bilden för något större bild!


Året är 1905 och Ludvig Ericsson förevigar Varnhems station med bangård från kyrktornet på Varnhems kyrka. Det försiggår en febril aktivitet på och runt bangårdsområdet. Virkesupplag för bl a staketbygget för SAJ syns hitom järnvägen till höger i bild. Jmfr bild nedan!

År 1985 förevigar Claes Dahlin, Varnhem, vyn från kyrktornet västerut. Man kan se att han var allra högst upp i tornet - vid spiran! Klicka gärna på bilden för större bild!

KLICKBARA RUBRIKER FÖR AVSNITTET - VARNHEMS STATION
- men scrolla gärna sidan och läs texterna efter hand!

ÖVERSIKTSBILDER


- VARNHEMS STATION OCH BANGÅRD FRÅN ÖSTER 1905 - ÅRET EFTER SAJ-START - klicka här!

- 1960 ÅRS KARTA TILL HJÄLP FÖR ORIENTERINGEN PÅ BILDERNA OVAN - klicka här!

- KARTA 1844 MED BYGGNADSPLACERING, TOMTER, LADUGÅRDPLATSER OCH BRUKSMARKER & VÄGAR - klicka här!

- UTSIKT FRÅN KYRKTORNET 1985 - klicka här!

- EXPROPRIATIONSKARTA FÖR VARNHEMS STATIONS- OCH BANGÅRDSOMRÅDE OCH VIDARE VÄSTERUT - klicka här!BANGÅRDSOMRÅDET

- GAMLA LANDSVÄGEN I VARNHEM DEN 14 JUNI 1905 - SAJ-ÖVERGÅNGEN DRYGT 14 MÅNADER GAMMAL - klicka här!

- JÄRNVÄGSÖVERGÅNGEN 35 ÅR SENARE! - klicka här!

- VARNHEMS STATIONS- OCH BANGÅRDSOMRÅDE FRÅN LUFTEN 1936 - MELLAN TVÅ LANDSVÄGAR - klicka här!

- FRIMANS TAXIRÖRELSE MED NÄRHET TILL STATIONEN 1930 - 1955 - klicka här!

- FRÅN STALLARE TILL KUSK TILL CHAUFFÖR OCH EGEN TAXIRÖRELSE MED HEMBERGS HJÄLP -
klicka här!

- BANGÅRDEN NORRUT -  DIESELLOK PÅ INGÅNG FRÅN SKÖVDEHÅLLET EN VINTERDAG 1960 -
klicka här!

- BUSSHÅLLPLATSEN - BUSSARNA I TRAFIKEN FÖRBI VARNHEM KRÄVDE MED TIDEN EGEN HÅLLPLATS - klicka här!

- VARNHEMS STATIONS JÄRNVÄGSPARK - ANLAGD AV SAJ - UNDERHÅLLEN AV ALLA 'STINSARNA'! - klicka här!


VARNHEMS STATION OCH OTTO ROSANDER  STATIONSINSPEKTOR 1904 - 1935


- VARNHEMS STATION - EN FÖRENAD JÄRNVÄGS- OCH POSTSTATION MED TELEGRAF; RITNING - klicka här!

- STATIONSINSPEKTOR OCH POSTFÖRESTÅNDARE FÖR SAJ UNDER 31 ÅR; OTTO ROSANDER 1904 - 1935 - klicka här!

- MED FAMILJEN I VARNHEM UNDER DRYGT 40 ÅR - klicka här!

-TILL FAMILJESIDAN OM STATIONSINSPEKTORN & POSTCHEF ROSANDER MED FAMILJ  - klicka här!
 
  RUBRIKER PÅ FAMILJESIDAN -
bara klickbara på den egna sidan!;
* FAMILJEFOTOGRAFERING INFÖR ARKITEKT AXEL FORSÉN 1923
* VARNHEMS JÄRNVÄGSSTATION OCKSÅ ETT HEM FÖR FAMILJEN ROSANDER - INTERIÖRBILDER FRÅN HEMMET I STATIONSHUSET
* JÄRNVÄGSSTATIONEN EN SOCIAL SAMLINGSPLATS UNDER 1900-TALETS FÖRSTA ÅRTIONDEN
* HIMMELSKÄLLANS RESTAURANG BESÖKTES AV ROSANDERS MED VÄNNER UNDER 1910-20-TALET
* TAVLOR AV OLOF THUNMAN GÅVOR TILL DE BÅDA ÄLDSTA FLICKORNA
* UTFLYKTER VAR ETT POPULÄRT INSLAG FÖR FÖRNÖJELSE
* KLOSTERGÅRDEN BLIR ELSAS AFFÄRSRÖRELSE 1925 OCH SENARE HEM FÖR FAMILJEN EFTER PENSION
* DOKUMENT KRING KLOSTERGÅRDEN
* KLOSTERGÅRDEN - STATIONSINSPEKTOR OTTO ROSANDERS FRU ELSA DRIVER NYTT CAFÉ FR O M 1925
* KLOSTERGÅRDEN FÖRVANDLAS TILL BOENDE FÖR FAMILJEN 1935
* ESTER SMEDBERG KÖPER KLOSTERGÅRDEN MED SERVERINGEN 1947
* FRU SIGRID TYSK, SKÖVDE - DOTTER TILL OTTO OCH ELSA ROSANDER
* SIDAN AVSLUTAS MED PORTRÄTT PÅ MAKARNA OTTO OCH ELSA ROSANDER
ÖVRIGA STATIONS- OCH POSTFÖRESTÅNDARE  1935 - 1960


- JÄRNVÄGS- OCH POSTSTATIONSFÖRESTÅNDARE I VARNHEM 1935-1939; SVEN ALSTERBERG -  klicka här!

- JÄRNVÄGS- OCH POSTSTATIONSFÖRESTÅNDARE I VARNHEM 1939-1950; LINUS LUNDQVIST - klicka här!

- JÄRNVÄGS- OCH POSTSTATIONSFÖRESTÅNDARE I VARNHEM 1950-1960; ÖSTEN OHLSSON - klicka här!ROLAND OCH STINA JOHANSSON I STATIONSHUSET FRÅN 1949 -

- TELEGRAF I STATIONSHUSET - klicka här!

- JÄRNVÄG OCH POST GEMENSAMT ANSVAR T O M 1961  (SAMT TELEGRAFSTATION) - klicka här!

- ROLAND OCH STINA INNE PÅ POSTEXPEDITIONEN - TIDIGARE OCKSÅ JÄRNVÄGSEXPEDITION - klicka här!

- FAMILJENS TAX VID STATIONEN KÄNDE DE FLESTA I VARNHEM - HAN HETTE PIO - klicka här!


- TILL FAMILJESIDAN OM TRAFIKPLATS- OCH POSTCHEF ROLAND JOHANSSON MED FAMILJ - klicka här!


INTERIÖRT PÅ VARNHEMS POSTSTATION

- LUCKA FÖR BILJETTER, GODS OCH POST - klicka här!

- POSTBOXAR FÖR VARNHEMSBORNAS HÄMTNING AV POST - klicka här!

- LIKNANDE BILJETTLUCKA OCH POSTBOXAR FINNS IDAG PÅ RENOVERAT STATIONSHUS I KRAGENÄS - klicka här!

- ROLAND JOHANSSON BAKOM LUCKAN - klicka här!LANTBREVBÄRING FRÅN STATIONSHUSET I VARNHEM

- LANTBREVBÄRARNA I VARNHEM UTGICK FRÅN STATIONSHUSET - klicka här!

- DEN FÖRSTE LANTBREVBÄRAREN PÅ LINJEN VARNHEM-LJUNGSTORP 1920 - klicka här!

- LANTBREVBÄRAREN ALBIN DAHLBERG UNDER 1940-60-TAL TILL FOTS, CYKEL, MOPED & TILL SIST BIL - klicka här!

- LANTBREVBÄRARESERVICEN UTVECKLAS OCH ÖVRIG SERVICE AVVECKLAS EFTER HAND - klicka här!

- ROLAND - DEN SISTE LANTBREVBÄRAREN MED RIKTIG VARNHEMSPRÄGEL - klicka här!VARNHEMS STATIONSHUS 1904 FRAM TILLS IDAG

- VARNHEMS STATIONSHUS 1904 - FÖRSTA FOTOGRAFIET - klicka här!

- VARNHEMS STATIONS GRUNDRITNING - klicka här!

- DE BOENDE PÅ JÄRNVÄGSSTATIONEN FR O M 1904 - klicka här!


- DE FÖRSTA TÅGEN VID STATIONEN; 12 FOTON MELLAN 1904 OCH 1910 - klicka här!

- KYRKSTIGEN FRÅN BANGÅRDEN TILL KYRKVÄGEN - klicka här!

- KUNGLIGT BESÖK VIA STATIONEN VID KYRKANS ÅTERINVIGNING EFTER RESTAURATIONEN 1923
- Klicka här!

- FOTOGRAFEN/AKVARELLISTEN CLAES FUNCK'S AKVARELL FRÅN 1965 - klicka här!

- STATIONSBYGGNADEN OM- OCH TILLBYGGS 1914-15; 6 FOTON MELLAN 1915 - 1930 - klicka här!


- VARNHEMS STATION UNDER VGJ-TIDEN 1935 - 1948 - klicka här!

- VARNHEMS STATIONS SISTA JÄRNVÄGSTID - 1948 - 1961 MED SJ SOM HUVUDMAN + POSTSTATION; 5 foton - klicka här!

- NÅGRA 'CELEBRA' SPÅRBUNDNA BESÖK PÅ VARNHEMS STATION UNDER 1950-TALET - klicka här!


JÄRNVÄGENS SISTA ÅR i VARNHEM

- JÄRNVÄGENS SISTA ÅR - I BÖRJAN AV 1960-TALET -
klicka här!

- DEN SISTA TÅGTIDTABELLEN VID VARNHEMS STATION FÖR TIDEN 28/5 1961 - 31/8 1961 - klicka här!

- EN JÄRNVÄGSEPOK ÄR ÖVER - RÄLSEN PÅ VARNHEMS BANGÅRD PLOCKAS UPP 1963 - klicka här!


STATIONSHUSET EFTER JÄRNVÄGSEPOKEN

- VARNHEMS STATIONSHUS EFTER JÄRNVÄGSTIDEN -
klicka här!


FÖRBI STATIONSOMRÅDET I VARNHEM

- JÄRNVÄGSBANKEN EFTER STATIONEN SÖDERUT -
klicka här!

- BRODDETORPSVÄGEN PASSERAS PÅ VÄG UT UR VARNHEM - klicka här!

- UTSIKT TIDIGT 1970-TAL FRÅN KÄLLEBERGS TAK MOT FORNA JÄRNVÄGSBANKEN MED "CYKELHOPPET" - klicka här!

- FOTO SAMMA STÄLLE EFTER 1973 OCH VILLORNA - klicka här!
 

=================================================================================================


- SAMTLIGA INLÄGG SOM PRESENTERATS PÅ FACEBOOK.COM/VARNHEMSHISTORIA FRÅN DENNA SIDA

VARNHEMS STATION OCH BANGÅRD FRÅN ÖSTER 1905 - ÅRET EFTER SAJ-START

Året är 1905 och Ludvig Ericsson förevigar Varnhems station med bangård från kyrktornet på Varnhems kyrka. Det försiggår en febril aktivitet på och runt bangårdsområdet. Virkesupplag för bl a staketbygget för SAJ syns hitom järnvägen till höger i bild. Jmfr bild nedan!


Bakom detta ser man att Junkragården just håller på att montera ner sin gamla ladugård utmed vägen fram till stationen från norr. Magasinet till vänster om ladugården finns kvar än idag, liksom boningshuset som skymtar därnäst bland stora träd även på den tiden.


