Del I Sid 3: A. Hotellen runt järnvägen

Du hittar ett snabb-bildspel över bilderna med kort-korta texter längst ner på sidan  - kilcka här!                                 <......Tillbaka till startsidan!  

T ill sidans botten!...............>

Läs gärna annars texterna under och mellan bilderna genom att scrolla dig ner på sidan!                                                        Till nästa sida! Bryggeriet................>

<.....Tillbaka till föregående sida!

 

Stationshuset byggt 1858-59 alldeles i östra kanten på stadskärnan blev något av en inspiration för stadens moderna utveckling och stod i en särskild glans kring slutet av 1800-talet omgiven av grönområden. Under 1880-talet fanns det runt 20-talet restauranger i staden och staden utvecklades snabbt på Hotellfronten.

 

För att nämna de viktigaste i tidsordning blir det Sköfde Hotell, Hotell Scandinav, Hotell Billingen och Järnvägshotellet.


                      

Vattenkurens trädgård, station och Hotell Billingen en slående anblick till det yttre under 1880-talet.

(Skövde Stadsmuseum Nr: 103782)
 

Förutom Järvägsstationens egen bangårdsrestauration fanns också under 1890-talet flera separat matställen i närheten, t ex Vattenkurens restauration och Boulognerskogens restaurant.

Sköfde Hotell - "Gamla Hotellet"

Före detta Herrgårdsbyggnad, nedplockad och uppbyggd som Sköfde Hotell 1862. (Skövde Stadsmuseum Nr 102313) Före detta Herrgårdsbyggnad, nedplockad och uppbyggd som Sköfde Hotell 1862. (Skövde Stadsmuseum Nr 102313)

 

"Gamla Hotellets" byggnad genomgick många stadier. Först var det herrgårdsbyggnad på Gammaltorps egendom (kallades efter hand för spökslottet) fram till 1862, då huset flyttades till "Östra Staketgatan"/ Mörkegatan och byggdes om till hotell och fick namnet "Sköfde Hotell".         

(Noterat för bilden i arkivet Skövde Stadsmuseum)

 

Ett bra tag efter sekelskiftet övergick Skövde Hotells byggnad till att hysa Utskänkning av alkoholdrycker och andra verksamheter. Därefter tog bilismen hotellträdgården (då hotell Billingens) och senare rivs också Skövde Hotells byggnad för nytt kulturhus i februari 1962 – samma år som den sista rälsen togs bort från SAJ. Ett hus med en glansfull födelse, sakta förfall, pånyttfödelse, åldrande och död. En pampig byggnad gick i graven mitt framför ett ännu pampigare bygge – Hotell Billingen.

Tidig bild av Sköfde Hotell innan texten på framsidan kommit på plats och järnvägsparken är relativt nyplanterad, möjligen sent 1860-tal. Ännu inga verandor och dörrar åt Mörkegatan, som inte verkar dragen framför hotellet ännu.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100826)

1875 Sköfde Hotell väl etablerat utmed Mörkegatan (som vid tiden inte var särskilt utmärkande som gata) vid södra Järnvägsparken och med sin trädgårdsservering till vänster i bild. Verandor med markiser är etablerade. En oerhört grön omgivning till en relativt prakfull byggnad för sin tid. Borgmästargårdens trädgård vid Trädgårdsgatan på andra sidan, där Hotell Billingen kom att byggas ett drygt tiotal år senare, förstärkte intrycket av grönska. Med tanke att byggnaden var värd att flytta så förstår man att huset hade kvaliteter både exteriört och i inredning.                   

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100827)

Sköfde Hotell med den "gamla" kyrkan i bakgrunden ännu inte renoverad 1890. Järnvägsparken i förgrunden. Inget Hotell Billingen 1888. Inglasade verandor har tillkommit.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 104881)

Ett tag in på 1900-talet förvandlades så byggnaden till bl a Utskänkningsställe - här med en rejält iordningställd Mörkegata.  Hotell Billingen hade då sedan länge tagit över trädgårdsserveringen och byggt en öppen valvbalustrad för att öka komforten och känslan.                                                                                                                                                                     

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100831)

Ändrad verksamhet till utskänkningsställe för stadens Utskänkningsbolag.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer:102331)

Under 1950-60-talet tog bilismen helt över den gamla Hotellträdgården, då alltså Hotell Billingens, och valven murades igen.          

