Del 1 Sid 3: B. Bryggeriet Nordstjernan

Direktör Theodor Egnell Direktör Theodor Egnell

Verksamheten kring Bryggeriet Nordstjernan speglar tidsandan kring tiden före och runt SAJ's tillblivelse. Dessutom var det naturligt att en så driftig verksamhetsutvecklare som direktören Theodor Egnell kom att vara medlem i SAJ's styrelse. Därför får den egen sida bland mina dokument, trots att Bryggeriet geografiskt hamnar ett stycke från SAJ's omgivningar.

Börje Bergsten har skrivit en utförlig artikel om denna Skövdeverksamhet och dess främste utvecklare, och gett mig tillstånd att använda den här på SAJ-sidan.

Nedan hittar du också ett antal bilder från Bryggeriverksamheten samlade i en "portfolio"!

 

Egnells sommarvistelser i Ljungstorp med ovanligt sommarhus med utsiktstorn, personalbesök per järnväg och midsommarfirande för bryggeripersonal - ser du här!
 

Du hittar Börje Bergstens artikel om Bryggeriet och direktör Tegnell och hans familj här med insiktsfull text och många bilder - här nedan - bara ladda ner PDF-filen:

År 1872 byggde och startade fabrikören Lars André bryggeriet Nordstjernan. Bild från 1890-talet med verksamheten igång och endast två våningar på själva bostadsdelen av byggnadskomplexet här i korsningen Torggatan och Östra Staketgatan vid den här tiden. År 1893 tillbyggdes det stora spröjsade burspråket mot Stationsgatan, sannolikt ritat av arkitekt Lars Kellman. Burspråket kröntes av ett dekorativt smidesräcke, i vars gallerverk byggherrens initialer "Th E" ingår (Theodor Egnell). 

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103804)

 

"Grundare och förste ägare var alltså Lars André och året var 1872. Bryggeriet såldes dock ganska snart, år 1879, till bryggmästaren Johan Bauer. Året därpå, 1880 alltså kom Theodor Egnell in i bilden – Bauer behövde en medhjälpare som hade bryggarexamen. När Bauer dog 1882 blev Egnell tillsammans med en bryggare från Göteborg, Petter August Andersson, gemensamma ägare. Men år 1895 och framåt var Egnell ensam ägare fram till sin död 1930. "

(Utdrag ur text av Börje Bergsten -se artikel!)

 

Ur bebyggelseregistret: Kvarteret Saga, Saga 1, 2 och 3 (fd. Saga 1, 2 , fd. Bryggeriet Nordstjernan) Torggatan 2, Mörkegatan 3 (fd. Torggatan 2, Stationsgatan 2, Mörkegatan 1-3, Staketgatan 1-3);

 

Bryggeriet Nordstjernan grundades 1872 av fabrikör L André, en mångsysslare som också startade en teknisk fabrik för tillverkning av tvål och blanksvärta. Det var emellertid under Daniel Theodor Egnells ägarskap, 1895-1930, som anläggningen kom att utvecklas till ett av de större landsortsbryggerierna i Sverige. Bryggeriet byggdes ut till i stort sett nuvarande omfattning och utseende mellan åren 1880 och 1910, huvudsakligen som en följd av Egnells verksamhet. De inre moderniseringar som därefter skett har inte i någon högre grad påverkat byggnadens yttre. Sista pilsnerbrygden gjordes 1961 och läskedryckstillverkningen upphörde två år senare. Efter att bryggeribyggnaderna under en period varit rivningshotade, påbörjades 1982 en omfattande ombyggnad till bostäder.

 

Bostadshus Torggatan 2: Byggnadsår 1872, arkitekt okänd, byggherre fabrikör L André. Ursprungligen ett tvåvåningshus med som nu måttfullt utstyrda putsfasader, rusticerad bottenvåning och för övrigt släta fasadytor med profilerade fönsteröverstycken. År 1893 tillbyggdes det stora spröjsade burspråket mot Stationsgatan, sannolikt ritat av arkitekt Lars Kellman. Sitt nuvarande utseende fick dock byggnaden 1909, då Egnell efter Kellmans ritningar lät påbygga den tredje våningen. Då tillkom också det lilla hörntornet, samt ett nytt trapphus vid västra gaveln. Trapphusets fönster förseddes med eleganta blyinfattningar med färgat glas, alltjämt bevarade. Den nya entrén mot Torggatan pryddes av en rundbågig portal av sten med glasade träportar, och kröntes av ett dekorativt smidesräcke, i vars gallerverk byggherrens initialer "Th E" ingår. 2007: Inga synliga förändringar exteriört. Klass 1.

Sitt nuvarande utseende fick byggnaden 1909, då Egnell efter Kellmans ritningar lät påbygga den tredje våningen. Foto Karlstedts foto

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103809)

Interiör från Bryggeriets bodel. 

I bostadsdelens 3:e våning bodde Theodor och Gertrud Egnell. Sonen Ernst och kamreren Eriksson bodde på 2:a våningsplanet. Interiör från tredje våningen.


(Bild från artikel av Börje Bergsten kring familjen Tegnell - se pdf-nedladdning ovan!)

 

 

 

 

Mamma Gertrud och Ernst ca 8 år, dvs foto från 1905.

 

 

(Bild från http://egnell.smithdesign.se/about/johan/theodor/ernst/ - nu inte kvar!)

 

 

 

 

Fru Gertrud Egnell med barnen fr v Marianne, Sven-Gunnar och Lillan född 1922. Foto från 1928.

 

 

 

 

 

 

 


(Bild från http://egnell.smithdesign.se/about/johan/theodor/ernst/sven-gunnar/ - nu inte kvar!)

 

 

Sonen Ernst Egnell.

 

Ur Les Egnell:

Theodor och Selma fick en son, Ernst, vars likhet med Winston Churchill var slående.

Han har skrivit en kort biografi om sig själv i Egnellska Persondata.

" Jag föddes den 20 maj 1887 i Skövde. Efter studier i min hemstad, blev jag lärling vid bryggeriet i Karlstad och praktiserade sedan i Tyskland, Österrike, Ungern och Sydamerika. År 1908 tillbringade jag en tid vid bryggarskolan i Berlin och sedan jag återkommit till Sverige blev jag kontrollant vid min fars bryggeri i Skövde. År 1927 fick jag anställning Schweiz som direktör för bryggeriet i Lucerne. När min far dog 1930 återvände jag till Sverige och övertog ledningen för bryggeriet Nordstjernan i Skövde. År 1938 sålde jag detta bryggeri och återvände till utlandet. Sedan återvände jag till Sverige på grund av de oroliga tiderna och köpte egendomen Eggby där jag nu bor."

 

(Bild och text från: http://egnell.smithdesign.se/about/johan/theodor/ernst/ - nu inte kvar!)

Bilder från Bryggeriet
Klicka på första bilden - och sedan på pilarna för ett manuellt bildspel!

 

(Bilder Skövde Stadsmuseum - bildnummer: (103802 - 103855) + (105355 - 105362)

 

Kontaktformulär för denna sidan:                                                                                                             Forts till nästa sida! Vattenkur-->

(av säkerhetsskäl loggas alla ip-adresser)                                                                                                                     <-- Tillbaka till Sid 3: A. Hotellen!
(din e-postadress lämnas aldrig ut!)

<............ Till sidans topp!