Längst till höger skymtar Gästgiveriets innergårdsbyggnad med den andra vid vägen i dungen framför sig. På kartan nedan från 1844 kan man se hur bygnader och gårdar låg vid den tiden och flera fram till denna senare tid.

Ångtåg på stationens östra genomgående spår mot Axvall (hitom stationen) med två personvagnar och fyra godsvagnar. Lastvagnar i rad på lastkajsspåret (delvis bakom lastkajsskjulet) med lastningsaktiviteter. Längst till vänster syns sliperupplag för bl a bygget av Ulundabanan.

Jmfr SAJ-svängen från Broddetorpsvägen med 1960-talskartan och expropriationskartan nedan! Ladugården som skymtar bakom terrasseringen är bl a den längre bort liggande Nybackens ladugård. Även andra ladugårdar kan ses i bilden, och tycks ligga alldeles nära, trots ett ansenligt avstånd.

I förgrunden från höger ses också den då relativit breda vackert staketförsedda Kyrkstigen från stationen till Kyrkoallén med bron över bäcken.

Här syns ladugårdsrivningen för Junkragården och till höger Björsgårdens boningshus 1905. I bakgrunden Ödegården.
 

<-- Till sidans rubriker!

 

1960 ÅRS KARTA TILL HJÄLP FÖR ORIENTERINGEN PÅ BILDERNA OVAN

 Här finns en möjlighet att förstå hur det förskjutna perspektivet och kameraobjektivet samlat ihop SAJ-svängen ut från Varnhem,  den större terrasseringen vid Björsgårdens sänka västerut och den bakomliggande ladugården för bl a Nybacken. Utgångspunkten är då tornet i kyrkan längst ner på kartan (markerad med röd prick) så som den är vänd - med väster uppåt.


 

<-- Till sidans rubriker!
 

KARTA 1844 MED BYGGNADSPLACERING, TOMTER, LADUGÅRDPLATSER OCH BRUKSMARKER & VÄGAR


Varnhem 1844 från korsningen mellan Falköpingsväg och Skara-Skövdeväg samt platserna enligt foto ovan:

Karttext inför laga skiftet 1844:
Junkragården; 1148 = gata och ladugårdsplats , 1147 = Husplats och trädgård, samt

Gästgiveriet; 711 = Trädgård, 710 = Gård och husplats (Gästgiveriet ligger med gavel mot vägen) -2 byggnader, 709 = Uteliggande gata, 707 = ladugårdstomt, 708 = Ladugårdsplats

(Fogdegården; 712 = Gård och husplats, 713 = Trädgård, 714 = gata och ladugårdsplats - denna plats på kartan finns inte med på bilden ovan.)

Hela bilden 1905 från kyrktornet av Ludvig Ericsson, Skövde. Här syns också tydligare Broddetorpsvägens fortsättning mot järnvägsövergången i söder.

 

Närmast finns den vid laga skiftet 1853 hitflyttade Sven Michelsgården - senare Ryttaregården. Därföre låg Gästgivargården vid denna mark och ägdes av Gästgiveriet ända fram till laga skiftet. Marken kallades då "Gästgiveriets Kyrktomt". Själva Gästgifveriet låg 1781 norr om kyrkogården på mark, som senare blev Klockarens och Trädsgårdens mark efter laga skfite 1844. Efter branden 1780 fick Gästgifveriet inte återuppbyggas så nära kyrkan utan flyttades till Björsgårdens senare läge vid korsvägen mellan Mariestads-Falköpingsvägen coh Skara-Skövde-vägen. Då kallat "Piskapung".

(Vykort från Verna Andersson, Ljungstorp 2013

<--
Till sidans rubriker!

 

UTSIKT FRÅN KYRKTORNET 1985

Från kyrktornet - en bild 1985. Varnhemsskolan finns sedan 1978, den nya affären och busshållplatsens läge fortfarande vid Stationsvägens korsning med gamla Skara- Skövdevägen.

Till sidans rubriker! 

GAMLA LANDSVÄGEN I VARNHEM DEN 14 JUNI 1905 - SAJ-ÖVERGÅNGEN DRYGT 14 MÅNADER GAMMAL

En bild väster om järnvägsövergången med Skara-Skövdevägen i Varnhem vid samma tidpunkt som översiktsbilden från kyrktornet ovan, dvs 1905. Virkesupplaget syns på andra sidan järnvägen - troligen för bygge av bl a staketet till SAJ-banan. Likaså kan man skymta nedtagningsvirke från den pågående nedtagningen av Junkragårdens ladugård i bildens högra hörn.                                 

(Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A122005:A)


Vägen till stationen har en anslutning till Skara-Skövde-vägen på bilden före järnvägsövergången från betraktarens håll - i gränsen mot Junkragårdens mark.

De ljusa svagt skymtande bommarna för vägövergången kan ses bakom familjen ett stycke bort, liksom staket utmed järnvägen och det finns även en svag skymt av affären -
jmfr bild här!

Fotograf Karl Fredrik Andersson, utbildad av Ludvig Ericsson, Skövde (som tog fotot från kyrktornet ovan vid samma tid!). Utbildningen varade ett år mellan oktober 1893- oktober 1894. Han var verksam mestadels från bostaden i Skultorp och dog 1949.

Bildberättelse kring bilden ur "DOKUMENT I SVART OCH VITT - ett urval av fotografen Karl Fredrik Anderssons bilder från Västergötland med kommentarer av sonen Karls-Anders Andersson". Tryckt 1981:

"Veterinären Sjöstrand från Upphärad med hustru, barn och svägerska söndagsflanerade i närheten av Varnhems klosterkyrka med Billingsberget som avlägsen fond. Den grusbelagda landsvägen hade ännu sin gamla sträckning genom Varnhem. Den bär på bilden inte några spår av bildäck, är ännu helelr inte direkt sönderkörd av tunga vagnshjul, som landsvägarna brukade vara, men den är rik på högar av hästspillning, vilket vittnar om vem det var som stod för förflyttningsprestationerna före de bundna hästkrafternas tid."

 

På museets detaljförstoring av bilden kan man se paret Sjöstrand med ett av barnen och svägerskan.

I bakgrunden syns även bommarna liksom en skymt av en gammal ladugård/uthus på södra sidan av landsvägen från Klosterdahls jordbrukstid - vägen gjorde tidigare en sväng i Varnhem över bäckfåran och bron för Bybäcken. Därför synvillan att uthuset ligger på norra sidan av vägen.

Vägen till stationen från landsvägen går in bakom fru Sjöstrand till höger utmed Junkragårdens gräns. Själva spåret över vägen kan endast anas gå över vägen vid fru Sjöstrands högra axel.

 


(Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A122005:A)


 <-- Till sidans rubriker!

Sonen till Anton Larsson, Affärsägare Nydal,  Sixten Wilhelm Leopold Larsson, Sixten  Wilhelm Leopold Larssson, född 1908-07-29 - död 1936-05-27 Sonen till Anton Larsson, Affärsägare Nydal, Sixten Wilhelm Leopold Larsson, Sixten Wilhelm Leopold Larssson, född 1908-07-29 - död 1936-05-27
JÄRNVÄGSÖVERGÅNGEN 35 ÅR SENARE!


Järnvägsövergången för landsvägen mellan Skara och Skövde i Varnhem 1940-tal. Folkskolan i bakgrunden och stationsvägen går in till höger - söderut.

Bommarna i uppfällt läge med ett enkelt varningskors, nästn inväxt, i den vänstra vägkanten (vänstertrafik!). Det gamla SAJ-staketet visar sig med några äldre stolpar vid överfarten, liksom på föregående bild 35 år tidigare.

På skylten till höger står "Hållplats för landsvägsbuss" - en alltmer hotande fara för järnvägstrafikens lönsamhet.

Mannen på bilden tycks dra järnvägsstationens postkärra - kanske använd för att hämta varor i affären.

Vid affären finns bensinpumpsskylten tydligt placerad.


Sonen till Anton Larsson, Affärsägare Nydal,  Sixten Wilhelm Leopold Larsson, Sixten  Wilhelm Leopold Larssson, född 1908-07-29 - död 1936-05-27
 

(Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander)     
   

<-- Till sidans rubriker!

VARNHEMS STATIONS- OCH BANGÅRDSOMRÅDE FRÅN LUFTEN 1936 - MELLAN TVÅ LANDSVÄGAR

Flygfoto 1936 visar SAJ-böjen ut från Varnhems stationsområde över Broddetorpsvägen från syd. Järnvägen är anlagd på en mindre ås genom Varnhems by, som också förstärkts med en mindre terrassering.

(Vykort tillhandahållet av Margaretha Dahlin, Varnhem, 2013)


Kring banan kan man då lägga märke till:

Det finns nu tre affärshus i Varnhem. Från väster utmed Skövdevägen ligger Konsum på tomten Eriksdal, Lisa Larssons manufakturaffär på tomten Gärdhem och den privata affären Anton Larssons på tomten Nydal. Se mer info för respektive hus -
här!

Längre österut utmed landsvägen ligger Café Runhem (se mer -
klicka här!), ladugårdar till Trädgården och fram mot kyrkan Folkskolan, Café Klostergården och avslutar framför klosterkyrkan med Ryttaregården med sin gamla ladugård.

Följer man stationsvägen från landsvägen har man Junkragården på höger sida och Varnhems stations järnvägspark på vänster sida. Sedan följer själva Stationsområdet med stationshuset, tvättstuga och offentliga toaletter samt godsmagasin på andra sidan angöringskajen. Längre söderut ligger lastkajen för Ulunda kalkbrott med en genväg över järnvägen till stationsvägen.

Snett emot stationshuset ligger taxiägaren Samuel och hans hustru Nanny Frimans nyggda hus - byggt 1933 med inflyttning 14/12 1934 med garage för taxi och taxistation.

Väster om detta hus skymtar Fogdegården på andra sidan Broddetorpsvägen och närmare järnvägsövergången, skött från stationen, dyker det gamla bryggeriet Gustafsberg upp avstyckat från marken för telegrafhuset.

Den trekantiga avstyckningen efter järnvägan på höger sida är Åkersberg med ett äldre torphus söder om sig på en särskild tomt, Fiskarebacken - en gammal backstuga som snart efter fotograferingsåret försvann helt och marken återgick till åker.

Mitt emot dessa ställen ligger fr v skräddare Palms hus, Palmhyddan, byggt 1934 med egna terrasseringar och missionären Lanns stora hus med uthus vid vägen.

Allra längst till höger, om man följer den vackra stenmuren, ser man stickspåret ner till Ulunda kalkbrott som byggdes i direkt samband med SAJ-starten 1904.

 

<-- Till sidans rubriker!


FRIMANS TAXIRÖRELSE MED NÄRHET TILL STATIONEN 1930 - 1955

Bild från Evald Frimans album, Varnhem - via Kent Friman, 2014

Samuel och Nanny Friman byggde Dalhem snett emot stationen 1933-34. Troligen Nanny Friman på trappan. Kortvågsradions antenn för taxisök lutar betänkligt från ena grindstolpen. Gångarna nygrusade och vackra grindar som bevarats ända in i vår nuvarande tid, 2014 och idag finns renoverade på samma ställe.

Bild från Evald Frimans album, Varnhem - via Kent Friman, 2014

Huset låg i ganska ensamt majestät med Björsgårdens och Fogdegårdens åkrar i väster på andra sidan Broddetorps-vägen.

Bild från Evald Frimans album, Varnhem - via Kent Friman, 2014

Frimans Taxibil parkerad på tomten från Broddetorpsvägen med Björsgården norröver - inga andra hus fanns här då innan korsvägen vid Linds i Björsgården.

