Del I Sid 6: B. Militärfältet öster om järnvägen

Husarerna

Skövde fick en lokalisering av Livhusarernas rekryt- och remontskola* redan 1891 och lyckades sedan förhandla sig till en etablering av Kungliga Lifregementets Husarer fr o m1905 vars kaserner coh övriga byggander byggdes upp på fältet ett stycke söder om Mekaniska Verkstaden och lokstallet alldeles utmed Västra stambanan och SAJ-banan.

 

* Förklaring;Remo´nt (fr. remonte eg. 'hästuppsättning', 'hästköp', av remonter 'förse med nya hästar'; 'åter sitta upp'), ung (vanligen 3-6 år) ridhäst som tidigare anskaffades av armén och som ännu inte var färdigutbildad för tjänstgöring. Numera menas en ung häst under grundutbildning. (Text på foto på Remonte-marknad i Skövde - se historiska Skövdebilder!)

 

Husarerna syntes tydligt i stadsbilden redan från start 1891. Förläggnigen fick bli den gamla Bryggeriarbetarbostaden. Den kallades därefter för " Kasernen " . Den byggdes år 1872, d.v.s. samma år som bryggeriet, som arbetarbostäder för bryggeriets arbetare.

 

"Huset hade 10 lägenheter om ett rum och kök och längst upp i huset fanns två separata rum. Vatten fanns indraget liksom elektricitet efter några år, men för övrigt helt omodernt med utedass. I rummet fanns en kamin som senare utbyttes mot en kakelugn. Trots denna enkla och idag skulle vi säga låga standard, var det för den tiden bra arbetarbostäder – detta var ju på de oftast mycket undermåliga statarlängornas tid." 

   (Börje Bergsten ur artikel om Bryggeriet och direktörenTegnell)          

 

Huset kallades för – " Kasernen " - och detta berodde på att Livhusarernas rekryt – och remontskola under åren 1891 – 1905 , innan K 3 var byggt, nyttjade huset som just kasern.  Bilden tagen från söder. Huset låg vid dåvarande Stationsgatan nära det området där senare "Mode-grillen" kom att ligga med nuvarande parkering nära Västra stambanan norrut (t v i bild).                                                                                                                                                             

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101032)

Här ser man "Kasernen" från Västra stambanan norrifrån med den lilla undergången under järnvägen nära Mörke. T v om "Kasernen" ser man Bryggeriet Nordstjernans lagerhus byggt 1885.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 102241)

Här marscherar husarer från Livhusarernas rekryt – och remontskola i Skövde 1901 vid hörnet av Kungsgatan Trädgårdsgatan.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100531)

Översiktsbild 1930-tal visar Kungliga Lifregementets Husarers anläggning, mitt emot SAJ's bangårds södra del, etablerat 1905, dvs byggdes samtidigt med "inkörningen" av SAJ-banan. I bakgrunden det begynnande Östermalm.

(Bild från www.vykort.panatet.se)

En närbild av del av bakgrunden i förra bilden - från Östermalm.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100251)

Skaraborgs regemente

Regementet härstammar från de fänikor som på 1500-talet sattes upp i Skaraborg. År 1613 slogs dessa fänikor samman med andra från närliggande landskapet Dalsland och Älvsborgs län och omorganiserades av Gustav II Adolf till Västergötlands storregemente där åtta av totalt 25 kompanier rekryterades från Skaraborg län. Västergötlands storregemente bestod av tre fältregementen där Skaraborgs regemente var ett. Någon gång mellan 1621 och 1624 splittrades storregementet till tre mindre regementen där Skaraborgs regemente var ett.

 

Skaraborgs regemente var ett av de ursprungliga 20 svenska infanteriregementen som finns nämnda i 1634 års regeringsform. Regementets första befälhavare var Bengt Pilefelt. Man fick beteckningen I 9 (Infanteriregemente 9) år 1816. Från 1696 övades regementet på Axevalla hed mellan Skara och Skövde innan det år 1913 flyttade in i kaserner i Skövde. 


Skaraborgs regemente som infanteri existerade från 1624 till 1942-09-30 och hade först övningsfält vid Eggby ängar mellan 1673 - 1696, därefter Axevalla hed från 1696 till inflyttningen i Skövde 1913-11-10.

(Ur Wikipedia)

Den officeilla invigningsdagen för Skaraborgs regemente 1913-11-10 vid passage av Vasaplan och strax därefter över SAJ och Västra Stambanan. " Lilla Snöplogen" fyller den dagen sitt uppdrag att verka för en storslagen entré för regmentena knappt 10 år efter sitt uppförande (1904).

ha(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer:  104645)

Invigning av ett helt nytt regemente!                                                                                                                                         (Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 104617)

1930-talet med kaserner och kanslier runt de viktiga funktionerna gymnastiken och matsalen. Västra stambanan direkt i fronten västerut med kanslihusets grindförsedda övergång till stad och övningsfält för skjutning (Klasborg). En mycket välordnad stad i staden med övningsfälten österut och nära.

(Bild ffrån www.vykort.panatet.se)

KONTAKTFORMULÄR FÖR DENNA SIDA
(av säkerhetsskäl logas alltid IP-adressen!)
(din e-mailadress lämnas aldrig ut!)