Mer om hemmanet Västtorp

I det alfabetiska registret kan man följa några av de ändringar som skett med Wästtorp, förutom hur lantmäteriet har ändrat namnet efter hand från Vässtorp till Västtorp och senare skrivit till "Svedjan". Namnet har efter ytterligare förskjutning kommit att bli Svea, troligen i samband med frigörelsen från Backa egendom.

 

1711 skedde en arealavmätning för Vässtorp, vilken upprepades 1763. Man kan också se hur torpet genom inlösen och avstyckningav av mark blir självständigt från Backa egendom fr o m avsöndring 1929 och reglerat ytterligare så sent som 1974.

Ägarlängd för Svea/Västtorp enl. jordeböcker, mantalslängder och fastighetsregister:

 

1566 Kronotorp

1650 Magnus Gabriel de la Gardie

1683 Torp under Höjentorps Kungsgård

1688 Kronan

1730" Öde och finns intet"

1748 "Öde nu som/ärr"

1763 Erik Lundin, Lagman

(1779 torpare: Per Svensson och Brita Larsdotter)

1797 Johan F. Lundin och Sofia Leijonstolpe

(1805 torpare Lars Jonsson 118 del, Erik Andersson 1/8 del samt 2 st inhyses fattighjon)

1822 Änkan Sofia Leijonstolpe-Lundin

( 1830 torpare: Joh. Eriksson 1I8-del, Anders Svensson 1I8-del)

1832 S. M. Svalander Fanjunkare

1844 Niklas Wetterberg, Löjtnant

(1840 torpare: Joh. Eriksson 1/16-del, Petter Andersson 1I16-del, A Svenssons änka 1/8-del

(1850 torpare: Petter Andersson, Soldat Sven Grann med hustru och son)

1860 Niklas Wetterberg, Kapten

1873 Enkefru Wilhelmina Wetterberg född von Platen samt hennes omyndiga döttrar Natalia och Anna Wetterberg.

1873 Sören Schjöler från Danmark (fastebrev 31 mars 1875)

1886 Alfred Eklind (köpt på exekutivauktion 12 juli 1886)

1911 Annie, Märta, Nils, Harald och Hjalmar Eklind.

1913 Konrad Billing

1919 Styckning av Västtorp i två hemman Svea 11 och Nyborg (tidigare benämt Grötlyckan som ingått i Västtorp.)

1919 Oskar Larsson

1931 Annie Cecilia Larsson

1940 Gustav Andersson

1954 Knut Karlsson

1972 Gösta Johansson

2005 Katarina Aurell/Laursen och Jens Laursen

(Ägarlängden tagen ur Varnhemsbygden 2007, artikel Knut Karlsson)