Bild från Evald Frimans album, Varnhem - via Kent Friman, 2014

De unga sönerna Evald och Egon från vänster sitter på pappas taxibil tillsammans med kompis - kanske för att imponera. Kompisen har fått låna Samuels taximössa för fotograferingen.

Framför tvättstugan till stationshuset var en vanlig väntningsposition för den blänkande taxibilen.

Bild från Evald Frimans album, Varnhem - via Kent Friman, 2014

Här en stolt taxiägare Samuel Friman i sin nya Buick 1934 års modell
med sonen Egon i passagerarsätet parkerad som vanligt nära stationen utmed stationsvägen mitt emot hemmet, Dalhem - med Billingen i bakgrunden.

Bild från Evald Frimans album, Varnhem - via Kent Friman, 2014


Sonen Evald togs sig an ratten på fars bilar ibland, mest var det tvllingbrodern Egon som var chaufför åt sin far. Här Evald i bilen i sin normala vänteposition utanför stationens tvättstuga. Nu har droskan blivit en Volvo och det är 1940-tal.

Bild från Evald Frimans album, Varnhem - via Kent Friman, 2014

Under kriget fick droskorna byggas om till gengasdrift för att klara att gå i trafik. Här ett uppdrag att frakta äppellådor för Alekärrs äppelodling i Åsa, Lundby. Okänd man i förgrunden.

 

<-- Till sidans rubriker! 

FRÅN STALLARE TILL KUSK TILL CHAUFFÖR OCH EGEN TAXIRÖRELSE MED HEMBERGS HJÄLP

Bild från Evald Frimans album, Varnhem - via Kent Friman, 2014

Grosshandlare Anton Hemberg på Husgärdet Skärv - ägt av honom sedan 1923 - städslade Samuel som stallkarl och kusk. Här har sysslan bytts till chaufför med körkort på Hembergs bekostnad. En 1924 års Nash var föremålet för chaufförsjobbet och det hände att Hembergs bror Prosten från Skövde med familj fick åka med på utflykt med Samuel som chaufför.
Året för bilden är 1927.

 

<-- Till sidans rubriker! 

BANGÅRDEN NORRUT -  DIESELLOK PÅ INGÅNG FRÅN SKÖVDEHÅLLET EN VINTERDAG 1960

(Bild ur Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv, 2013. Foto Roland Johansson, Varnhem 1960)


Varnhems bangårdsområde har kvar sitt utseende och spårläggning sedan 1904. Inkörning från norr, Skövdehållet. Disellok 1960 passerar just landsvägen Skara -Skövde med bommarna fällda via de vajrar som syns hängande i små stolpar och efter att ha gått i trumma under själva stationsplatsen. Stickspår för uppställning av godsvagnar samt område för lagrad slipers. Fotograf Roland Johansson, stationsinspektor (stins), Varnhem

Lägg märke till den lilla avstigningspallen för passagerare som steg av utom kajområde.

Öster om järnvägsövergången, Nydal - affären, med sitt stora magasin, samt Varnhems allmänna bastu på andra sidan den stora parkeringsplanen och därefter Runhem med Café, taxirörelse och kiosk. Liksom Runhem med verkstad så försvann också bastun i samband ned den stora branden 1979 och ersattes så småningom med en villa.

Väster om övergången, vid tåget, skymtar Gärdhems uthus med för tiden Knut Ohlsson cykel- och mopedverkstad.

Väster om bangården (vänster) - från landsvägen fram till stationen - fanns Varnhems stations järnvägspark. Mer om den här nedan!

Eva Bozovic, dotter till Roland Johansson, poststationsföreståndare, Varnhem berättar;

På bilden syns också kajkanten mot spåret, vilken delvis finns bevarad i den trädgård, som idag tillhör stationshuset. Den lite högre lastkajen, som framgår av fotot här innan, framför dåvarande godsmagasin, har idag blivit en trevlig grillhörna på Stationsvägen 9.

 

<-- Till sidans rubriker!

BUSSHÅLLPLATSEN - BUSSARNA I TRAFIKEN FÖRBI VARNHEM KRÄVDE MED TIDEN EGEN HÅLLPLATS

Ännu på 1930-talet fanns ingen särskilt iordningsställd buss- hållplats i Varnhem och ännu var inte järnvägstrafiken verkligt hotad av konkur- rensen.

Järnvägsparken gick ända ner mot Skövdevägen.


 

(Bild från vykort)Linjebussar på 1920-30-tal uppställda i Skara. Skara-Falköping-Varnhem, Skara-Öglunda och Vara-Lidköping. Fotograf:
K. G. Andersson

(Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145233:3655)


På den här bilden från 1940-talet ser man att det fanns anordnat en tavla med upplysningen "Hållplats för landvägsbuss" samt en tidtabell i kanten av bilden tilll höger.

Hållplatsen låg då ännu direkt i vägkorsningen mellan stationsvägen och Skövdevägen, nära järnvägsövergången. Ingen särskild plats var ännu ordnad.

Bild från vykort Bild från vykort

Tidigt 1950-tal fanns här (nära samma korsväg) nu en större plan iordningsställd som hållplats för busstrafiken runt Billingen - Billingens Trafik Aktiebolag - BTA.

Hållplatsen delades också senare med SJ-bussar. En bit av Järnvägsparken fick bli bussarnas plan.

(Bild från Stina Johanssons album, Gamla stationshuset, Varnhem, 2014)


1969 finns postexpiditören Stina Johannsson från poststationen i Varnhem för att lämna post till bussen till Skövde med paret Johanssons SAAB stationsvagn.

BTA-bussarna till Timmersdala, Falköping och Skara- Falköping finns inne på hållplatsen för samordning av avgång.


Tåget hade nu slutat gå på SAJ-spår sedan 8 år tillbaka och rälsen var borta sedan 1963. Bussarna var "herrar på täppan".

 

<-- Till sidans rubriker!

VARNHEMS STATIONS JÄRNVÄGSPARK - ANLAGD AV SKÖVDE AXVALLS JÄRNVÄG (SAJ)
- UNDERHÅLLEN AV ALLA 'STINSARNA'!

Bild på västra delen av järnvägsparken med bilden tagen norrut mot Gärdhem. Flera grusgångar enligt originalanläggningen fanns ännu kvar på 1960-talet och väl uppväxta fruktträd och andra planteringar. Häck mot stationsvägen i väster mitt emot Junkragårdens ägorr. Affären Nydal skymtar till höger i bild bakom grönskan. Idag ligger här villorna på Stationsvägen 1, 3 och 5. Foto Roland Johansson 1950-tal.

Eva Bozovic, dotter till Roland Johansson, Varnhem berättar i Varnhemsbygden ;

"Parken sköttes på arbetstid av post- och järnvägspersonalen, i huvudsak Roland och Stina Johansson (KF kommentar), ända tills marken såldes och bebyggdes 1970. 1969 övergick också stationsbyggnaden i privat ägo. Köptes då av Roland och Stina Johansson, som arbetat i den sedan 1954, dvs i 16 år.

Att hålla parken i ordning tog sin tid. Gräsmattor skulle klippas, gångarna rensas och krattas, häcken och bersån tuktas och rabatterna rensas!"

(Bild ur Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv, 2013 - gm ordförande Bo Hermansson)I järnvägsparken fanns också parkbänkar tillhörande SJ efter övertagandet av SAJ's smalspår 1948 från Västergötland Götebrogs Järnvägar (VGJ) som i sin tur tog över banan 1935 från Skövde Axvalla Järnvägar (SAJ).

På bänken finns i förgrunden Agneta Ohlsson, som var dotter till Östen Ohlsson, som var Stins i Varnhem 1950 - 1960, samt Åke och Per Haraldsson, söner till Harald Persson, Simmesgården - en av Varnhems "starke män" bl a kommunalråd på sin tid.

I bakgrunden skymtar vi bersån, i vilken det växte ett stort päronträd. Till höger sysn ytterligare ett stort päronträd och i bakgrunden även äppelträd, av vilka två stycken bär frukt även idag på Stationsvägen 3.
Bild från 1950-tal. Fotograf okänd


 

(Text och bild hämtat från Varnhemsbygden ur artikel skriven av Eva Bozovic.)


Vivianne och Östen Ohlsson, stationsinspektor (stins) står vid järnvägsparkens pioner med ryggen mot stationsvägen.

Man kan se den rad med björkar som då fanns framför stationsbyggnaden på höger sida från affären räknat utmed gränsen för de då byggda villorna mot den gamla gården Junkragårdens boningshus. Den sista av dessa björkar alldeles utmed gatan vid Lillhem - idag Stationsvägen 6 - snett emot den gamla stationsbyggnaden togs ner av kommunen 2013.

 

Det finns dock kvar en storväxt björk från samma tid ett stycke in till höger på gatan ut från Stationsvägen mot Broddetorpsvägen vid dåvarande taxiägaren Samuel och Nanny Frimans tomtgräns, Dalhem - idag Stationsvägen 8.
Bild från 1950-tal. Fotograf okänd.

 

Efter järnvägens nedläggning, men innan försäljningen 1970, sköttes den forna järnvägsparken som trädgård av Roland Johansson, poststationsförestån- dare i Varnhem.

På bilden Roland en varm för- sommardag 1969 vid den terrasserade järnvägsbanken i den östra delen av parken.

Foto hustrun Stina Johansson

Året därpå förvandlades trädgår-
den till flera trädgårdar för de tre villor som byggdes i den gamla parken.


I bakgrunden Konsum och Lisa Larssons Manufakturaffär med tillhörande uthus för Knut Ohlsson mopedverkstad.

 

Det gällde att hålla grus- gångarna fria från ogräs och raka.

Det var en vacker park fram till stationshuset från affärscent- rum i Varnhem.

Foto Roland Johansson, 1969


Järnvägsparken söderut från det norra hörnet vid nuvarande församlingshem, 2013.

1969 var det en väletablerad park med en rad klarbärsträd utmed banvallen fram mot stationshuset.

Det fanns också vit och mörkt lila syrén som träd i parken.

Foto Roland Johansson, 1969

Året därpå planerades marken för villabyggen och Stations- vägen 1, 3 och 5 byggdes.

År 1969 var järnvägen upptagen sedan 6 år och järnvägsspåret hade hunnit bli en genväg mellan posten, busshållsplatsen och affären.

1989 övertog dottern till Roland, Eva Bozovic, stations- byggnaden.
 
Parken, hade då sedan länge varit hemvist för nya villor med nya trädgårdar sedan Göran Hansson byggde den första villan 1970.

I början av 19070-talet fylldes området med Götenhus villor både norr och söder om stationsbyggnaden.

 

(Bild från Stina Johanssons album, Gamla Stationshuset, 2014)


Utmed Stationsvägen med vänstertrafik syns Lisa Larsson Manufakturaffär i fonden med skylten fortfarande uppe. Järnvägsparken till höger blommar in all sin prakt. El- och telestolparna 'färgar' på sitt sätt gatubilden.

<-- Till sidans rubriker!

VARNHEMS STATION - EN FÖRENAD JÄRNVÄGS- OCH POSTSTATION MED TELEGRAF

Avfotad ritning från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv, 2014. KF Avfotad ritning från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv, 2014. KF

Typritning för stationshus från tiden. Här anpassat för Varnhem 1902. Från Norr. Påskriven för godkännande av ordföranden för Skövde Axvalls Järnvägsaktiebolag Axel von Matern. Byggdes 1902-1903 stod helt färdigt 1904.

<-- Till sidans rubriker!

