STATIONSINSPEKTÖRSFAMILJEN OTTO ROSANDER I VARNHEM

Otto R Arbetet 1903-12-12 Otto R Arbetet 1903-12-12

Otto R Arbetet 1903-12-12


Församlingsbok i Varnhem;

Stationsinspektor Otto Nilsson Roslund Rosander, f. i Hammarlöf i Malmöhus län den 6/11 1869
- flyttar in till Varnhems station från S:t Petri församling i Malmöhus län den 26/3 1904

Han gifter sig den 21/11 1905 med Elsa Charlotta Svensson, född i Skara den 12/9 1878
- hon flyttar in från Ulunda 1 1/4 mtl dotter hos familjen disponent Sven Johan Svensson
   (Disponent för Västgöta Förenade Kalkindustriers verksamhet vid Ulunda Kalkbrott)
- hon hade då återvänt från Nord Amerika den 15/11 1904, där hon varit sedan 1902
.

 

Stationsinspektor Otto Rosander Bild från Margareta Dahlin (dotterdotter), Varnhem, 2013 

Porträtt på Elsa Rosander vid fyrtio års ålder, 1918.

 Bild från Margareta Dahlin, Iris dotter, Varnhem, 2013.

Klicka på bilden för större bild!          
 

<-- Till sidans rubriker!
 

FAMILJEFOTOGRAFERING INFÖR ARKITEKT AXEL FORSÉN 1923

Bild från Margareta Dahlin, Iris dotter, Varnhem, 2013.


Fader Otto Rosander och moder Elsa Rosander  på balkongen till sitt hem i stationshuset i Varnhem sommaren 1923. I bakgrunden järnvägsparken med Gärdhem och affären Nydal - då Anton Larssons. En av SAJ's kalkvagnar för ursprungligen transporter för Gullhögen innan de fick tre-skens-spår och egna vagnar 1919, syns på bangården till höger.
Foto arkitekt Axel Forsén


Barn från äldsta till yngsta;

Elsa Mechtild Maria, född i Varnhem den 20/2 1907
Elsa Maria Elisabeth, född i Skara stad den 22/2 1909
Sven Otto Yngve, född i Varnhem den 11/2 1914
Karl Axel Otto - tvilling, född i Varnhem den 9/9 1916
Sigrid Elsa Inga - tvilling, född i Varnhem den 9/9 1916
Iris Elsa Charlotta, född i Varnhem den 15/1 1923


 

Sigrid berättade 2013 för Kent och Vibeke Friman i Skövde att det var så högtidligt med denna fotografering att hon fick ledigt från skolan och hade på sig en ljusblå klänning! Hon minns pappas höga kragar som stärktes av Viola i Skövde. Foton togs också i trädgården. Hon gick i skolan i det första skolhuset i kyrkparken. Lärarinnan bodde i huset som hade en sal + farstu  samt ett litet rum och kök. Senare hade hon Håkan Gabrielsson som lärare och hon uppfattade honom som att han "inte gjorde mer än han behövde".

<-- Till sidans rubriker!

VARNHEMS JÄRNVÄGSSTATION OCKSÅ ETT HEM FÖR FAMILJEN ROSANDER

Iris dop 1929


Iris skulle ha döpts tillsammans med Arkitekt Forséns barn, men av någon anledning hade väl familjen mycket att stå i så det hanns aldrig med den dagen.

Iris döptes först den 9 nov. 1929 då släkten ändå var samlad för att fira Otto Rosanders 60-årsdag.

Iris döptes i en skål som Otto fick i gåva på 60-årsdagen av bryggaren i Axvall. Skålen har sedan dottern och hennes barn och barnbarn döpts i.


Skålen finns med på bilden med dopvattnet påfyllt. 

Information och bild från Margareta Dahlin, Varnhem, 2015

Järnvägsstationens hemdel värmdes med kakel-ugnar. Här en av dem i "salongen".

Otto och Elsa framför pianot som säkert användes flitigt i goda vänners och familjens lag.


