Del I. Sid 3: F. LOKSTALLET

Forts till nästa sida! Kringbilder ...............>

<.......Tillbaka till föregående sida! Verkstaden

 

Lokstallet i den södra delen av bangården var ytterligare en av de miljöer som var en del av SAJ's omgivningar inför byggandet och senare också vid trafikerandet av banan. 

Karlsborgsbanan 1876 krävde ett eget lokstall med vattentorn, övernattningsrum och förråd. År 1875 uppfördes ett lokstall i tegel med två stallplatser samt vattentorn och följande år tillbyggdes ytterligare en stallplats.  Byggnaden förstorades 1888 med två lokplatser och för ånglokens vattenförsörjning sattes två fristående vattenkastare upp år 1898. Mellan två av stallplatserna fanns i första våningen förrådsrum, badrum och två överliggningsrum samt i andra våningen rum för lokputsare och kolvakter. För linjen Skövde-Karlsborg, som öppnades för trafik den 27 juli 1876, uppfördes även lokstall i Karlsborg samma år med en stallplats samt överliggningsrum jämte bostadslägenhet avsedd för pumparen. Detta lokstall är fortfarande kvar, under det att lokstallet i Skövde rivits (detta skrivs 1950) och på detta område ligger nu Pentaverken. Den egentliga lokstationen för huvudlinjen Göteborg-Stockholm var belägen i Töreboda och hade sex stallplatser jämte en mindre verkstad samt förråd. För närvarande finnes i Skövde inga andra anläggningar för maskintjänsten än överliggningsrum för lokpersonal. Personalen vid maskinavdelningen utgöres av endast 5 lokförare.

(Ur Svenska Lokmän 1950)

Lokstallet var placerat sydost om stationshuset och passerades av SAJ på väg mot Axvall strax efter Skövde Mekaniska Verkstad.
 

Flygfoto tidigt 1930-tal där lokstallet återfinns på bilden längst ner t v.  Bilden innehåller också ett Östermalm i sin linda med ytterligare två  hyreshus på "Gjutaregärdet" , utöver Verkstadens arbetarbostäder och där finns också dammen. En damm som lär ha använts till att prova Pentamotorerna i. Det är lätt att se att delar av området fortfarande var vattensjukt. Det utgjorde redan på 1600-1700-talen en "sankig mosse". (Se karta nederst på kartsida! Område märkt med P.)

 

(Bild från www.vykort.panatet.se)

Vändskivan 'stora' lokstallet med Skolgatan i bakgrunden med sina pampiga hus och läroverket till vänster. Detta är lok SJ Bb 11 - 1905. Den nybyggda SAJ-banan i bakgrunden. Foto Ludvig Ericson, Skövde
 

(Bild Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se - bildnummer: Jvm.KBIA08032)

Lokstallet Skövde med lok SJ Da 348 1913. Foto Erik Wilhelm Snell
 

(Bild Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se - bildnummer: Jvm.KBIA04721)

Lok SJ Cc 612 utanför lokstallarna 1914 med SAJ-spåren närmast kameran. Foto Erik Wilhelm Snell
 

 (Bild Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se - bildnummer: Jvm.KBIA04731)

Lok SJ W 1231 på vändskivan vid lokstallet 1915. Foto Erik Wilhelm Snell

 

(Bild Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se - bildnummer: Jvm.KBIA04741)

Ytterligare en förstoring av bild från 1880-talet, men före utbyggnaden 1888. Denna gång från sydost med Skolgatan 4 och 2 (flickskolan) i bakgrunden.

(Bild Skövde Stadsmuseum)

En förstoring av bild från 1895 visar det nu tillbyggda lokstallet söder om Verkstaden.

(Bild Skövde Stadsmuseum)

Olycka framför lokstallet lok litt Ca nr 672 i början av nittonde seklet 1905-10. Fotograf; Ludvig Ericson
 

(Bild Skövde Stadsmuseum)

En närmare studie av denna tunga olycka. Fotograf; Ludvig Ericson

(Bild Skövde Stadsmuseum)

 

 

 

 

KONTAKTFORMULÄR FÖR DENNA SIDA:
(av säkerhetsskäl loggas ditt IP-nummer!)
(din e-postadress utlämnas aldrig!)

 

På den här förstorade bilden från samma tid kan man se spårläggnigen fram till lokstallet innan SAJ-tiden.                                 

(Bild Skövde Stadsmuseum)

Ånglok SJ litt A Nr 1009 vid lokstallet 1913. På vändskivan.       

 (Bild Skövde Stadsmuseum)

Lok littera Ga nr 1425 framför lokstallarna ca 1920.
 

(Bild Skövde Stadsmuseum)

 

 

 

Till Sid 3: F. Kringbilder -->