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 102317)

Interiör "Sköfde Hotell" innan rivning.                                                                                                                             

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 104885)

"Gamla Hotellets" död. I februari 1962 satte grävskoporna tänderna i det gamla huset för ett nytt kulturhus i Skövde. Exakt 100 år överlevde byggnaden  på den här platsen. En ödesmättad bild med det pampiga Hotell Billingen som åskådare. Trots den långt gågna rivningen kan man skönja några vackra inredningsdetaljer.                                                                    

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 102323)

Hotell Scandinav

 

En annan storsatsning vid den här tiden var bygget av det jättelika Hotell Scandinav vid Hertig Johans Torg. Ett hotell med 18 fönsterrader mot torget måste ha varit ett oerhört projekt i det fortfarande lilla Skövde. Av namnet kan man förstå de storslagna förhoppningarna. Det kom till tidigt på 1870-talet som en av monumentalbyggnaderna kring torget och måste ha byggt på, som för de övriga hotellen, järnvägens utveckling som en motor för resandet och behovet av hotell. Senare kom det att kallas Stadshotellet.

  

Hotellet skulle ombyggas 1938, men kom att bli ett nybyggnadsprojekt istället - en byggnad för bostäder och handel.              

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101794)

Här kallas Hotell Scandinav för "Stadshotellet", nu har el-belysningen kommit til lTorget.
 

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101410)

Här torget från parken vid kyrkan med Restaurant Skandinav i stora bokstäver på hotellet.


(Bild är vykort från Claes Funck, Stockholm, 2013)

Torget från rådhuset upp mot Centrumhuset, som det nu byggda huset (1936) på platsen för Hotell Scandinav nu kallades. 1950-tal. Vykortsbild från Claes Funck.

Hotell Billingen

Hotell Billingen kom att byggas 1888 på borgmästare Wetterbergs tomt, som blev byggbar när ny borgmästare-gård hade lanserats i Nya staden på Villagatan 1 (byggnadsår 1887). Byggherre för den nya borgmästar-villan var dåtidens borgmästare Ernst R W Hedenstierna. En av de mest prominenta byggherrarna i Villastaden var naturligtvis borgmästaren och Hedenstiernas vapensköld med en kanon och fyra granater ses alltjämt omgivna av festonger i villans gavelfält.    

(Ur bebyggelseregistret)

 

Hela den forna borgmästarvillans tomt fylldes av det nya hotellet i dåtidens pampiga stil och en del av grönskan naggades i kanten då också trädgården försvann. Detta kompenserades senare med att Hotell Billingen övertog Hotell Sköfdes trädgårdsser-
vering mitt emot.

 

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer:104874)

Stadsfullmäktige ville se ett riktigt ståndsmässigt hotell med hög standard som kunde representera staden. Inget sparades på utsmyckning eller utrymme! Konstfulla amoriner i trädgården med sina vattenspel och snäckor. Lusthus och häckindelade sittplatser.        (Klicka på bilden för att se den mindre!)

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer:104851)

Hotell Billingen skapade en exotisk miljö med växter, trädgård, krukor, palmer och altan. Rådman Petterssons hus i bakgrunden.                                                                           

(Bild Skövde Stadsmuseum- bildnummer: 101736)

Uteserveringen innifrån trädgården och valvbågarna. Det ser trevligt ut att sitta och läsa tidningen i den miljön med en kopp kaffe eller starkare om man önskade det.                                                                                                                                  

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101737)

Man måste bara ha älskat grönskan runt sekelskiftet. Hotellträdgården och södra Järnvägsparken framför stationen.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 102337)

1920-talet och en vacker hotellträdgård på andra sidan Trädgårdsgatan sett från Hotell Billingen. Järnvägsparken bidrar till grönskan.  

(Bild Skövde Stadsmuseum)

Hotell Billingen interiört med uppdukning för en sittning i salongen.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 104862)

Menyer från Hotell Billingens två restauranger - huvudrestaurangen och bakfickan "Skandinav". Två helt skillda prisnivåer!


(Bilder från boken Billingen längesen, 5, 2002, Verna Andersson och Alf Brage)


Alf Brage skriver i "Billingen längesen 5":

"Jag hade nu kommit upp i "lumparåldern" och börjat besöka stadens krogar så smått. Ibland blev det besök hos "linus", utkastaren på Skandinav, där en del äldre trevliga damer serverade. Ville man ha lite finare omgivning med musicerande stråktrio, gick man till Järnvägshotellet. Här kunde man avnjuta den mest perfekta pytt i panna till tonerna av någon Wienervals. Man får dock inte glömma Skandinavs härliga Herrgårdspölsa."Hotell Billingens Meny
 1954
r s

 

 

 

 

(Bild från boken Billingen längesen, 5, 2002, Verna Andersson och Alf Brage)

 

Hotellet kom lite senare att också flytta in i byggnaden alldeles intill på Trädgårdsgatan och kallade det Hotellets Annex.