 


Bild 2013 från Sigrid Tysk, Skövde, dotter till paret Rosander
Salongen var borgerligt möblerad efter tidens mode.
 
Bild 2013 från Sigrid Tysk, Skövde, dotter till paret Rosander

Bild 2013 från Sigrid Tysk, Skövde, dotter till paret Rosander

Interiör från stationshusets bostadsdel från matrum mot salong.

<-- Till sidans rubriker!

JÄRNVÄGSSTATIONEN EN SOCIAL SAMLINGSPLATS UNDER 1900-TALETS FÖRSTA ÅRTIONDEN

OT syftar här på konstnären Olof Thunman som har sin koppling vid den här tiden till först Ängarås och sedan till Hedensberg vid Axevalla hed. Läs mer om Olof Thunman på www.ljungstorpshistoria.se - klicka här!

De båda äldsta barnen fick var sin "sago-tavla" i tusch av honom som små - de finns kvar ännu idag i släkten och kan ses nedan!

Materialbidrag från Birgitta Lundén, bibliotekarie i Skara

Bild från Margareta Dahlin, Iris dotter, Varnhem, 2013.


Här har morbor Kalle kommit på besök till stationshuset tidigt 1920-tal med tidens nyhet, kristallradiomottagaren! Barnen Mechtild, Elisabeth och Sven lyssnar mer än gärna tillsammans med morbror!

 Foto från Trafikverket/Järnvägsmuseum - bildnummer: KDAA15234


Varnhems station direkt efter till- och ombyggnaden 1914-15. I tillbyggnaden fick Stationsinspektorn och hans familj större plats med minst ett stort extra rum på ovanvåningen med rejäl balkong mot järnvägsparken (norr), samt lokaler för hustrun Elsas Café- verksamhet i den tillbyggda bottenvåningen med en slags uteveranda.

Familjen bestod fram till 1912, förutom av makarna, också av tre barn. Ett av barnen dog 1912 och ytterligare ett barn tillkom året för tillbygnaden 1914. Så det var naturligt att familjen behövde ytterligare ytor, då den också skulle komma att växa ytterligare.

Man kan se att flaggstång uppförts i anslutning till Café och järnvägspark och tagits bort från det svårtillgängliga taket.

Det går att uppfatta ordet Café på båda förnsterrutorna under Varnhemsskylten på den tillbyggda delen.

Dessutom flyttade man naturligtvis afträdet till stationsområdets andra sida för att riktigt kunna njuta av utsikt från balkongen och Café-delen. Det är tydligt att det går att se stationsinpektor Rosanders inflytande över alla ändringarna, liksom att han poserar på perrongen också på denna bild. Fru Elsas kunnade i köket lockade många gäster till stationen både privat och till Caféet.

<-- Till sidans rubriker!

HIMMELSKÄLLANS RESTAURANG BESÖKTES AV ROSANDERS MED VÄNNER UNDER 1910-20-TALET

Bild från Skarke-Varnhems digitala bildarkiv, 2014.


Så här såg tidsmiljön ut på Himmelskällan vid tiden för sådana besök från sällskapet som samlades i Varnhems station och ville äta med varandra ur andra goda grytor än Elsa Rosanders. Himmelskällans Restaurang hade en storartad servering av både mat och dryck som säkert passade alla.

<-- Till sidans rubriker!

TAVLOR AV OLOF THUNMAN GÅVOR TILL DE BÅDA ÄLDSTA FLICKORNA

Bilder av Olof Thunman som gåva till de båda äldsta döttrarna Rosander. Fotokopior av bilder ur uppsats av Birgitta Lundén, Skara. Tekniken är tusch och blandteknik.

Thunman gjorde sådana fina sagotavlor även som ”sagolika” akvareller, mycket liknande John Bauers tavlor, vilken han var konststuderande och utställare tillsammans med! Se fler av Olof Thunmans tavlor -
klicka här!