Varnhem med SAJ's egna järnvägsstation var naturligtvis en viktig del av hela järnvägssatsningen. På aktiebrevet finns Varnhems kyrka i centrum för all grafik kring satsningen - tillsammans med symbolen för Skövdes Sankta Helena, Skaraborgs läns vapen och alla järnvägsvingar med tåghjul emellan. SAJ's egen logga finns också förstås med.

SAJ blev aldrig lönsamt och kunde inte ge någon utdelning på satsade pengar i aktierna. På så sätt finns samtliga utdelningskuponmger kvar hos alla ägare! Inte heller staten kunde få någon återbetalning vid något tillfälle eller ens ränta på sina statslån till bygget av banan!

Aktiebrevet är utställt på en Ch. Nilson och detta är köpmannen/handlaren Charles Nilson från Skövde, som på långt håll var släkt med Jan Rosanders (sonson till Otto och Elsa Rosander) mormor och morfar. Aktiebrevet och talongerna kommer från honom.

STATIONSINSPEKTOR OCH POSTFÖRESTÅNDARE FÖR SAJ UNDER 31 ÅR; OTTO ROSANDER 1904 - 1935
- MED FAMILJEN I VARNHEM UNDER DRYGT 40 ÅR

Många trevliga bilder och berättelser kring Stationsinspektören Otto Rosander och hans familj  - hittar du genom att klicka på knappen ovan till höger!

Församlingsbok i Varnhem;

Stationsinspektor Otto Nilsson Roslund Rosander, f. i Hammarlöf i Malmöhus län 6/11 1869
- flyttar in till Varnhems station från S:t Petri församling i Malmöhus Län den 26/3 1904

Han gifter sig den 21/11 1905 med Elsa Charlotta Svensson, född i Skara den 12/9 1878
- hon flyttar in från Ulunda 1 1/4 mtl dotter hos familjen disponent Sven Johan Svensson
(Disponent för Västgöta Förenade Kalkindustriers verksamhet vid Ulunda Kalkbrott)
- hon hade då återvänt från Nord Amerika den 15/11 1904, där hon varit sedan 1902.

Rosander var Skövde Axvalls Järnvägsaktiebolags (SAJ) ende stationsinspektör, eftersom verksamheten kom att överföras till Västergötlands-Göteborgs-Järnvägar (VGJ) 1935 samtidigt som Otto pensionerades. I övrigt hyrde man alla tjänster av LSSJ vid Axvalls station och av Järnvägsstyrelsen på Skövde station.

 

(Stationsinspektor Otto Rosander Bild från Margareta Dahlin, Varnhem, 2013)På stationskajen i pappas trygga hand. Iris tre år 1926.

Semafor med vevhandtag direkt på stationssemaforen. Till vänster syns då- tidens vev och utväxling för bommarna vid affären, samt inkörningssemaforen vid affären. 

(Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris på bilden, Varnhem, 2013)

 

 

   <-- Till sidans rubriker!


Avtackning inför pensionering 1935 efter en rik arbetsgärning - svärmor och svärfar blickar ner från väggen.

På bordet finns foton på hans föräldrar - hans far och fostermor som också var moster till honom.


Medalj från järnvägen utdelades för lång och trogen tjänst - den enda stationsinspektorn i Skövde Axvalls Järnvägs AB's tjänst i Varnhem mellan 1904 - 1935. Den ligger i sitt fordral på skrivbordet med uppfällt etui.

Därefter upphörde SAJ som bolag och uppgick i LSSJ - Lidköping - Stenstorps - Skövde Järnvägar - som den forna Lidköping-Skara-Stenstorps järnvägar nu döptes om till. Det var nu ett dotterbolag till VGJ - Västergötland Göteborgs Järnvägar.


Bara kollegan, banvakten Johan Augustsson vid Prinshaga anhalt, var i tjänst under så många år och exakt samtidigt som Otto. Det var också den enda anhalt som hade semafor, liksom stationen i Varnhem och dessutom hade den väntsal, vilket han var noga med att påpeka -  så lite mätte han sig säkert med den 'store' inspektorn vid stationen i Varnhem. 


<-- Till sidans rubriker! 

JÄRNVÄGS- OCH POSTSTATIONSFÖRESTÅN- DARE I VARNHEM 1935-1939; SVEN ALSTERBERG


Varnhems station 1935. Tidens "rallare" utför grusning av banan och den nye stationsinspektorn

Sven Alsterberg står med målaren längst till höger, vilken troligen har sina döttrar med på fotografiet.

Det blev väl viktigt för ny stins att få huset nymålat.


Stationshuset hade då för tiden två utskjutstak - ett rejält över varje dörr.

(Stationsinspektör Sven Alsterberg sent 1930-tal. Bild från Evald Frimans album, 2013, Kent Friman, copyright)


Stationsinspektör - Stinsen - Sven Erik Gunnar Alsterberg framför Poststationsskylten och entrén till vänstsalen i Varnhems stationshus någon gång fram mot 1939. Evald Friman var anlitad som "stationsbiträde" t o m någon tid innan Otto Rosander slutade och var då endast 14 år gammal eftersom han var född i oktober 1921. Foto Evald Friman

Nu bodde i stationhuset från och med 1935-07-01:
'Stins'    Sven Erik Gunnar Alsterberg, född i Kalmar Uppsala län den 16/2 1901 - han flyttar in från Fullösa 1/7 1935 med
Hustru   Karin Ingegerd , född Svensson i Essunga den 15/1 1903
Dotter    Astrid Ingegerd, född i Essunga den 26/2 1929
Dotter    Siv Margareta, född i Lidköping den 3/5 1930

 

Interiör från Varnhems järnvägsstation 1939 under stationsinspektören Sven Alsterbergs sista tid. Stationsbiträdet Evald Friman, nu 18 år gammal, pratar i telefon medan hans tvillingbror Egon Friman är på arbetsplatsbesök. Expedition bestående av bord med utfällbar skiva, mindre bokhylla direkt på bordet och inte minst stämpel för fraktsedlar. Stationsklockan var ett pendelur på väggen. Papperskorg i flätad näver.


Västergötland - Göteborgs Järnvägars tidtabell på väggen. VGJ hade tagit över verksamheten 1935 genom att fusionera SAJ med sit numera ägda bolag LSSJ, SAJ:s forna fiende i trafikkonkurrensen.

<-- Till sidans rubriker!

JÄRNVÄGS- OCH POSTSTATIONSFÖRESTÅNDARE I VARNHEM 1939-1950;     LINUS LUNDQVIST

Finns ännu inga uppgifter kring stationshus eller stationsområdet för den här tiden eller något som gäller Linus Lundqvist.

JÄRNVÄGS- OCH POSTSTATIONSFÖRESTÅNDARE I VARNHEM 1950-1960; ÖSTEN OHLSSON


Familjen Östen Ohlsson med makan Vivianne och dottern Agneta.


Roland och Vivianne i järnvägsparkens södra del, närmast stationshuset med spåren i bakgrunden.

Vivianne och Östen Ohlsson, stationsinspektor (stins) och postationsföreståndare, står vid järnvägsparkens pioner med ryggen mot stationsvägen.
På bänken finns i förgrunden Agneta Ohlsson, som var dotter till Östen Ohlsson, stins i Varnhem 1950 - 1960, samt Åke och Per Haraldsson, söner till Harald Persson, Simmesgården - en av Varnhems "starke män" bl a kommunalråd på sin tid.

(Bild från Stina Johanssons album, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014)


Östen Ohlsson på balkongen till sitt hem, Varnhems järnvägsstation. Träden hade nu växt upp så att balkongen inte var en direkt njutbar plats - dessutom förföll den i rask takt utan åtgäder från SJ som nu ägde järnvägsverksamheten och stationshuset.

Bild från Trafikverket/Järnvägsmuseum - bildnummer: KBEB03005 Bild från Trafikverket/Järnvägsmuseum - bildnummer: KBEB03005

 Östen Ohlssons med familj tog över en station 1950 som inte hade målats sedan 1935, när Sven Alsterberg blev stins för VGJ och troligen aldrig mer målades under järnvägstiden!

När Östen lämnade som stins 1960, tog Roland Johansson över som trafikplatsföreståndare (moderniserad och mindre glamorös titel) den sista tiden för järnvägens öppehållande och var då också poststationsföreståndare i huset under samma tid.


 

<-- Till sidans rubriker!

TELEGRAF I STATIONSHUSET 1904 - 1921

TELEGRAF                                  

Ordet telegraf användes även om de kontor där dessa apparater var placerade, och dit allmänheten kunde gå för att skicka telegram. 1850 infördes den första elektriska telegrafen i Sverige, och 1853 byggdes den första telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala. I samband med stambanenätets utbyggnad passade man samtidigt på att dra fram telegraflinjer mellan städerna, vilket bidrog till telegrafnätets utbyggnad.                                                          (Från wikipedia)


"Telegram som kom till stationerna bars ut till adressaten. Som regel anställdes unga pojkar efter de hade konfirmerats. På alla större stationer fanns det telegrambärare."


 Ur "Från röksignal till fiberkabel", Bengt Eriksson                                                          En ny form av telegramservice infördes 1912, då telegram för
                                                                                                                                   uppvaktning och gratulation kunde fås utskrivna på särskilda
                                                                                                                                   lyxblanketter mot en extra avgift.

I Varnhem ingick telegramverksamheten i stations- verksamheten för järnvägen och stationen hade en telegrafapparat.

1921 övertogs telgram och telegrafverksamheten av Varnhems Telegrafstation i ett hus nära järnvägens utfart från Varnhem vid Broddetorpsvägen.

Telegraf - och Telefonstationen här kom till i samband med att telekabelförbindelsen mellan Sthlm-Göteborg kom via Varnhem 1921-23. Då blev en av döttrarna i huset, Ellen, telefonist. I huset fanns ytterligare en syster, Gerda som också hjälpte till vid telefonväxeln. Telegrafverksamheten sköttes alltså av fröknarna Smedberg tillsammans med den nya telefonin med växel och telefonstation för allmänheten.

Själva utbärningen av telegram stod posten för.

 

Ericsson Telegraf Serie 800, ca.1880
 

Kring år 1930 inleddes en ny epok. Fjärrskrivmaskiner började användas, vilket förenklade telegraferingen så att det inte behövdes specialkunskaper i telegrafering för att sköta den. Inmatningen skedde inte längre genom hålkorts-stansningen. Man arbetade vid en skrivmaskin, med tangentbord. Hur länge telegrafdel i verksamheten fanns kvar i
Varnhem är oklart och hur den användes vid järnvägsstationen
under olika epoker likaså.

Någon som vet mer om Telegraf-verksamhet i Varnhem - hör av er!


Verksamheterna hängde länge tätt ihop och offentliga meddelanden angående verksamheten publicerade under rubriken:
"Järnvägs-, post-, telegraf- och telefon- underrättelser" år för år.


SVENSKA TELEGRAF- OCH TELEFONMANNAFÖRBUNDET AVD. 4 SEKT. 5, SKARA-SKÖVDE bildades 1908.

<-- Till sidans rubriker!

Bild från Stina Johanssons samling, Gamla Stationshuset, Varnhem , 2014 Bild från Stina Johanssons samling, Gamla Stationshuset, Varnhem , 2014Telegrafen i Varnhems stationhus fotograferad 1983, ännu bevarad med särskild hylla under expeditionsklockan. Roland visar hur man använde fingrarna för att sända meddelande. Under hänger expeditionens almanacka med dagens högtidsdag markerad - Rolands 60-årsdag.

Roland och Stina har dock inte använt denna apparat - den hör till den äldre historien - själva tog de emot posttelegram som diktamen från telefon.

Ett minimuseum i familjen Johanssons hem vid den tiden.

Vid granskning ser det ut att kunna vara just en modell väldigt lik den som är fotograferad ovan.

