Del I. Sid 5: B Villastaden

"Esplanaden Drottninggatan omges i norr av slutna stadskvarter, men ändrar vid Skolgatan och gamla läroverket karaktär till en fashionabel förstadsgata med flerbostadsvillor i det sena 1800-talets arkitekturstilar. Eric Ugglas plats markerar Villastadens främsta representativa platsbildning, vid gamla läroverket (Eric Ugglas skola) som var den nya stadsdelens förnämsta offentliga byggnad."

(Text från "Underlag till kulturmiljöprogram för Skövde stad. Del 2. Kulturmiljöer och byggnadsobjekt, 2011)

Den framväxande Villastaden med bl a Borgmästar-villan, Villagatan 1.
Från södra Skolgatan.
Foto 29/4 1899. Fotograf Ludvig Ericson

 

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100231)

 

Villastaden kallades den grupp med villor som snabbt växte fram under det sista årtiondet av 1800-talet och början av 1900-talet runt Läroverket som uppfördes 1877-78. Inte minst öster- och söderut kom dessa villor att bilda en högborgerlig byggnadsomgivning med Drottninggatan och Prinsgatan som esplanader fram till det som senare byggdes som Vasastaden med Vasaplan som knutpunkt.

 

 Ur bebyggelseregistret; Kvarteret Pollux 1; Byggnadsår 1887, arkitekt okänd, byggherre borgmästare Ernst RW Hedenstierna. En av de mest prominenta byggherrarna i Villastaden var naturligtvis borgmästaren. Hedenstiernas vapensköld med en kanon och fyra granater ses alltjämt omgivna av festonger i villans gavelfält. Gaveln balanseras av ett tidstypiskt torn med fjällbeklädnad. Fasadernas putsdekor har förenklats något, annars är villan i väsentliga drag oförändrad. Märk det eleganta rundbågiga entrépartiet med helfranska och glasade dörrar. 1887 innehöll villan tio rum och kök, bad och biutrymmen. 1935 ombyggdes den till två lägenheter, och på senare år har huset nyttjats för kontorsändamål.Gårdsmiljö: Huset tillbakadraget bakom förgård med gräs, smidesstaketoch träd.Uthus med fasspontpanel grått med röda dörrar. Papptak          Villagatan 1 idag (Borgmästare Hedenstiernas Villa)
i "fjällteknik". Gammalt smidesstaket mellan hus 1 och 2.-2006:Huset har 2 grå ny-
anser. Gråvitt runt fönster.
 

Prinsgatan med borgmästavillan den 24/8 1899. Fotograf: Ludvig Ericson
 

(Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A70639:B)

Flicka på Storgatans sväng in mot staden med outbyggd Drottninggata och några villor på Villagatan uppförda. Troligen bild från 1890 - talet.

(Bild Skövde Museum - bildnummer: 100 012)

Här en bild av Drottningsgatans framdragning till kosrningen med Borgmästaregatan, med Villagatan som första korsande gata in mot bilden.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100225)

HANDLANDEN J. G. KARLBERG BYGGER PARADHUS SOM SEDAN KÖPS AV LOKFÖRARE ALVAR HALL

Storgatan med huset i hörnet med adressen Villagatan 7 i bakgrunden några år senare, när lokförare Alvar Hall äger det. Vardagsbild.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101129)
 

Ur bebyggelseregistret för Villagatan 7:
 

"Byggnadsår 1904, arkitekt Frans Adolf Wahlström, byggherre handlande JG Karlberg. Hyreshus som vid byggnadstiden innehöll fem större lägenheter . Hela vån. 1 tr utgjordes av en bostad om sju rum, kök och andra ekonomiutrymmen. Byggnadsnämnden avstyrde en ansökan om en mindre villa på tomten och hävdade med hänvisning till dess framträdande läge, att den "bör bebyggas med en prydlig och i större mått tilltagen byggnad". Byggnadsritningarna anger detta hus som en "villa", vilket ger en uppfattning om hur långt begreppet kunde tänjas. Fram till 1945 kröntes mittpartiet mellan trappgavlarna mot Villagatan av en hög tornspira. Andra mindre förenklingar har skett i fasadernas putsdekor, och på 1980-talet insattes moderna fönster i samband med en större inre ombyggnad till kontor.-2006: Inga synliga förändringar exteriört. Klass2."

 

LOKFÖRARE ALVAR HALL

Paret Signe och Alvar Hall - porträtt för tiden efter flytten till Villagatan 7, Skövde 1921.