UTFLYKTER VAR ETT POPULÄRT INSLAG FÖR FÖRNÖJELSE

Bild från Margareta Dahlin, Iris dotter, Varnhem, 2013.


Här är paret Rosander på utflykt till Kinnekulle med droskägaren Jansson och hans fru från Junkragården, Varnhem. Otto Rosander visar sig gärna som stationsinspektorn i uniform även i privata sammanhang.

Nämndemannen, hemmansägaren och droskägaren Karl Edvard Jansson, född i Marum den 5/8 1870
Hustru Hilda Charlotta, född Pettersson i Varnhem den 19/4 1870, gifta den 2/5 1911, flyttar in på Junkragården den 21/10 1929

 

<-- Till sidans rubriker!

KLOSTERGÅRDEN BLIR ELSAS AFFÄRSRÖRELSE 1925 OCH SENARE HEM FÖR FAMILJEN EFTER PENSION

Bild från familjen genom Margareta Dahlin - (dotterdotter), Varnhem, 2013.


Dessa båda äldsta flickor Rosander, Mechtild och Elisabeth, fick var sin tavla av Olof Thunman, vilket visar på hur öppet hemmet stod för olika kulturpersonligheter som vistades i trakten. Här är flickorna något senare i livet vid Klostergårdens springbrunnar. Ett konststycke med vatten under tryck i ledning ordnat av fadern Otto redan under senare delen av 1920-talet på sin inköpta mark för bygget av kaféet Klostergården 1925.

<-- Till sidans rubriker!

DOKUMENT KRING KLOSTERGÅRDEN


KARTA FÖR AVSÖNDRING FRÅN SVEN MIKAELSGÅRDEN
 

1925 köper stationsinspektor Otto Rosander, Varnhems station, en markbit utmed Kyrkogatan av dåvarande Klostret Sven Mikaelsgården (idag Ryttaregåren). Han uppför samma år en paviljong för Café-verksamhet byggd för senare påbyggnad till bostad eter hans pensionering.

Av köpekontraktet framgår att köpesumman är 1 935 kronor. Lägenheten har dessutom rätt att fritt begagna den nuvarande gångstigen till järnvägens område och att lägenheten lämnar fritt tillträde till densamma å sitt område till Kyrkegatan, därjämte har lägenheten rätt till fritt tillträde till den nedanför flytande bäcken på en sträcka av 3 meter räknat från Junkragårdens gräns.

Detta senare handlade bl a om att ge möjligheter till fri sköljning av tvätt i bäckens vatten.

Sigrid Tysk berättade 2013 att hon brukade få gå med tvättgummorna till bäcken för att skölja tvätten.

Köpekontraktet är undertecknat i Varnhem den 25 november 1925 och av fastighetskartan kan man föstå att huset genast hade uppförts - kan läsas i sin helhet nedan! Bara klicka på filen!

Säljarna är C. Pettersson och hans maka Agda i Sven Mikaelsgården.

1927 köper de till och avstyckar ytterligare en remsa från samma säljare. Remsan är 5 meter bred i söder och något smalare utmed västra gränsen för lägenheten. Tomten utökas på så sätt med 285 kvadratmeter.

 

 Lantmäteriet Historiska Kartor

VATTENRESERVOAR FÖR KLOSTERGÅRDEN 1927


Stationsinspektor Otto Rosanders köper tillsammans med Carl Pettersson i Sven Mikaelsgården/Ryttaregården mark för vattenreservoar för självtrycksvatten till de båda fastigheterna - bl a då Klostergården 1927! Då marken ligger avsevärt högre upp än själva Klostergården nås ett bra tryck för vattenledningarna.

Tidigt inomhus rinnade vatten i Caféet och till springbrunnarna - se bild ovan! En ovanlig och tidig teknisk bedrift av stationsinspektorn.

Köpekontraktet mellan Otto Rosander/Carl Pettersson och Elin Vestlind i Överbo Smedsgården undertecknas den 30 mars 1927 och avser ett 42 kvadratmeter stort område som en rektangel på Smedsgårdens mark vari en vattenreservoar innesluts.