Roland berättar för SN på sin 60-årsdag den 5 december 1983:

"Det var en omfattande tågtrafik på den tiden. Vi kunde ha ett tjugotal tåg som trafikerade Varnhems station. Det var liv och rörelse kring stationen och vid Ljungstorps anhalt var det också mycket folk som skulle med tåget..."

När både tåget och posten försvann i Varnhem blev det linje 8 i Skara som lantbrevbärare med 400 hushåll på linjen - se mer om familjen Johansson
här nedan!


 

<-- Till sidans rubriker!

JÄRNVÄG OCH POST GEMENSAMT ANSVAR T O M 1961  (SAMT TELEGRAFSTATION)

Roland Johansson tidigt 1950-tal. Bild från makan Stina Johanssons album 2014, Gamla Stationen. Roland Johansson tidigt 1950-tal. Bild från makan Stina Johanssons album 2014, Gamla Stationen.

FAMILJEN JOHANSSON I VARNHEMS STATIONSHUS

Rolands tjänstgöringsförteckning:

STATIONSKARL 1944 - 1949, SKARA
TÅGKLARERARE & POSTBITRÄDE, VARNHEM 1949-1952
TRAFIK- & POSTBITRÄDE, VARNHEM 1952 - 1957
FÖRSTE TRAFIK- & POSTBITRÄDE, VARNHEM 1957- 1960
TRAFIKPLATS- & POSTSTATIONSFÖRESTÅNDARE 1960-1961

POSTSTATIONSFÖRESTÅNDARE 1961 - 1966
POSTSTATIONSFÖRESTÅNDARE & LANTBREVBÄRARE 1966 - 1971

LANTBREVBÄRARE 1971 - 1983
MED HUSTRUN STINA SOM POSTOMBUD 1971 - 1975
POSTSTÄLLE VARNHEMS STATIONSHUS; STINA 1980 -1990

VERKSAMHETEN LÄMNAR STATIONSHUSET I VARNHEM:
PAKETUTLÄMNING I  VARNHEMS HANDELSBOD (STINA) 1990
1991 POSTEN STÄNGS, ENDAST LANTBREVBÄRNING FR. AXVALL


Posten i Varnhem - lite historia - mestadels ur boken:
Posthistoria Skaraborg, Börje Mårtensson
, Mariestad


Det fanns många försök från Varnhems starke män att få en poststation till Varnhem under slutet av 1800-talet. Man lyckade få lantbrevbärarlinjen till Bjellum från Axvall utsträckt till Himmelskäl- lan och Varnhem. Axvall var då poststation och adress till Varnhem.

Med järnvägen öppnades alltså slutligen 1904 en förenad post- och järnvägsstation i Varnhem med Otto Rosander också som poststationsföreståndare. Från denna utgick lantbrevbärningen i Varnhem som öppnade först 1920 med Carl Magnus Karlsson som lantbrevbärare bl a till Ljungstorp - se bild nedan!

<-- Till sidans rubriker!

Här nedan kan du se hur några av de formella förordnandena för Roland såg ut och upphörde - scrolla fram inom rutan:
Vill du ladda ner dokumentet - klicka bara på "Download"

 

ROLAND OCH STINA INNE PÅ POSTEXPEDITIONEN - TIDIGARE OCKSÅ JÄRNVÄGSEXPEDITION

Bild från Stina Johanssons album, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014 Bild från Stina Johanssons album, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014

I fullt arbete med postgången under 1960-talet.
 

<-- Till sidans rubriker!

FAMILJENS TAX VID STATIONEN KÄNDE DE FLESTA I VARNHEM - HAN HETTE PIO

Bilder från Stina Johanssons album, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014

Familjen Johanssons tax, Pio, var en kändis i Varnhem för alla som hämtade post vid järnvägsstationen. En trevlig krabat som var vänlig och glad mot alla!
 

Han kunde ligga i djup sömn inne i postexepeditionen medan Stina och Roland förberedde dagen - men så fort handlanden Gustav Österlund från affären gick ute på stationsplanen så var han snabbt framme vid baksidan på hans postlucka!

Österlund hade alltid med sig en korv eller annat gott för en hungrig hund vid posthämtningen varje morgon av affärens och sin egen post! Så det vara bara för taxen att ställa sig på bakbenen och på så sätt få in nosen i boxen och ta emot korven med stor glädje!

På bilderna finns Stina med dottern Eva och taxen Pio i mitten av 1960-talet.

 


Bilder från Stina Johanssons album, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014


 

<-- Till sidans rubriker!

LUCKA FÖR BILJETTER, GODS OCH POST

Bild från Stina Johanssons album, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014 Bild från Stina Johanssons album, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014

 

Varnhems stations biljettlucka som byggdes på 1950-talet.

Luckorna finns kvar när poststationen läggs ner 1971 och sitter kvar så länge Varnhems station är postställe med en timmas öppettider på eftermiddagen till och med 1990.

Här Rolands sista dag som lantbrevbärare 1983.

Efter posten flyttat helt från stationsbyggnaden 1990 monteras glaspartiet ner tillsammans med resten av vägg och boxar och då ingen önskar ta vara på detta så slängs de bort. Enligt uppgift ansåg Hembygdsföreningen att det var ett för stort objekt för att härbärgera.

 


<-- Till sidans rubriker!

POSTBOXAR FÖR VARNHEMSBORNAS HÄMTNING AV POST

(Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings digitala arkiv, 2014)


Stina Johansson sorterar post i facken. Fram till 1971 fick byborna i Varnhem hämta sin post i fack på stationen och den skulle vara sorterad till senast 08.00. Postfacken öppnades från andra sidan med en liten nyckel för en lucka med nummer på.

Handlaren Österlund hämtade sin post i lucka 75 och när han tog i ytterdörren väntsalen var familjen Johanssons tax Pio redan framme vid box 75 ivrigt väntande på att nyckelsn skulle öppna boxen från andra sidan. Gustav Österlund brukade regelbundet möta Pios nos med en korv eller en bit pastej rakt genom boxen.

Agda Österbergs post hämtades av systern Karin Österberg i lucka 77 efter en färd från Tre Bäckar i hennes gulsvarta DKW. Eftersom hon inte kunde backa bilen uppkom ibland lite komiska situationer vid stationsplanen, som ändå för det mesta räckte till för henne att svänga runt på

En dag på poststället i Varnhem under 1980-talet såg ut så här;
Posten som kom från Skövde, hämtades vid busshållplatsen i Varnhem kl. 06.30. Därefter sorterades den. Den gamla väntsalen låstes upp kl. 07.00, då de första ortsborna kom för att hämta sin post. All post skulle vara sorterad kl. 08.00, då lantbrevbäraren (Stinas make Roland t o m 1983) körde ut den på sin runda. Under förmiddagen kom godsbilen. Efter stängningsdags gjordes redovisningen, samt tillsågs att värdesäckarna kom med på bussen till Skövde.

(Mestadels hämtat ur boken; Posthistoria Skaraborg, Mårten Börjesson, Mariestad)

<--
Till sidans rubriker!

 

LIKNANDE BILJETTLUCKA OCH POSTBOXAR FINNS IDAG PÅ RENOVERAT STATIONSHUS I KRAGENÄS

 

Kagenäs stationshus i Bohuslän är sommarstuga och renoveringsprojekt för järnvägsmannen Mats Nyblom med familj. Ett fantastiskt intresse som har lett till en makalös restauration av en svunnen post- och järnvägstid!

 


Det är "kusligt" likt inredningen på Varnhems station under 1950-60-talet. Jämför ovan och nedan!Tack Mats för att jag får lov att publicera bilderna - tidigare införda i GP!

 

Tack också till den mästerlige fotografen Martin von Brömsen - som gett publiceringsrätt utan särskild ersättning!


Du ser hans hemsida här: www.martinfotograf.se


 


 

Publiceringsrätt efter tillstånd av fotograf; Martin von Brömsen & husägaren Mats Nyblom, 2014.


 

Även postboxväggen på Kragenäs station ser likadan ut som i Varnhem, alldeles till vänster om post- och biljettluckan i vänstalen!


Många Varnhemsbor har dagligen hämtat sin post i dessa luckor under många år!
 

Agda Österbergs post på Tre Bäckar hämtades oftast av systern Karin Österberg, som svängde in i en vid sväng med sin DKW på stationsplanen, eftersom hon inte kunde backa!


Publiceringsrätt efter tillstånd av fotograf; Martin von Brömsen & husägaren Mats Nyblom, 2014.


<-- Till sidans rubriker!

ROLAND JOHANSSON BAKOM LUCKAN

Bild från Stina Johanssons album, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014

Roland "bakom luckan" med postboxskåpet stängt på insidan.
Här finns den gamla skjutluckan under glaspartiet med på bilden! Den ersattes senare av en glaslucka och såg ut precis som i Kragenäs idag.


<-- Till sidans rubriker!

LANTBREVBÄRARNA I VARNHEM UTGICK FRÅN STATIONSHUSET

Den förste lantbrevbäraren på linjen Varnhem-Ljungstorp 1920 var Carl Magnus Karlsson, Djäknakrogen.

Det enda färdmedlet var de egna benen.


 

 Förste brevbäraren linjen Varnhem-Ljungstorp, Carl Magnus Karlsson, Djäknakrogen.
Läs mer på
www.ljungstorpshistoria.se!
Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings digitala arkiv, 2014.

 

<-- Till sidans rubriker!

LANTBREVBÄRAREN ALBIN DAHLBERG UNDER 1940-60-TAL TILL FOTS, CYKEL, MOPED OCH TILL SIST BIL

Bild från Stina Johanssons album, stationshuset, Varnhem, 2014.

Under många år och fram till 1966 sköttes brevbäringen Varnhem-Ljungstorp av Albin Dahlberg. Mot slutet bytte han cykeln mot moped och slutligen bil. Bildent agen framför stationshusets lastbrygga. Foto Roland Johansson.

<-- Till sidans rubriker!

LANTBREVBÄRARESERVICEN UTVECKLAS OCH ÖVRIG SERVICE AVVECKLAS EFTER HAND

Reklamblad ur Stina Johanssons samling, stationhuset, Varnhem, 2014.

Staten gjorde vad man kunde för att rationalisera sin service och ge nya uppgifter till lantbrevbärarna för att kunna minska en dyr service i övrigt på landsbygden.


Ovantående A 4-blad till alla lantberbärarhushåll inom Skara lantbrevbärarområde var en del av markandsföringen av nya tjänster.

 

<-- Till sidans rubriker!


DEN SISTE LANTBREVBÄRAREN MED RIKTIG VARNHEMSPRÄGEL - TROTS UTKÖRNING FRÅN AXVALL OCH SKARA I 17 ÅR!

Urklipp SN 1983-12-06 från Stina Johanssons samling, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014.

Några veckor före sin pension den 31/12 1983 körde Roland sin lantbrevbärarlinje 8 i Skara med sin högerstyrda SAAB, så som det nu var ordnat efter att Varnhem mist sin poststation som han tidigare haft som utgångspunkt.


 

<-- Till sidans rubriker!

 


Sista dagen för poststationen i Varnhem den 29 juni 1990.

Stina Johansson, som själv skött posten de 7 år som Roland varit pensionär,  avtackas med blommor genom luckan!


Foto Bo Ramviken, bild via Gudrun Ramviken, 2015


<--
Till sidans rubriker!
 

VARNHEMS STATIONSHUS 1904

(Foto av vykort - finns i Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv)


Varnhems station strax efter färdigställandet. Uppförd enligt ritningar. Stationsinspektören Otto Rosander med stationskarl och hjälpreda, samt familjen Rosanders hund. Hästskjuts troligen väntande från någon av de större gårdarna, troligen Kyrkebo med egen kusk. Tvättstugan uppförd i söder. Afträdet låg första tiden till höger utom bild. Lägg märke till gaslyktorna på husets fasad mot spåret.