 

Med etableringen av Hotell Billingen kom så småningom de andra hotellen att slås ut och kvar idag finns bara Hotell Billingen kvar av de storslagna byggnaderna. 

 

Trädgårdsgatan med Hotellets Annex som man kallade det extra boende Hotell Billingen skapat i grannbyggnaden utmed gatan.

 

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer:101236) 

Hotell Billingen 1930-tal.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101730)

Hotell Billingen idag. Fotograf Sverker Larssson, för bebyggelseregistret.
Bildrättigheter: Länsstyrelsen för Västra Götalands län.


Kvarteret Fjolner 7 – hus nr 2; Hotell Billingenur bebyggelseregistret;
 

Byggnadsår 1887-88, arkitekt Lars Kellman, byggherre Sköfde Hotelbyggnads Aktiebolag. Hôtel Billingen tillkom på initiativ av en grupp ledamöter i stadsfullmäktige, som ansåg att staden på 1880-talet var i stort behov av såväl en tidsenlig representationslokal, som ett modernt hotell. Hotellet var på nybyggnadsritningarna disponerat med matsal, schweizeri, biljardrum mm i bottenplanet, i våningen ovanför låg en stor festsal. Därtill fanns 23 rum för resande. En del av byggnaden reserverades för stadens frimurarloge Hotellet fick ett framträdande läge i stadsbilden mitt emot järnvägsstationen och gavs en praktfull arkitektur i tidens smak. Fasaderna pryddes med rikliga dekorationer i puts och stuck, exempel är fönsteromfattningarna på vån. 1 tr och hermpilastrana vid fönstren i den övre. Inslag av andra
material som gjutjärn förekommer också.


Hörntornen bevarar till idag karakteristiska järnräcken, mycket vanliga i slutet av 1800-talet, men oftast försvunna i senare tid. Hôtel Billingen hör till de bäst bevarade och ur arkitektonisk synpunkt intressantaste av de många hotellbyggnader som uppfördes i landet under 1800-talets senare del. Hotellet är byggnadsminne sedan 1985. Annexbyggnaden i norr uppfördes 1939 efter ritningar av arkitekt Gunnar Carlson. Den har senare byggts på två gånger,1965 och senast 1990 -2007: Inga synliga förändringar exteriört.

Flygbild från hotelltiden med både Skövde Hotell och Hotell Billingen.


Vykort från www.perowestman.se

Järnvägshotellet

 

Järnvägshotellet var inte från början byggt som hotell. "Gejersgården/Dr Gustaf Ekelunds hus" kom som byggnad att renoveras och ombyggas till järnvägshotell 1913, efter SAJ's etablering och mitt emot SAJ-kajen. Även det huset hade en betydande trädgård utmed Trädgårdsgatan och ingick på sätt i det stora gröna stråk som fanns runt Järnvägsstationen vid den här tiden med också den stora "Kyrkoparken"/Stadsparken. För att inte tala om Vattenkurens trädgård på andra sidan bangården och hela Boulognerskogen!  

 

Vattenspel i den berömda gjutjärnsfontänen på torget, i Kyrkoparken och i Vattenkurens trädgård måste ha gjort intryck på besökarna, åtminstone under 1870-90-talen. Rinnande vatten i ordnade ledningar torde Skövde stad ha varit bland de första i landet att ordna med redan i slutet på 1850-talet början av 1860-talet. Vid det här laget (1913) var Vattenkuranstalten på andra sidan ban-      1912-09-16 togs detta foto av det till Järnvägshotell ombyggda huset 

gården räknat från Järnvägshotellet redan riven          på Kyrkogatan 1. Ett pampigt hotell.

och trädgården ersatt av utbyggd bangård.         

(Skövde Stadsmuseum - nr: 101245)

            

Från samma tidpunkt men i trädgården innnanför porten. En stor skylt på väggen kungör att Järnvägshotellet nu är i stånd att brukas inför den kommande säsongen 1913.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101246)

Järnvägshotellet och Mörkegatan med Grönvalls hus i hörnet med Kyrkogatan. Järnvägsparken t h i bild. Nu har Kyrkogatan stängts av mot Mörkegatan.