Markbiten ligger alltså i hög terräng och reservoaren finns kvar ännu idag (2013) söder om förra landsvägen mellan Skara och Skövde i kurvan mitt emot Timbelund.

I köpeavtalet ingår att för 300 kr får köparen tillgodogöra sig de källor som är belägna i närheten och särskilt dem som finns sydost om jordområdet genom framragande av ledningar och även beträffande avlopp från vattenreservoaren samt nödigt tillträde till densamma.

Säljaren skall också få vatten fritt från reservoaren och för de abonnenter som möjligen kommer att ansluta sig till den ifrågavarande vattenledningen skall köparna till säljaren betala för en var 100 kr, det nu utgrävda Klosterområdet räknas som två abonenter.

 
Lantmäteriet Historiska Kartor


<-- Till sidans rubriker!

 

KLOSTERGÅRDEN - STATIONSINSPEKTOR OTTO ROSANDERS FRU ELSA DRIVER NYTT CAFÉ 1925

 


Markbiten framför kyrkan granne med Ryttare-gården inköps av Otto Rosander för bygget av ett Café, Klostergården.

1919 ser just den marken ut som på bilden innan köpet 1925. Bilden tagen från kyrkstigen med bäcken tvärs över bilden.

Foto Kurt Andersson
 

Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145048:3469

Bild från 1925 och det nyss uppförda Café Klostergården - inte ännu målat! Dottern Elisabeth från familjen Rosander på trappan.

Bild från Skarke-Varnhems Hembygds- förenings arkiv, 2013


Klostergårdens historia - en sammanfattning kring Rosanders tid och något om tiden därefter

Klostergården uppfördes 1925, ursprungligen i en våning. Det har alltsedan byggnadstiden inrymt café, dessförinnan hade ägaren fru Elsa Rosander drivit café i den 1910 tillbyggda delen av Varnhems järnvägsstation. Inför pensioneringen byggde stationsinspektor Otto Rosander en andra våningen som bostad med inflyttning 1935.

Det var alltså dåvarande stationsinspektören Otto Rosander som lät uppföra byggnaden och frun Elsa Rosander som drev serveringen fr o m 1925. Hon drev konditoriet med servering fram till 1947 då Ester Smedberg övertog fastigheten och rörelsen. Under en lång följd av år var Klostergården platsen för ”Stilla dagar” för stiftets präster och även mot slutet för lekmän. När Ester Smedberg upphörde med caférörelsen 1968 förlades dessa ”Stilla dagar” istället till Flämslätt. När Ester Smedberg valde att flytta från Varnhem 1975 köptes Klostergården av dåvarande Varnhems församling. Köpeskillingen var då 135 000 kronor.

I samband med att fastigheten kommer ut till försäljning skriver landsantikvarien Sven Axel Hallbäck till kyrkorådet. Han skriver bland annat följande ”Riksantikvarieämbetet anser liksom Landsantikvarien, att det är i hög grad angeläget att fastigheten i fråga förvärvas av Varnhems kyrkliga myndigheter. Det är ett antikvariskt önskemål av hög dignitet att bebyggelsen kring Varnhems klosterkyrka hålls under kontroll”

Författare till artikeln är Lars Berg, Kamrer, Skara pastorat, som byggt den på tidningsartiklar i Sklt från 1975-76 och från några av kyrkans anställda för tiden efter 1980.

Bild från familjen genom Margareta Dahlin - (Iris dotter), Varnhem, 2013.


Iris på stolpen vid det nybyggda Klostergården 1925.

 Bild från Skarke-Varnhems Hembygsförenings arkiv, 2013
 

Byggnaden några år senare med uppväxta klängväxter och praktfullt iordningställd trädgård med springbrunnar! Vattnet hämtades då sedan 1927 från en egenbyggd vattenreservoar på en högre mark, 40 m2 av Öfverbo Smedsgården, en bit från Klostergården. Mark inköpt för ändamålet av stationsinspektorn Otto Rosander - se ovan!