Stenkajen lär ha byggts av sönderkilade bitar ur den stora sten som gav bl a  Hemmanet Sten, vid källan på berget, sitt namn;

"Vid Sten fanns en stor sten som de kila sönder vid järnvägsbygget. En del av stenen lade de som perrong vid Varnhems station och kanske något i Ljungstorp senare.

Källan säger de aldrig sinar men för ett par år sen var den torr. Vattnet har kanske tagit sig andra vägar. Vattnet är lika kallt på sommaren som på vintern. När de byggde om nye landsvägen kylde vägarbetarna sina öl i källans vatten. Den har använts till vattning. Man tog vatten till Sten och till Stens ladugård. Arvid Pettersson på Hålltorp var med när ladugården revs. Det var plats för en häst men spiltan var öppen mot foderladan så det drog och blåste hela tiden på hästen. Huset revs av David Roth i Bäckedalen som byggde sitt hus med virket 1938.
"

(Från www.ljungstorpshistoria.se - A. 31 Sten!)

<-- Till sidans rubriker!

Avfotad tavla hos Bror Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2014. Avfotad tavla hos Bror Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2014.

Kollage av frimärken på en av flera bilder sammansatt foto av en tidig stationsbyggnad i Varnhem - före tillbyggnad. Gjord av Varnhems unga frimärksklubb under ledning av Bror Antbäck, Björsgården, Varnhem.

VARNHEMS STATIONS GRUNDRITNING

Avfotad ritning från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv, 2014, KF.  Klicka på bilden för att se den mindre!

Ritning åt banan - österut. Unionsflaggan hissad och en ritad "utbyggnad" mot söder (vänster), som senare aldrig blev av.

 

Avfotad ritning från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv, 2014. KF Avfotad ritning från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv, 2014. KF

Avfotad ritning från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv, 2014, KF.  Klicka på bilden för att se den mindre!

Planritning för byggnadens konstruktion undertecknad av Axel von Matern, ordförande i styrelsen för Skövde Axvalls Järnvägs AB. Från början Kök, rum och sovrum blev snabbt för litet för den växande stationsinspektörs familjen. Huset kom att byggas ut med ytterligare en "flygel" 1914-15.

<-- Till sidans rubriker!

DE BOENDE PÅ JÄRNVÄGSSTATIONEN FR O M 1904

Församlingsbok 1895-1922;

Familjen
Stationsinspekt.  Otto Nilsson Roslund Rosander, f. Hammarslöf 6/11 1869 - in St Petri församling Malmöhus län 26/3 1904

- lysning Nr 7 1905 och giftermål den 21/11 1905
Hustrun                Elsa Charlotta Svensson, född i Skara stad den 12/9 1878 - hon flyttar egentligen in från Ulunda 1 1/4 mtl, dotter hos familjen disponent Sven Johan Svensson. (Disponent för Västgöta Förenade Kalkindustriers verksamhet vid Ulunda Kalkbrott) - hon hade då återvänt från Nord Amerika den 15/11 1904, där hon varit sedan 1902
Dotter                    Elsa Mechtild, född i Varnhem den 20/2 1907
Dotter                    Elsa maria Elisabeth, född i Skara den 22/2 1909
Son                        Nils, född i Varnhem den 5/10 1912 - död den 6/10 1912
Son                        Sven Otto Yngve, född den 11/2 1914
Son                        Karl Axel Otto, född tvilling i Varnhem den 9/9 1916
Dotter                    Sigrid Elsa maja, född tvilling i Varnhem den 9/9 1916


Stationsinspektorsfamiljens tjänstefolk;
Pigan                     Selma Teresia Alert, född i Skånings-Åsaka den 27/4 1893 - in Fullösa den 4/11 1908 - flyttar ut 1911
Pigan                     Marta Linnéa Johansson, född i Tidaholm den 20/4 1896 - in den 19/11 1912 - ut till Solna den 10/11 1914
Pigan                     Svea Naomi Karlsson, född i Vinköl den 8/11 1896 - in N. Wing 19/10 1914 - ut Borås den 2/12 1916
Pigan                     Märta Ingeborg Magnusson, född i Önum den 30/12 1898 - in Vinköl den 10/11 1914 - ut Skara 1/5 1917
Pigan                     Berta Gunhilda Adamsson, född i N. Lundby den 6/12 1895 - in Kyrkefalla den 22/11 1917 - ut 6/12 1918


Konduktören/
Stationskarlen      Gustaf Sanfrid Engqvist, f. i Hornborga den 23/8 1876 - in Bro Notorp den 21/11 1904
Hustrun                 Kristina Olivia Johansson, född i Torsled den 9/5 1878
Dotter                    Anna Linnea, född i Varnhem den 8/8 1905
- den lilla familjen bodde alltså här mellan 21/11 1904 och 9/10 1905 innan Elsa kom hit - flyttar till Skövde den 9/10 1905


Ny stationskarl     Anders Gustaf Andersson, född i Sköfde 16/4 1878 - in från Våmb 19/11 1905 - ut Sköfde den 23/4 1918

Banmästaren        Peter Berg, född i Hjortberga kronobergs län, - in från Ving den 14/10 1905 - ut till N. Wing 1/4 1910
Moder änkan        Anna Lena Johansson Borg, född i Ryssby den 28/10 1844 - in Wing 18/10 1905 - ut N. Wing 1/4 1910
Syster/dotter        Amanda Karolina, född i Hjortberga  den 20/5 1888 - in Wing 18/10 1905 - ut Kyrkefalla den 21/11 1905             

Kontorsbiträdet   Anders Erik Nilsson, född i Trelleborg den 19/8 1898 - flyttar in från Sköfde den 8/8 1920

Under 1908 bodde i Stationshuset:
- fam. Rosander 2 vuxna 1 barn + Pigan Alert + Stationskarl Andersson + Banmästaren + mor = 7 personer!
Under 1912 bodde i Stationshuset - efter tillbygget:
- fam Rosander 2 vuxna 2 barn + Pigan Johansson + Stationskarl Andersson = 6 personer
Under 1918 bodde i Stationshuset:
- fam Rosander 2 vuxna 5 barn + Pigan Adamsson + Stationskarl Andersson = 9 personer

 

<-- Till sidans rubriker!

DE FÖRSTA TÅGEN VID STATIONEN

(Bild från Trafikverket/Järnvägsmuseum; Samlingsportalen - bildnummer: KAFR00583)


Varnhems station 1904. Lok Nr 2, Varnhem, vid stationen. Troligen styrelsen på inspektion. Perrongen inte färdigbyggd och vajrarna till bommarna vid Broddetorpsvägens järnvägsövergång i söder syns väl. Mycket byggnadsmaterial runt spåret ännu.


Man kan se att den tänkta och ritade utbyggnanden mot stationsplanen aldrig realiserades. Foto Ludvig Ericson, Skövde

(Foto från Trafikverket/Järnvägsmuseum - bildnummer: KAFR00580)


Varnhem station 1904. Lok Nr 2, Varnhem, just anlänt till perrongen med bl a sommarvagnar - jmfr med nästa foto. Lastkajen för gods omfattar endast en vagnslängd. Foto Ludvig Ericsson, Skövde

(Foto från Trafikverket/Järnvägsmuseum - bildnummer: KBEB03001)


Varnhems station 1904 med lok Nr 2 Varnhem mot Axvall - just avvinkat rån stationen - jmfr läge ovan! Foto Ludvig Ericsson, Skövde

Postvagn, två passagerarvagnar och därefter två sommarvagnar. I bakgrunden det alldeles nybyggda Nydal med affärsverksamhet och ägt av August Gustafsson, Klosterdahl. Nydal hade affärslokaler, bostäder och ett stort godsmagasin som förvann i Varnhemsbranden exakt 75 år senare!

Spårplanen var enkel med ett perrongspår, ett godsomlastningsspår med frilastningplats för några vagnar i norr mot affären, samt spår mot kalkbrottet vid Ulunda i söder.

Samma foto men som colorerat vykort

Varnhems station med tåg från Axvall mot Skövde troligen redan 1904, senast 1905, eftersom den stora unionsflaggan vajar på taket. Godsmagasinet i öster (till vänster) och som vanligt syns stationsinspektorn själv i vimlet framför stationen - mannen längst fram mot perrongkanten.

 (Bild från Trafikverket/Järnvägsmuseum - bildnummer: KAFR00583)


Varnhems station 1904 från norr med lok Nr 2, Varnhem, från Axvall på ingång till perrong. Stationsinspektorn finns på plats förstås. Lok på godslastningspåret som också ledde vidare ner mot Ulunda kalkbrott i söder. Man kan ana spårets sväng direkt till vänster efter det lok som skymtar till vänster i bild. Foto Ludvig Ericsson, Skövde

Bild från vykort - colorerat

Varnhems station 1904. Tåg Nr 1, Sköfde, mot Axvall (draglok i omvänt läge), postvagn, 2 passagerarvagnar och godsvagn. I förgrunden avlastning av virke vid godsmagasinet. Bakom stationsbyggnaden och tvättstugan skymtar Junkragården.

Bild från samma tid, 1905-06, med afträdet till vänster i bild i kanten av Järnvägsparken i norr. Även mot väster fanns en rejäl gaslykta på fasaden mot vägen vid sidan av den privata ingången med dubbeldörrar för ovanvåningen.

                                                                                                                        (Fotot på vykort taget på senare granntomt till hemsidans skapares barndomshem.)

Bild från vykort Bild från vykort

Samma foto - men kolorerat. Foto: Gustaf Mellblom, Axvall

(Foto från Trafikverket/Järnvägsmuseum - bildnummer: PBAA059)


Varnhems station 1904. Tåg på ingång från Axvall. Foto Albert Granqvist, Skara

(Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: Bildnummer: B145254:466)


Varnhems station 1905. Tågset med kupévagnar för persontrafik och en räcka sommarvagnar - kanske för skolutflykt från Skövde till Axvall, vilket var populärt i SAJ's begynnelse.

 (Foto från Trafikverket/Järnvägsmuseum; Samlingsportalen - bildnummer: KBEB03002)


Varnhems station 1910. Avstigning till ett rejält herrmöte på perrongen! Troligen på väg till kyrkan.

Rosander har satt upp fönstermarkis mot solen i "stora rummet" och stationen är ännu inte tillbyggd, men en del växtlighet har kommit att växa upp.

<-- Till sidans rubriker! 

KYRKSTIGEN FRÅN BANGÅRDEN TILL KYRKVÄGEN

(Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A5328)


Varnhems stationsområdesgräns med SAJ-staket mot öster där kyrkstigen började. Promenad från stationen 1910 på en rejält iordningställd stig. Klostergården inte ännu uppförd och stort träd där bäcken passeras. Ryttaregården till höger i bild. Elektriciteten börjar leta sig vägar genom trådar i luften lite kors och tvärs.

Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer:  B145110:152 Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145110:152


Utsikt mot öster från SAJ:s bangård i Varnhem 1917.

1917 renoverades kyrkans tak och torn inför restature-ringen av hela kyrkan 1919-1923
.

Det ser också ut som om Rosander börjat olda upp del av den yttersta östra bangården till köksträdgård, då matjord har lagts upp och planats med handkärra.

Foto Anders Roland 

<-- Till sidans rubriker!


 

KUNGLIGT BESÖK VIA STATIONEN VID KYRKANS ÅTERINVIGNING EFTER RESTAURATIONEN 1923

Kungen till Varnhem 1923. Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings Digitala Arkiv. Foto Ludvig Ericson Kungen till Varnhem 1923. Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings Digitala Arkiv. Foto Ludvig Ericson

 

Kung Gustav V kommer till Varnhems station Kristi Himmelsfärdsdag 1923 för återinvigningen av Varnhems Klosterkyrka efter restaurering.
 