(Bild från Verna Andersson, Ljungstorp)

1930-talet var trädgårdsserveringen tydligt markerad ut mot Trädgårdsgatan.                                                                                          

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101241)

BILD FRÅN PER GÖKSTORP VISAR TECKEN PÅ ATT FÅ SIN PLATSLÖSNING VID JÄRNVÄGSHOTELLET 1929

Per Gökstorp hörde av sig och hade ett fotografi taget vid ett bröllop 1929 inom släkten med en tanke om att fotot var taget framför del av Järnvägshotellet.

Vid bildanalys ovan av den södra delen av husets detaljer och karaktär är det mycket rimligt att anta att bröllopsbilden är tagen framför den södra delen av huskroppen, även om den exakta platsen inte kan hittas på andra bilder. Fönsterkarmar och fönsterinfattningar, deras inbördes placering liksom väggdekorationer stämmer för väl för att det inte skulle vara den plats som det hela avbildades på. Jmfr bildpartiet ovan av Järnvägshotellet.


På den här kraftiga förstoringen kan man se att huset haft en dörr som helt stämmer med den på bröllopsbilden ungefär mitt på den södra huskroppen. Även trappan kan man skönja!

Balkongen har alltså bara funnits vid viss tid på den plats man ser ovan.

Så även dörrplaceringen tycks stämma med bröllopsbilden, som då är tagen till vänster om dörren och trappan på bilden.

Bilden är uppförstorad från ett vykort, så bättre kvalitet kan inte uppnås vid så hög förstoring.

Detta fotografi är taget av Atelier Kjellander 1929.


 

Förklarande persontext till fotografiet.

Tack Per Gökstorp för ditt engagemang och bidrag till sidan!

Vykort från egen samling. Vykort från egen samling.
Järnvägshotellets trädgård i lite senare tid.

Järnvägshotellet matsalen.

(Bild från Verna Andersson, Ljungstorp)

Bild Skövde Stadsmuseum Bild Skövde StadsmuseumVykort Järnvägshotellet.
 

Bilarna visar att bilden tidigast är tagen i slutet av 1920-talet. Bilen längst till höger är en Volvo PV4 av den andra versionen.

1920-30-talet krävde sin modernisering och fasaden med ny entré fanns på plats. Staketet mot Kyrkogatan borttaget. Bilismens inträde i form av en Ford parkerad på Mörkegatan. (Skövde Stadsmuseum) 1920-30-talet krävde sin modernisering och fasaden med ny entré fanns på plats. Staketet mot Kyrkogatan borttaget. Bilismens inträde i form av en Ford parkerad på Mörkegatan. (Skövde Stadsmuseum)

 

1930-talet hade också inneburit en modernisering av entrén i tidens anda.
 

(Bild Skövde Stadsmuseum)

 

 

 

1963 visar Järnvägshotellets byggnad på visst förfall och dess glansperiod var sedan länge förvunnen. Nytt posthus har givit huset nya grannar sedan Görnvalls och Rådman Petterssons hus revs 1953. Järnvägshotellets byggnader revs den 21 november 1979. Genom ödets nyck är det familjen Frimans Ford Tanus 17 M i blått och vitt som står parkerad snett emot gaveln, medan min far arbetar tvåskift på Volvo Skövdeverken (Penta) alldeles nära intill. SAJ-banans spår ännu inte upptaget. Närmast skönjes resterna av SAJ-banan med SAJ-bron över Kungsgatans förlängning, Pentaporten. Inne på stationen div tågset. Rällsbuss och Växellok. På godsområdet cisternvagnar för cementfabriken.
Foto Claes Funck, copyright/Skövde Stadsmuseum

 

 

 

SNABB-BILDSPEL FÖR BILDERNA PÅ DENNA SIDA:

 

Vill du gå snabbare eller långsammare - klicka manuellt på bilderna!

Vill du få igång bildspelet igen - uppdatera sidan!

Vill du välja speciell bild - klicka på minibilden nertill!

Vill Du ha kort info till bilderna - klicka på i-knappen i övre vänstra hörnet!

loading...

KONTAKTFORMULÄR FÖR DENNA SIDA:
(av säkerhetsskäl loggas IP-adressen)
(din e-postadress lämnas ialdrig ut)


Forts till sid 3: B Vattenkurer. -->
Forts till Del I Sid 4. -->
<-- Tillbaka till Del Sid 3 Omgivningar.
<............Till sidans topp!