Uppgifter från Margartha Dahlin, Varnhem, 2013 - dotterdotter till Otto Rosander.Klostergården med entréstolpar alldeles vid Kyrkogatan och granne med Kyrkstigen till höger där Rosanders också kunde nyttja bäcken bakom huset för att skölja tvätt enligt kontrakt.

 

Bild från Västergötlands museum

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013.


Springbrunnarna var inte bara intressanta för gästerna. Här är döttrarna till Iris, Margareta och Elisabet, på väg att utforska dem närmare. Bilden är från 1956 då Iris, född Rosander, drev KLostergården några år.

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013


På Klostergården höll man med hushållsgrisar på baksidan av uthuset i väster. Mechtilds dotter, Ingrid född 1939, tittar gärna till dem. Grisarna namngavs som Mussolino och Hitler för att man lättare skulle kunna ta livet av dem senare i deras grisliv. Bilden är tagen 1942.


Närheten till kyrkan gav ovanliga "lekplatser" för barnbarnen. Här i kyrktornet ser vi Margareta och Elisabet, döttrar till Iris, född Rosander. Bilden är tagen 1956. Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013

 

Leklandskap vid norra sidan av Klostergården med köksingången. Samma barn som ovan. 

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013.

Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander


Vilostund på trappan till kaffeserveringen Klostergården i början av 1930-talet.

Från vänster; Fästman till Elisabeth (Beth) för tiden, Erik Lokrantz make till Mechtild, Mechtild, Elsa, Elisabeth (Beth) och Otto Rosander.
Otto Rosander i civil klädnad för att sköta sitt nya framtida hem Klostergården.

Sigrid menar att hon egentligen inte riktigt märkte att fadern pensionerades.

Räfsning framför Klostergården med Kyrkogatan i bakgrunden och kyrkogårdens murar. 

Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander

Bild 2013 från Sigrid Tysk, Skövde, dotter till paret Rosander


Varnhems station med Otto och Elsa Rosander på balkongen till sin privata del av det stora huset strax innan flytten till Klostergården.

<-- Till sidans rubriker!

Bild 2013 från Sigrid Tysk, Skövde, dotter till paret Rosander


Stinsen kör ved vid Klostergården också här oklanderligt klädd med skjorta och slips med ett rejält förkläde förstås. Barnbarnet Ingrid, Mechtilds dotter, sitter på kärran kanske 5 år gammal 1942.


KLOSTERGÅRDEN FÖRVANDLAS TILL BOENDE FÖR FAMILJEN 1935 MED SERVERING I UNDERVÅNINGEN

Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander


Under 1930-talet påbyggdes en våning för att också kunna utgöra boende för Otto och hans hustru efter sin pensionering 1935. Huset fick ett Villa-liknande utseende med anslående yttre.

 

Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander


Husets huvudfasad mot Kyrkogatan med allt mer ökande Klosterturism gav bra marknadsföring för Caférörelsen tillsammans med en anslående trädgårdsanläggning. Uthuset bakom Caféet är nu också klart


Ottos staty "Snöklockan" av konstnären Per Hasselberg placerad på en strategisk plats i Klostergårdens trädgård.

Dottern Sigrid berättade 2013 att hon på egen hand hämtat många av stenarna till podiet, för denna hennes faders staty, från Hammars kvarn.

Per Hasselbergs konstnärliga genombrott blev Snöklockan, som antogs till 1881 års Salon i Paris och som enda svenska konstverk belönades med ett heders-omnämnande, och vid Parissalongen 1883 erhöll Snöklockan i marmor guldmedalj.

(Från Wikipedia)Familjen flyttade 1935 till Klostergården och föräldrarna bodde här till 1947, då de sålde fastigheten till Ester Smedberg.

 


Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013.


Fyra systrar Rosander framför pappa Ottos staty "Snöklockan".

 


Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013.