FOTOGRAFEN/AKVARELLISTEN CLAES FUNCK'S BILD FRÅN 1965

Akvarell efter eget foto, 1965. Claes Funck, Skövde Stadsmuseum, copyright Akvarell efter eget foto, 1965. Claes Funck, Skövde Stadsmuseum, copyright

Varnhems kyrka med plöjda åkrar 1965. Se originalfoto nedan!

<-- Till sidans rubriker!

STATIONSBYGGNADEN OM- OCH TILLBYGGS 1914 - 15

 (Foto från Trafikverket/Järnvägsmuseum - bildnummer: KDAA15234)


Varnhems station efter till- och ombyggnaden 1914-15 och före elektrifieringen av huset, då inga isolatorer finns på husets väggar. En av de stora gaslyktorna har flyttats till den nya delens vägg och än skulle det dröja något år med elektricitet.

Genom tillbyggnaden fick Stationsinspektorn och hans familj större plats med minst ett stort extra rum på ovanvåningen med rejäl balkong mot järnvägsparken (norr), samt lokaler för hustrun Elsas Café-verksamhet i den tillbyggda bottenvåningen med en slags uteveranda. Man kan se ordet Café målat på insidan av rutorna i den nya delen.

Familjen bestod fram till 1912, förutom av makarna, också av tre barn. Ett av barnen dog 1912 och ytterligare ett barn tillkom året för tillbygnaden 1914. Så det var naturligt att familjen behövde ytterligare ytor, då den också skulle komma att växa ytterligare.

Man kan se att flaggstång uppförts i anslutning till Café och järnvägspark och tagits bort från det svårtillgängliga taket.

Det går att uppfatta ordet Café på båda förnsterrutorna under Varnhemsskylten på den tillbyggda delen.

Dessutom flyttade man naturligtvis afträdet till stationsområdets andra sida för att riktigt kunna njuta av utsikt från balkongen och Café-delen. Det är tydligt att det går att se stationsinpektor Rosanders inflytande över alla ändringarna, liksom att han poserar på perrongen också på denna bild.

(Foto från Trafikverket/Järnvägsmuseum; Samlingsportalen - bildnummer: KBFF00006)


Varnhems station 1919-06-01. Ett "fint" sällskap och ett mycket litet tågset som utgörs av VGJ ånglok 22 och vagnen VGJ B0 1000 på ett särskilt uppdrag. Stationen har fått elisolatorer vid salongsfönstret och på gaveln mot stationsplan. Några trådar går inte att urskilja.

Finklädda herrar och damer som utgör Västergötland-Göteborgs Järnvägs (VGJ:s) styrelse.
Fr v Ingenjör Herman Nydqvist, Fru Emma Nydqvist, Fru Nyström, Överlöjtnant John Nyström, Direktör Ljungman (Nohab). Vid vagnen C H Andersén (Nohab), Kusin Nydqvist. Foto Andenor Nydqvist

Troligen en resa för att sondera det senare övertagande som till slut verkligheten tvingade fram, trots SAJ-ordföranden Eric Ugglas starka motstånd ända fram till 1935.

(Bild från Trafikverket/Järnvägsmuseum; Samlingsportalen - bildnummer: KBAA05515)


Varnhems station 1925 från sydost. Fotografi Förlag Anton Larsson Varnhem (underlag till vykort).


Några vagnar med betor, troligen från Ökulls gård, står på godsomlastningsspåret och väntar på transport till LIdköpings sockerfabrik. Foto T. Hartman

Även Café-texten i fönstret är borta då Stationsinspektor Rosander 1923-25 låtit uppföra en anläggning för sommarservering som han kallar Klostergården nära kyrkan. Gaslyktorna har också förstås fått stryka på foten för elektriciteten som går in i huset tillsamman med telegrafledningar för den telegraf som fanns i expedition för post och järnvägstrafik.

Det är ännu kvar ca 10 år till stinsens Otto Rosanders pensionering, vars arbetsliv kom att bli en livsgärning kring Varnhems stations verksamhet.


I bakgrunden syns gaveln på Ulfsgårdens ladugård.

(Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A40406)


Betvagnar från norr 1925. Lägg märke till kärran för godshantering som användes till slutet! Foto T. Hartman

(Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings bildarkiv, 2014)


Varnhems station från andra hållet 1926 med dörr också mot gatan i den bortre delen. Hästvattning gjordes även på vintern från pump på stationsplanen.

Hålltorps mjölkskjuts år 1926 då Varnhems mejeri var igång. Kusken hette Georg Lindström. Skjutsen befinner sig utanför Varnhems post- och järnvägsstation, eftersom man också hämtade posten med samma skjuts. Lägg märke tilll granarna på led i Järnvägsparken innanför ett tätt staket.

Mejerirörelsen upphörde på 1940-talet efter en brand. Ägare var då Magnus Pettersson och hans hustru Anna Pettersson, som var chef och mejerska. Den sist anställde hette Anders Pettersson. Rörelsen hade startats av Magnus Petterssons far "Petter i Trädgår´n". Efter branden öppnade Anna Pettersson bageri i huset. Återförsäljning av mejeriprodukter ingick också till en del.

Senare verksamheter i huset har varit mekanisk verkstad och antikvitetsrörelse. De närmast kända mejerierna i trakten har funnits på gårdarna Rökstorp och Ökull.

(Text och bild från artikel i Varnhemsbygden av Arne "Skultorparn" Andersson)

(Bild 2013 från Sigrid Tysk, Skövde, dotter till paret Rosander)


Varnhems station på 1930-talet i vinterstorm och kärran har bytts mot kälke för godshantering. Här kan man skönja elledningarnas dragning mot huset.

 

(Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: Bildnummer: A40500)


Bangårdsområdet 1929 österut framför stationsbyggnaden med kyrkan och Ryttaregården samt den 5 år tidigare uppförda sommarcaféet Klostergården fortfarande i en våning. Foto Sanfrid Welin

1965 med samma utsikt. Klostergården i två våningar förstås samt uthus och Ryttaregårdens ladugård håller på att monteras ner till höger i bild! Jämför akvarell här ovan! Foto Claes Funck, copyright
 

<-- Till sidans rubriker!

VARNHEMS STATION UNDER VGJ-TIDEN 1935 - 1948

(Foto från Skara Järnvägsmuseum, Skara)


Varnhems station 1935. Tidens "rallare" utför grusning av banan och stationsinspektor är Sven Alsterberg som står med målaren längst till höger. Det blev väl viktigt för ny stins att få huset nymålat. Lägg också märke till den stora svagsdricksflaskan som står på loket väl till hands!

Järnvägsstationen målas i en färg, som tycks flagna ordentligt under de kommande åren.
Stationsskyltarna har nu ändrats så att det nu bara finns en skylt åt spårhållet till och nu med texten Warnhem, dvs med dubbelt W. Troligen var detta för att markera vilken del som var offentlig i undervåningen, samordnat med en vurm för "gammelstavning" - vilket det i praktiken inte var. Det fanns ockå en kort tid ett tak över den ingång som fanns på den södra gaveln, vilket framgår av bilden.

(Bild från Trafikverket/Järnvägsmuseum; Samlingsportalen - bildnummer: KBAA05517)


Varnhems station troligen under 1940-talet, alleldes efter fönsterutbyte i undervåningen 1944. Stationen renoverades 1944 och fick då två separata fönster i mittpartiet nertill mot tidigare ett treluftsfönster. Ännu var inte elen nedklippt för kabeldragning. Målning var inte att tänka på. Kvinnoutflykt med tåg.

Stationen fick som de flesta andra byggander efter smalspåren liten eller obefintligt underhåll, vilket gjorde att de såg gråa och slitna ut som byggnader på väg mot den nedläggning som staten planerade redan vid övertagande 1948. 10 år senare togs det faktiska nedläggningsbeslutet och banan upphörde med trafik 1961.

<-- Till sidans rubriker!

VARNHEMS STATIONS SISTA JÄRNVÄGSTID - 1948 - 1961 MED SJ SOM HUVUDMAN + POSTSTATIONEN

(Bild från Stina Johanssons samling, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014)


Roland som trafikbiträde på Varnhems station redan i början av 1950-talet. Här snöskottning vid bomvevarna till landsvägsövergångarna.

(Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B14660)


Varnhems station slutet av 1950-talet. Rälsbussmöte med nedfällt och brukat cykelgaller i den främre delen av rälsbussen.

(Bild från Trafikverket/Järnvägsmuseum - bildnummer: KDAA15222)


Varnhems stationsplan 1950-tal. Om man inte tog med sig cykeln på rälsbussen, så fick man parkera den i stationsplanens cykelställ.

Cykelställ framför de offentliga toaletterna och tvättstugan. Ludvigsberg i bakgrunden där postmästaren Roland Johansson hyr och del av stenlastkajen för Ulunda kalkbrott skymtas till vänster, liksom nerfarten till kalkbrottet.

(Bild från Trafikverket/Järnvägsmuseum; Samlingsportalen - bildnummer: KDAA15223)


Varnhems station 1950-tal - de offentliga toaletterna. "Kvinnor" skylt med gammal stavning. Foto Nils Ström, Falköping

(Bild från Trafikverket/Järnvägsmuseum;Samlingsportalen - bildnummer: KBEB03006)


Varnhems station 1960 i slutet av sin järnvägstid med bomdragare och semaforställare. I bakgrunden norröver Österlunds affär. Foto Nils Ström, Falköping

<-- Till sidans rubriker!

NÅGRA 'CELEBRA' SPÅRBUNDNA BESÖK PÅ VARNHEMS STATION UNDER 1950-TALET
Här har SJ:s lok 3089 stannat med sin lokförare och lokeldare strax innan Varnhems station från Skövdehållet någon gång under 1950-talet.

Oklart ärendet - men välkrattat bangårdsområde!


Foto Roland Johansson


Loket är SJ S2p, 1C1, tillverkat i Tyskland av Hens Nr 19940, och skrotades 1963.

(Uppgfiter från Stig Lundins hemsida!)


 

Bild från Stina Johanssons album, Gamla stationshuset, Varnhem, 2014

 

Ett annat ovanligt besök i Varnhem.

Inspektion av järnvägen av de högre ansvariga företogs ibland med ombyggda personbilar som på bilden.

Foto Roland Johansson


 


Bild från Stina Johanssons album, Gamla stationshuset, Varnhem, 2014

 Ett tredje, dressinliknan- de, fordon har tagit sig till Varnhems station i slutet på 1950-talet.

Foto Roland Johansson


 
 

Bild från Stina Johanssons album, Gamla stationshuset, Varnhem, 2014

<-- Till sidans rubriker!

JÄRNVÄGENS SISTA ÅR - I BÖRJAN AV 1960-TALET

(Bild från Trafikverket/Järnvägsmuseum;Samlingsportalen - bildnummer: KBEB03005)


Varnhems station 1960. Ett av järnvägens sista år. Dressin skymtar på spåret. Foto Nils Ström Falköping

(Bild från Trafikverket/Järnvägsmuseum;Samlingsportalen - bildnummer: KDAA15228)


Varnhems station 1960. Fortfarande människor som väntar på tåget. Foto Nils Ström Falköping

<-- Till sidans rubriker!


DEN SISTA TÅGTIDTABELLEN VID VARNHEMS STATION FÖR TIDEN 28/5 1961 - 31/8 1961

Tabellen tillhandahållen av Stina Johansson, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014

Den sista tidtabellen för läsning med bilder på Roland som kikar ut från expeditionen och på platformen. Foto Kent Friman, 2014

<-- Till sidans rubriker! 

