VÅMBS BY OCH GÅRDAR 1692

Karta 1692 före alla skiften. Då låg gårdarna samlade runt i första hand bäcken i Våmbs by. Nedan framgår att det då fanns  4 kvarnar förtecknade. På kartan finns 5 utmärkta! Alltså 5 kvarnar i den lilla Våmbobäcken!    För hela kartan och alla dess roliga detaljer - se här!                                                          

(Lantmäteriet Historiska Kartor)

 

Numreringen och benämning på kartan:         Förutom numrering står följande gårdar på kartan:

(Svårartad stavning!)

 

Nr 1 ähr Bengt Dals gård                                                     Gullhögen norr om kyrkan                         

     2 Giästgifvargården                                                         Stomen (prästegård) 

     3 Lilla gården                                                                   Sveninggård

     4 under Smedzgård                                                         Brogården

     5 ähr Månssa gård                                                           Banckebohl

     6 Smedzgårdens quarn                                                    Backegården

     7 Smedzgården (utanför kartan)

     8 Crono eller Donations quarnen

     9 quarnen till giästgifvaregården

   10 ähr Quarn till bägge backagårdarna

   

N 1 ähr 4 giärda Wallar om 1 lass: ängagierdet

 

Karttexten med förklaring till numreringen för den här delen av kartan - se försök till tolkning ovan!

VÅMBS BY OCH GÅRDAR KARTA 1788-90

Klicka på kartan för att få den större! Karta 1788 -90 över Våmbs bys gårdar innan de flyttats ut i storskiftet. Tätt ordnade kring bäck och kyrka. Klicka på kartan för att få den större! Karta 1788 -90 över Våmbs bys gårdar innan de flyttats ut i storskiftet. Tätt ordnade kring bäck och kyrka.

Storskifteskartan från 1788 visar gårdslägena på bytomten vid Våmbsbäcken och inägorna med åker och äng. Våmb var en tresädesby där inägorna låg samlade i tre gärden. Från bytomten ledde en fägata mot nordväst, motsvarande den södra av de två landsvägar in mot Skövde som från Skaravägen genomkorsar socknen. Fägatan/landsvägen övertvärade en samfällt ägd tåplats som användes för svinbete. Nordväst om svintån ligger det nu aktuella områdets södra del. Under 1700-talet hade byns inägor utökats i en liten snibb mellan svintån och Bäckatorp. I norra utkanten av inägorna låg en liten husgrupp i korsningen fägatan/ landsvägen och dåvarande Skaravägen. Det var två ryttartorp, det ena tillhörande Våmbs by, och med all sannolikhet motsvarande Bäckatorp, det andra tillhörde Brandstorps by. (Se under Bäckatorp ovan).

 

Marken väster om torpen var 1788 en "Plantere hage til Wåmbs By" som det står på kartan. Kring bäckdalgången närmast söder om torpen var inägomark till Våmbs by. Figur 16. På storskifteskartan över Våmbs by med inägor 1788 syns tydligt den snibb som inägorna bildar längst i nordväst. Där ligger Bäckatorp invid vägskälet i den kil som bildas av gamla Skaravägen och två vägar in mot Skövde, varav den ena gick ner via Våmbs by. 1788 fanns här en liten husgrupp (snett ovanför pilen) med två småställen som bör vara de två ryttartorpen. (Bytån = den bit av bytomten som sträckte sig ut mot betesmarkerna - min anm.)

 

Man kan också se att bron över bäcken gick för tiden mitt i byn, som då var mer österut ut än dagens bro över Våmbobäcken.

 

("Text ovan från Kulturhistorisk förstudie Brandstorp - Våmb 2012 Våmbs socken, Skövde kommun Catharina Henriksson, Erik Holmström, Maria Norrman Kulturmiljö, Västergötlands museum - kan hämtas via länk nedan!)

GÅRDARNA I VÅMB ENLIGT ORTSNAMNSREGISTRET (EK 1880)

Våmb, By och hemman, gårdar i Våmbs socken, Kåkinds härad och Skaraborgs län. 1.m.kr. 2-m fr; 73/8 skatte = 10. 3/8 mantal:

 

Gårdarna som beskrivs Våpmb ek 1880:

 

1.   Skattegården (Gården var under medeltiden

       den enda av gårdarna som inte tillhörde det

       andliga eller världsliga frälset)

2.   Våmb eller Stommen (stom= prästgård,

       prästlönegård)

5.   Enocksgården (husen rivna, folkskola byggd

      1931- marken brukas av Klasborg)

6.   Brogården (namnet ändrat till Karlsro)

7.   Svenningsgården (Har hetat Sveningsgård

      1692 & Swäningsgården 1777)

8.   Måns Andersgården (1938 ändrat till

      Månsagården)

9.   Larsegården

10. Hofmansgården (rymde lärarbostad och

       skola på gården)

 

Alla gårdar med beteckningen  "V." = "Våmb" 

(Ur ortsnamnsregistret:http://www.sofi.se/ortnamnsregistret)

 

Våmb, By och gårdar i Våmbs socken, Skaraborgs län, Kåkinds härad.

 

forts!

 

 

Forts Gårdarna som beskrivs:

 

11. Persberg eller Bankabolet (namnet ändrades  till

       Persberg 23/7 1804)

13. Nedergården (ändrat från Wåmb Nedre gårds-

       qwarn)

15. Larsgården (gården hetat "Lars i Wåmb,

       Larses, mm)

 

som n:r 1 är också bokförda:

1. Lillegården

1. Smedsgården el. Klasborg

1. Backgården

 

 

Nästan alla gårdar med "V." = "Våmb"

 

 

 

 

 

Våmb, By och gårdar i Våmbs socken, Kåkinds härad, Skaraborgs län. forts!

 

Ej klarlagt varför fb. numren 3, 4, 12, och 14 saknas och fyra st n.r 1 finnas.

 

12. Wåms qvarn (1558) 

 

Jämför sockenamnet om namngrund.

 

vam, vamsby, vamsbyn; vamb

 

Wåmb, Wåmbs by ek. 1880

 

 18. V. Anders Anderskvarn - en tullkvarn - namnet

        används inte - 1685 noterades "ödhe"

 

Senare (1952) ändrades namnen på gårdarna till bara Våmb och Nr. (Gårdsnamnet försvann)

I denna lantmäterihandling från 1757 kan man se att följande gårdar fans upptagna i Våmb:

Krokstorp, Skiöttorp, Simssiön, Gullhögen i Våmb, Stommen , Brogården, Swenningsgård, Skattegården, Bankebolet ibm, Nedregården, Larsesgård, Måns Andersgården, Sinesgården, Lillegården Enocksgård, Brunstorp, Hofmansgården, Backgården och Lars i Våmb. Totalt 19 gårdar vid denna vägdelning för gårdar i Våmbs socken.

(Dokument Lantmäteriet Historiska Kartor)

Du kan ändra denna exempeltext. Peka här och klicka på knappen "Redigera text". Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.