Flickorna fick också hjälpa "tvättgummorna" med tvätten. Här hängs den på tork i Klostergårdens trädgård.Elsa Rosander bakar till familj och café med kraftfulla bagarnävar.

Lägg märke till redskapen;
naggen i luffarslöjd, träkavel och zink-hinken.

Den tidstypiska svarta svarvade pinnstolen sticker fram och rutiga gardiner.

 

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013


Elsa bjuder Otto och vänner på saft - eller dricka "Loranga" - i solen på södersidan av Klostergårdens trädgård vid husets gavel.
Paret Rosander på balkongen till sitt hem Klostergården 1940-tal.

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013.

 Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013 
 

Med tiden växte huset nästan helt över av vildvinet och gav Klostergården en speciell karaktär. Fotot taget 1945 och det är Ottos dotter Iris med sin make Åke Abrahamsson (värnpliktig) som står framför huset.

 Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander


Bild från livet i Klostergården. Elsa och Otto Rosander med gäster på trappan. Längst till höger chauffören Larsson i Varnhem med sin taximössa.

Chauffören  Erik Herman Isidor Larsson, född i Skara 10/1 1900, gifter sig 1927 och flyttar 1932 till far och mor som köpt
                      Lassehem, Fiskaregården 1922 (nära Telefonstationen) där fadern är Telefonapparatsäljare.
Hustrun        Karin Viktoria född Andersson i Vartofta Åsaka den 24/8 1901
Dotter           Kerstin Margareta, född i Lidköping den 23/11 1931

Han har också varit lokeldare, kalkarbetare (och bott i Gärdhem), mekaniker och blir på 1930-talet 'telefonagent'.
Han är chaufför fr o m den 28/4 1927 åt bilägaren och nämndemannen Jansson i Junkragården.

Jansson får också en ny chaufförsfamilj som flyttar in på Junkragården 1928. Nämligen Samuel Friman med familj som flyttar in från Husgärdet, där han varit chaufför åt Hembergs och senare blir ägare till en egen taxirörelse genom lån från Hemberg på Husgärdet.

Det tycks som att Larsson fortsatte att köra taxi på 1940-talet åt den efter Jansson kommande taxirörelseägaren Gunnar Johansson i Ulfsgården, åtminstone som här i kostym med namnskylt och taximössa.

 

Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander


Sonen Sven Rosander i keps spelade foboll. Här är på laget på Ökulls fotbollsplan med Billingen i bakgrunden.


Klostergårdens Café krävde förstås investeringar och här har Elsa Rosander 16 oktober 1941 köpt 5 kg porslin från Hackefors som förstås transporterats via järnväg till Varnhem för utkvittering med frakt för 1 kr i samtrafik med SJ.

Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander


Grannar till Klostergården var Ryttaregården och naturligtvis det 1923 utgrävda klostret med sina spännande valvbågar och gångar.

Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander)

 

Klostergården ligger utmed Kyrkogatan och här en bild då även det gamla stallet med sina offentliga toaletter ligger kvar som granne. Här i vinterskrud med skidåkande dotter till Otto Rosander, Sigrid, 1940-tal.

Julgranen framför församlingshemmet är på plats! Otto och Elsa Rosander bor på Klostergården till de lämnar över rörelsen och fastigheten till Ester Smedberg 1947 och flyttar då till Skövde.


<-- Till sidans rubriker!

Bild från dotterdottern Margareta Dahlberg, Varnhem, 2015
 

Foto från bröllopet för Sigrid 1946, som är taget innanför porten på Klostergården:

Längst till vänster sett framifrån, Iris mans syster Nanna (Johanna) född Abrahamsson gift Lannér. Bredvid henne Vanja gift med Sven Rosander sedan Birgit gift Larsson med make i hög hatt. Birgit  var född Freijd och systerdotter till Elsa Rosander. Mitt emellan Elsa och Otto är det Elsas syster Maria. Bredvid Otto står Mechtild med make Erik Lokrantz längst till höger.


Otto Rosander bär här sin medalj för lång och trogen tjänst vid SAJ - Skövde Axvalls Järnväg. 