 Ur Julhälsningar, Skara Stift, 1971 - via Lennart Strömberg, 2016.

Bilden är tagen vid Varnhems Järnsvägsstation på infarten från Axvall strax innan tåget kommit fram till perrongen. Med fyra motorvagnar kopplade, kan man förstå att detta är ett av de sista tågen som gick på sträckan 1961 - kanske det sk "Pensionärståget".

Mannen med käppen har stigit av för att hälsa på sin dotterdotter Berit Strömberg född 1951, Björsgården, Varnhem (nu Andersson boende i Källby). Han hette Lars Andersson och bodde vid tiden som änkling i Björsgården med familjen Strömberg. Han var född 1882.

EN JÄRNVÄGSEPOK ÄR ÖVER - RÄLSEN PÅ VARNHEMS BANGÅRD PLOCKAS UPP 1963

(Bild från Stina Johanssons album, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014)


Rälsen till Ulunda kalkbrott till vänster i bilden är redan uppbruten och nu försvinner huvudspåren mot Axvall. I bakgrunden syns Åkersberg vid järnvägsövergången över Broddetorpsvägen. 'Framtiden' står med finger i munnen förväntansfull över vad som komma skall.

<-- Till sidans rubriker!

VARNHEMS STATIONSHUS EFTER JÄRNVÄGSTIDEN

Varnhems station 1965 - ett hus med då oklart öde! Foto Claes Funk, Saltsjöbaden, copyright/Skövde Stadsmuseum

I bakgrunden till vänster "Lillhem" byggt av Evald Friman 1950, far till Kent Friman, hemsidans skapare, vilken 1969 på egen hand och med hjälp av en flyttbar ställning handskrapade hela stationshuset. Oljade det två gånger efter det. Målade det två gånger efter det. Ett rejält sommarjobb för en 18 åring.

En gärning tillsammans med Roland Johansson och hans familj som köpt det gamla huset för att bevara det för framtiden, få poststationen att bli kvar i Varnhem, där hans fru Stina fick arbete, och samtidigt skapa en kulturbyggnad som hem.

Något mer från sydost med byggmästare Nils Lanns villa Lindåkra i bakgrunden. Slipersen togs upp sågades och eldades som bränsle, oavsett mängd av impregnering i virket (kreosot). Foto Claes Funck, Saltsjöbaden, copyright/Skövde Stadsmuseum

Akvarell av Claes Funck, Saltsjöbaden, efter fotot ovan 1965. Här har dock konstnären med konstnärlig frihet lagt till spåren som de såg ut några år tidigare innan de togs upp  och en del andra mindre ändringar.
 

(Bild från Skövde Satdsmuseum, Anders Sjölander, 2014 - Skövde Stadsmuseum copyright)

Här har konstnären låtit tidsbilden vara 1965 med upptagna kreosottyngda "slipers" för uppsågning och eldning!
 

Akvarell av Claes Funck efter eget foto, 2014 - akvarellfoto Claes Funck, copyright

VARNHEMS STATIONSHUS 1967

(Urklipp från familjen Johansson, Gamla stationshuset, Varnhem, 2014)


Ett gammalt tidningsurklipp visar det nymålade gamla stationshuset efter att Roland Johansson fick köpa det 1969.

(Ur Stina Johanssons samling, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014)


Det sista tåget gick 1961 och då flyttade familjen Johansson in som hyresgäster i bostadsdelen med posthanteringen i bottenvåningen ännu kvar och kunde köpa loss stationsbyggnaden 1969. 1971 förlorade Varnhems sin poststation som då blev postställe med en timmas öppettid till och med 1990, då hanteringen helt försvann från huset.

Därefter var ett av Rolands intressen att skapa en trädgård på den gamla bangården med avstigningskaj framför huset, vilken bevarats in i våra dagar (2014). Här en bild inför Rolands pensionering 1983-12-31.


Dottern Eva tog över stationshuset med trädgård 1889 för sin familj och ett generationsboende fördelat på två våningar.

 

Bild från Stina Johanssons album, Gamla stationshuset, Varnhem, 2014 Bild från Stina Johanssons album, Gamla stationshuset, Varnhem, 2014

Rolands trädgårdsplaner 1969 visar sig som en vacker gräsmatteträdgård med frukträd på 1990-talet. Den gamla avstigningskajen finns fortfarande kvar i bilden framkant. Foto Eva Bozovic

 

<-- Till sidans rubriker!

2007 ÅTERUPPSATTES DEN GAMLA STATIONSSKYLTEN IGEN PÅ SIN GAMLA PLATS

Sida från Varnhemsbygden 2008, artikel Eva Bozovic Sida från Varnhemsbygden 2008, artikel Eva Bozovic

Sida från Varnhemsbygden 2008, artikel Eva Bozovic


Med Stina Johansson i vänster fönster och Sigge Andersson på stegen får skylten sin slutliga återplacering enligt tidigare.JÄRNVÄGSBANKEN EFTER STATIONEN SÖDERUT

 

På den här bilden syns järnvägsbanken utmed stations- vägen ner mot och ett stycke ifrån Broddetorpsvägens järnvägsöver- gång.

Idag (2013) ligger en hel rad villor utmed stationsvägens östra sida också just på den här platsen.

Bilden tagen 1926 och föreställer tre unga män i skolmössor. Från vänster Vilgot Ambjörnsson (han emigrerade till Amerika), oidenti- ferad samt Bertil Rutgers- son.  
                  

(Museitext Bohus Museum)Bild från Bohusläns Museum BM_UMFA53513_340

<-- Till sidans rubriker!

BRODDETORPSVÄGEN PASSERAS PÅ VÄG UT UR VARNHEM

(Starkt förstorad delbild från Stina Johanssons samling, Gamla Stationshuset, Varnhem, 2014)


De båda spåren från bangårdsområdet går söderut samman vid "Hoppet" - så senare kallat för att ungarna i trakten brukade "göra hopp" med sina cyklar här när spåret var borttaget. Innan passagen av huset på bilden, Åkersberg, passeras Broddetorpsvägen. På den starkt förstorade bilden kan skönjas att bommarna ännu är kvar, vilka fälldes manuellt från Varnhems station.

(Bild från allmänt förekommande vykort)


SAJ's passage av Broddetorpsvägen från luften.

Till vänster Gustavsberg, byggt 1925, tidigare bryggeri och delikatess/konservfarbrik under kriget med specialitet av köttkonserver på kråkor, rävar och andra vilda djur. "Vilt- och Delikatessfabriken DIANA" var då namnet på byggnad och verksamhet under ledning av Louise Apelqvist.
Åtskilliga fraktsedlar vid Varnhems station vittnar om skilda leveranser från räv till mås!

Mitt i bilden ligger Källeberg som byggts av Vilhelm Smedberg. Från början var fastigheten 1 tunnland stor, men då Vilhelm Smedberg dog 17/5 1920 tvingades hans hustru Margareta sälja en del av fastigheten. Den 30/4 1925 avstyckades 1700 kvadratmeter i norr och blev den fastighet som kallades Gustavsberg. De som köpte var Eva och Gustaf Johansson som drev bryggeri i huset. Köpeskillingen var 1700 kr. Tomten köptes för 750 kronor och blev till  Klostret Ulfsgården nr 2.

Källeberg kom att bli telefon/telegrafstation i samband med att telekabelförbindelsen mellan Sthlm-Göteb kom ngn gång 1921-23. Då blev en av döttrarna i huset, Ellen, telefonist. I huset fanns ytterligare en  syster, Gerda som också hjälpte till vid telefonväxeln. Som kuriosa kan nämnas att bryggeriet hade telefonnummer 1 berättar nuvarande boende på Källeberg, Margareta och Hans Dahlin. De har hittat en porslinskork till en flaska med texten "Varnhems bryggeri telefon nr 1".

Detta telefonnummer blev sedan 60 001 och stod på "Tomta-sme'n"
innan det slutligen 1950 kom att hamna hos Evald Friman, då nybliven granne med huset längst upp till vänster i bild, Dalhem. Dalhem byggdes av Samuel och Nanny Friman 1933-34 och innehöll förutom bostad och uthyrningslägenhet också Samuel Frimans taxi-rörelse med garageplatser.

På motsatt sida av spåret finns Åkersberg som avstyckades i samband med järnvägens byggande 1902-04, då marken kvarstod som en trekant av Ulfsgårdsmark efter järnvägens expropriation.

I det lilla huset längst söderut (till höger i bild) - ser man en gammal backstuga till Fiskargården - på 1920-talet "Lassehem".
Här bodde under 1920 och 1930-talet följande personer:
Chauffören  Erik Herman Isidor Larsson, född i Skara den 10/1 1900, gifter sig 1927 och flyttar 1932 till far och mor som köpt Lassehem, Fiskaregården 1922 (nära Telefonstationen) där fadern är Telefonapparatsäljare. Hustru var Karin Viktoria född Andersson i Vartofta Åsaka den 24/8 1901 och med dottern Kerstin Margareta, född i Lidköping den 23/11 1931.


Han har också varit lokeldare, kalkarbetare (och bott i Gärdhem), mekniker och blir på 1930-talet 'telefonagent'.
Han är chaufför fr o m den 28/4 1927 åt bilägaren och nämndemannen Jansson i Junkragården.

Jansson får också en ny chaufförsfamilj som flyttar in på Junkragården 1928. Nämligen Samuel Friman med familj som flyttar in från Husgärdet, där han varit chaufför åt Hembergs och senare blir ägare till en egen taxirörelse genom lån från Hemberg.

Det tycks som att Larsson fortsatte att köra taxi på 1940-talet åt den efter Jansson kommande taxirörelseägaren Gunnar Johansson i Ulfsgården och då var Klostergården ett av målen -
se foto på chauffören Larsson under den här rubriken!


I huset på toppen av höjden mitt emot Källeberg byggde skräddaren Karl Rudolf Palm, född 1883, sitt hus "Palmhyddan" och flyttade in med sin familj den 14/12 1934.'
 

<-- Till sidans rubriker!

UTSIKT TIDIGT 1970-TAL FRÅN KÄLLEBERGS TAK MOT FORNA JÄRNVÄGSBANKEN MED "CYKELHOPPET"

Foto Margareta Dahlin, Källeberg, copyright


Strax innan järnvägsspåret passerade Broddetorpsvägen till höger i bild, ser man den lilla vändsvängen från Stationsvägen och bredvid den den lilla sandvägg som utgjorde det s.k. "hoppet". Det var ungarnas nöje att cykla med full fart och hoppa med sina små cyklar så långt de gick från den lilla höjden.

Detta var också en plats som under 1950 och 1960-tal såg både Pingströrelsens tältmöten och även Zigenarläger. Tälten stod oftast på den lilla gröna plätten norr om "hoppet". Zigenarnas vagnar och tält bredde ut sig något mer vid platsen, när de gästade Varnhem.

<-- Till sidans rubriker!

FOTO PÅ SAMMA STÄLLE EFTER 1973 OCH VILLORNA BYGGDA

Foto Margareta Dahlin, Källeberg, copyright


Bild strax innan järnvägsspåret passerade Broddetorpsvägen  - nu med villorna uppförda efter 1973 just där spåret gick fram.
 

<-- Till sidans rubriker!

- SAMTLIGA INLÄGG SOM PRESENTERATS PÅ FACEBOOK.COM/VARNHEMSHISTORIA FRÅN DENNA SIDA

NYBYGGT STATIONSHUS I VARNHEM 1904Grandios byggnad - men först bara en flygel - nr 2 byggdes 1915!Du hittar många...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 4 juni 2015

KONTAKT FÖR DENNA SIDA!