Formalia;
Anders Allvar Sixtus Hall, född 1866-02-02 i Vrangelsholm, Valtorp. Föräldrar drängen Johannes Andersson och Augusta Andersdotter. Lokeldare/lokförare vid Rantens station, Falköping. Död 16 feb 1939.

 

(Bild och uppgifter från Elisabeth Karlsson, född Hall, Skövde , 2014)


Huset ovan förvärvades 1921 av Lokförare Alvar Hall, som också flyttade in med familj i huvudvåningen i huset om sju rum, kök och ekonomiutrymmen (som det såg ut på den tiden). Familjen bebodde då hela nedre planet.

I riksarkivet står det flytt till Skövde den 26 april 1921 för familjen Hall.

Anders Alvar Sixtus Hall var först lokeldare och sedan lokförare - född i Friggeråker utanför Falköping den 2 febr 1866. Gift 29 okt 1897  med Signe Lovisa född  Annerstedt  den 2 okt 1869 i Jönköping. Trånghalla.

Rantens station, Falköping, foto 1858.
Troligen bodde Alvar Hall med familj här på andra våningen.

 

De bodde på Rantens station i Falköping där de flesta barnen föddes. Margit 1898. Ruth 1900.  Anders Henrik född 1902 den 25 mars. 1910 bor dock familjen på Sverkersgatan 1 i Falköping där dottern Birgit föds 1912.
 

(Tack Elisabeth Karlsson, född Hall för uppgifter och bild)

Husförvärvet i Skövde visar, som för andra fastigheter i den 'Nya staden', att järnvägsanställda tjänstemän hade möjligheter till stora husinvesteringar.

Jmfr t ex Skolgatans lokeldar- och lokförarägda fastigheter -
klicka här! Lokförare var vid den tiden de högst betalda tjänstemännen i allmän tjänst och hade högre lön än präster, militärer och andra allmänna tjänsteföreträdare.


Lokförare Alvar Hall (1868-1938) gift med Signe (från Trånghalla) fick barnen: Rut född 1896, Margit född 1898, Henrik född 1902 och sist Birgit 1912. Rut gifte sig i sin tur med en stationsinspektor i Mariannelund, Margit gifte sig med en stationsinspektor i Märsta (Sthlm) coh Henrik med Rut Jonsson född 1898 (från Värsås). De fick sonen Per Hall född 1932.

Pappa Henrik tog värvning, blev polis 1932 och senare 'förrättningsman' och jobbade för "Skattmasen" i Hjo. Per gifte sig 1956 med Inger Edgren och fick tre flickor: Elisabeth, Christina och Ann-Charlotte. Henrik som bodde i Hjo dog 22 april 1983.

Formalia; Lokförare Alvar Hall död 16 feb 1939 - då med adress Jupiter 4 i Skövde. Hans hustru Signe Lovisa död 7 mars 1956.
De ligger begravda på Sankt Sigfrids kyrkogård i Skövde.

Per Hall, Skövde - Alvars sonson - har förvärvat ett genuint järnvägsintresse och berättar:

"Pappa (Henrik) har berättat att farfar Alvar Hall var lokförare främst på linjen Falköping - Nässjö och skulle pensioneras 1933. 1930 infördes el-lok på de sträckor som han kunde köra och SJ ansåg att de inte ville kosta på honom en dyrbar omställningsutbildning från ångloksförare till el-loksförare, när det var så få år kvar till pensionen. Han fick då erbjudandet, som han accepterade, att köra för Skövde - Axvalla Järnväg som ångloksförare de år han hade kvar i tjänst. På SAJ fanns ånglok i ordinarie trafik t o m 1954!

Han var duktig och fick alltid ackordstillägg för att ha använt mindre bränsle (kol) än beräknat för rutten. Han var bra på att avgöra tågets kolbehov och låta det just brinna ut till slutdestinationen, då beräkningen gjordes. Även åtgången över Billingen var en beräkningsfråga för att få ut maximalt av lokets kolåtgång i uppförs- och nedförsbackarna.

 Vidare berättade han att det fanns en "klass-linje" målad på golvet inne i ångloket, som eldaren aldrig fick överträda till lokföraren sida.

 

Du kan ändra denna exempeltext.

En bild på äldre da'r av Alvars son Henrik Hall, som blev polis och för- rättningsman i Hjo.


(Bild och uppgifter från Elisabeth Karlsson, född Hall, Skövde , 2014)

 

Lokförarsonsonen Per Hall med hustrun Inger.