ESTER SMEDBERG KÖPER KLOSTERGÅRDEN MED SERVERINGEN 1947

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013.


Ester Smedberg tar över Klostergården 1947 och här finns hon på balkongen (tv) hos familjen Rosander med förklädet på! Klosterkyrkan i bakgrunden. Paret Rosander flyttar till Skövde. Främst i bilden är också Ottos dotter Iris med dottern Margareta.

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013.


Ester Smedberg ordnade många kafferep för släkten Rosander under de år hon hade serveringen. Här sitter hon själv längst till höger, bredvid henne Svens fru Vanja, sedan Folke Tysk, Sigrids make och närmast fönstret Elisabeth Rosander. Närmast till vänster sitter Ottos dotter Sigrid och vid fönstret sitter Sven Rosander mellan dem Iris.
 

<-- Till sidans rubriker!

Tavlan finns hos Göran & Marita Tysk i Norra Lundby - fotograferad av Kent Friman, 2015

Tavla av Klostergården från 1952 målad av en H. Häggström.

OTTO ROSANDERS BEGRAVNING I VARNHEMS KLOSTERKYRKA MED HÖGTID I KLOSTERGÅRDEN 1950

Bild från Margareta Dahlin, Varnhem 2015, dotter till Iris född Rosander


Vid samling i Klostergårdens trädgård kunde begravningsgästerna lämna sina kransar och blommor.

Bild från Margareta Dahlin, Varnhem 2015, dotter till Iris född Rosander


Den sista färden från Klostergården till Kyrkan den 4 september 1950 kl. 15.00.

Kistbärarna, de fyra som syns från vä-hö. Sigrids man Folke Tysk, sonen Karl-Axel Rosander, Iris make Åke Abrahamson och sonen Sven Rosander.

I kyrkan ett blomsterhav med kransar från när och fjärran! Otto var en populär man i många kretsar och spelade en stor roll som familjefar och i det Varnhem som fanns runt familjen och långt utanför dess gränser. 

FRU SIGRID TYSK, SKÖVDE - DOTTER TILL OTTO OCH ELSA ROSANDER

Foto Sigrid Tysk's 95 årsdag i Skövde, 2011.

Sigrid är näst yngsta dottern till Otto och Elsa Rosander född den 9/9 1916.

Vid ett besök i Sigrids hem i Skövde 2013 fick Kent och Vibeke Friman höra om hennes liv i Varnhem under 1920-1930-talet.

Sigrid berättade;
Ovanpå i stationshuset pumpade man upp vatten till köket och där fanns kakelugnar i varje rum. Det fanns en stor trädgård genom järnvägsparken, som var barnens egen park med gungor och även ett potatisland.

Efter att stationen byggdes till fick mor Elsa en egen servering i bottenplanet. Hon bakade allt till Caféet i det övre köket och Sigrids syster "Beta" (Elisabeth) serverade. Caféet hade ett rum + verandan utanför.

Hon minns väl affären i Björsgården med ingång i hörnet på huset, så den måste ha fortsatt även efter att handlanden August Gustafsson flyttade och byggde nytt vid järnvägen, Nydal redan 1903. Vilket bekräftas av ett köpekontrakt där nya ägaren för Björsgården 1911 var tvungen att upplåta affärslokalen i huset till Konrad Hammarström, vilken var Augusts son.

Jansson i Junkragården mindes hon som en sträng karl och hans döttrar var hennes lekkamrater. De sydde många gånger dockkläder i magasinet som låg utmed vägen mitt emot järnvägsparken.


På Ulfsgården hade de ofta julgransplundring, där var Gunnar Johanssons syster Lisa nästan                                                       Foto från Margit LIndqvist, Bäckedalen, Ljungstorp, 2014
jämngammal med Sigrids syster Mechtild.
Gunnar blev taxichaufför i Varnhem 1922,
20 år gammal, han gifte sig aldrig.