(Bild och uppgifter från Elisabeth Karlsson, född Hall, Skövde , 2014

NÅGRA ÖVERSIKTSBILDER FRÅN SENARE DATUM

Inte minst på den här bilden från 1930-talet kan man se Prinsgatans karaktär av parkgata ner mot järnvägsområdet bort mot Vasaplan. SAJ's omlastningsskjul nästan längst bort i bilden mitt för Prinsgatans slut. Gatan slutar med en allé, på höger sida från och med Villagatan och borgmästare Hedenstiernas Villa. SAJ's godsmagasin i  mitten av bilden inom bangårdsområdet.                                                                 

(Bild från www.vykort.panatet.se)

En liknande bild över Drottninggatan ner mot Vasaplan. Banvaktstugan på andra sidan plankorsningen vid Vasaplan är kvar.                                                                                        

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100217)

En bild från luften 1930-tal ger en bra bild av hur Villastaden formades väster om järnvägen och alldeles nära SAJ's bangård. Prinsgatan t h närmast järnvägen möter Borgmästargatan mitt i bild.

(Bild från www.vykort.panatet.se)

ÅTER TILL SLUTET AV 1800-TALET

Storgatan söderut med Dr Doverties hus ner t h på Storgatan 44. Nya trottoarer  underlättar säkerligen det dagliga livet för många, även om det tycks som om bara vissa använder dem! 

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101130)

Dr Doverties egen villa speglade det formspråk med vilket han också byggde Vattenkuranstaltens societetssalonger 1877. Bilden tagen från öster. Den var belägen på Storgatan 44 och var bebodd av hans dotter fröken Maria Dovertie intill sin död 1943. Villan med tomt inköptes av staden och revs 1949.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101126)

Storgatan med Dr Doverties hus och växthus från väster. Endast några hus på Borgmästargatan är uppförda.
 

(Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100221)

Borgmästargatan 4 byggs 1894. Sträckan på Storgatan på bilder ovan går mellan de två husen som ses t v.                                                                                                                   

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnr: 100220)

Bild före 1897. Villan på Borgmästargatan 4/Drottninggatan 11, något t h i bild, är färdigbyggd. Bild från Storgatans förlängning ner mot överfarten av Västra stambanan till Falköping. Beläggningen ser inte ut att vara lättkörd. Drottninggatan (i mitten) hade fortfarande en bit kvar till Storgatan.


(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnr: 100225)

 En bild från samm håll 1900, där också Drottningatan 12/Borgmästargatan 5 som var färdig 1900 och Villa Zettergren färdig 1897 finns med.
 

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100031)

Prinsgatan/Borgmästargatan med Västra stambanans staket med Villa Zettergren (1897) Borgmästargatan 2/ Prinsgatan 12.
 

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100863)

Drottningatan 16 byggs 1901-02.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100298)

Vy från Borgmästargatan med byggmästare Petterssons hus t v och Borgmästargatan 5 rätt fram i bild. I fonden ser man mitt för Borgmästargstans utlopp på Storgatan Dr Doverties villa, Storgatan 44.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100292)

Borgmästargatan/Prinsgatan före SAJ och med originalstaket från Västra stambanan. Villa Zettergren.                   
     

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnr: 100512)

1901-04-25. Västra stambanan utmed Prinsgatan där SAj snart skall få sin plats med bangård.

(Skövde Stadsmuseum - bildnr: 100229)

Drottninggatan 16 vädras efter färdigställande 1902. Drottninggatan har just förlängts ett stycke med nyplanterade alléträd. 

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnr: 100302)

Drottningatan har nu nått Storgatan och Drottninggatan 16 är  helt färdigt. Det ser ut som SAJ-arbetet med bangården är igång t h.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnr: 100 305)

Drottninggatan 18 t v håller på att färdigställas 1904 framför SAJ's bangård. 

(Bild Skövde Stadsmuseum)

Panorama mot nordväst med Storgatan och del av Vasagatan med Villa Bäckström & Hamilton Home, Vasagatan 12 & 14 t v. Dr Doverties hus och växthus på Storgatan 44 efter korsningen.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100241)

Kontaktformulär för denna sidan:                                                                                           Forts till Sid 5: C. Vasastaden -->
(av säkerhetsskäl loggas alla ip-adresser)                                                                                                                  <-- Tillbaka till Sid 5: A Nya staden
(din e-postadress lämnas aldrig ut!)

<............ Till sidans topp!