Foto Kent Friman, 09 2013, copyright Foto Kent Friman, 09 2013, copyright

Bild september 2013. Sigrid Tysk nyss fyllda 97 år!
Sigrids mor Elsa på äldre da'r i fotoram på bordet
.

Sigrid berättar vidare:
Arkitekt Forséns barn skulle döpas i kyrkan 1923 samtidigt med hennes lillasyster Iris blev det planerat, men annat kom i vägen och hon döptes på faderns 60 årsdag den 9 november 1920.

Sigrid var 9 år när pappa Otto köpte och byggde Klostergården. Hon var med och planterade bersån där, minns hon, men när paviljongen invigdes fick hon vara med mostern.

Hon var också ensam och hämtade stenar vid Hammars kvarn för att pappa skulle ha till sitt podie för sin staty. Hennes far och Pettersson i Ryttaregården gjorde upp om vatten och det blev två springbrunnar på Klostergården. I en av dem placerade han först statyn.
           
                                                                                                                                                                                                                                           Foto Kent Friman, 2013, copyright

 

Sigrid lämnade Varnhem 1930, 14 år gammal efter konfirmation hos prästen Johan Nilsson. Via kontakter med stadsmissionen i Stockholm blev hon barnflicka på Vidargatan ett par år. Hon besökte ofta Varnhem och åkte då tåg ensam mellan Stockholm och Varnhem. Hon var inte rädd av sig! Hon minns att hon fick byta i Krylbo.Klostergården under 1970-talet med Varnhems stationshus i bakgrunden.
Foto Georg Svantesson

 Bild från Västegötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A105441


<-- Till sidans rubriker!

KLOSTERGÅRDEN 1980-TAL

Foto Jan Johansson -  från hans samling,Skövde, 2015

SIDAN AVSLUTAS MED PORTRÄTT PÅ MAKARNA OTTO OCH ELSA ROSANDER & LITEN SLÄKTKRÖNIKA

Porträttfoton från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till makarna Rosander Porträttfoton från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till makarna Rosander

Otto Rosander, porträttfoto Andreasson, Skövde

Född i i Hammarlöf i Malmöhus län den 6/11 1869
Död i Skövde 26/8 1950. Begravd i Varnhem.

 
Elsa Rosander, porträttfoto Andreasson, Skövde

Född i Skara den 12/9 1878
Död i Skövde 20/10 1951
 


<-- Till sidans rubriker!

OTTO ROSANDER 16 ÅR 1885

Bild från Margareta Dahlin, Varnhem, 2015 Bild från Margareta Dahlin, Varnhem, 2015

OTTO ROSANDERS FÖRÄLDRAR

Margareta Dahlin;
Dagen före sin femårsdag miste Otto sin mor. Mostern Mechtild kom till undsättning och gifte sig med fadern.

        Nils Nilsson Roslund - Otto Rosanders pappa                              Mechtild Roslund - Otto Rosanders fostermor och moster

ELSA ROSANDERS FÖRÄLDRAR

I unga år och på äldre dar;

Disponent Sven Johan Svensson, född 1845 i Källby med hustrun Maria född Andersdotter född 1848 i Björsäter.
Disponent för Västgöta Förenade Kalkindustriers verksamhet vid Ulunda Kalkbrott vid tiden när Elsa träffar och gifter sig med Otto Rosander. 1904 anlände Otto till Varnhems station som den förste stationsinspektoren för Skövde Axvalls Järnväg, SAJ.

 

<-- TILL SIDANS RUBRIKER!

1 313 personer har nåtts!

DEN FÖRSTA BAKERSKAN PÅ KLOSTERGÅRDENS CAFÉElsa Rosander startade sin café-verksamhet 1925, då hennes man...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 31 maj 2015

409 personer har nåtts!

STATIONSINSPEKTOR OTTO ROSANDER MED FAMILJVarnhems station var hem för familjen Rosander i över 30 år...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 2 juni 2015

KONTAKTFORMULÄR FÖR DENNA SIDA: