Del III Sid. 4 Broddetorpsvägen till Prinshaga

KLICKBARA RUBRIKER PÅ SIDAN:

-
UTFARTEN FRÅN VARNHEM ÖVER BRODDETORPSVÄGEN MED BOMMAR REGLERADE FRÅN STATIONEN
-
EXPROPRIATIONSKARTAN FÖR JÄRNVÄGEN BRODDETORPSVÄGEN - BJÖRSGÅRDEN
- BJÖRSGÅRDSOMRÅDET PÅ 1960 ÅRS KARTA
- EVALD FRIMAN, JÄRNVÄGSTJÄNSTEMAN NÄRA BJÖRSGÅRDEN OCH  KRAFTLEDNINGEN MOT VARNHEM

- NÄSTA STOPP PÅ RESAN MOT AXVALL ÄR ÖKULLS ANHALT VID ÄLE GÅRD

- ÖKULLS GÅRD

- ÖKULL OCH ÄHLE HEMMAN PÅ KARTA FRÅN 1706
- ÄHLE SOCKERBETSVÅG FUNGERAR ÄN IDAG (2016) - CARL-GUSTAV LUNDSTRÖM, ÄHLE GÅRD VISAR
- MORMOR FRÅN KÄLLBY PÅ BESÖK I ÄHLE - VÄLKOMSTKOMMITTÉN VÄNTAR PÅ TÅRTAN!
- LILLE STEN VILL ÅKA TILL MORMOR - PACKAR VÄSKAN OCH GER SIG UT TILL ANHALTEN!
- DE ÄLDSTA BARNEN LUNDSTRÖM DROGS OCKSÅ IN I BETESODLINGEN VID TIDER FÖR RENSNING
- TVÅ GENERATIONER LUNDSTRÖM FÅR DIPLOM FÖR SINA BETOR!

- NÄSTA GÅRD MED NÄRA EGEN ANHALT ÄR PRINSHAGA - MANGÅRDSHUSET SETT FRÅN JÄRNVÄGEN
 

- JÄRNVÄGSPASSAGEN OCH ANHALTEN VÄSTER OM PRINSHAGA

- EXPROPRIATIONSKARTAN FRÅN 1902 VISAR PLATSEN FÖR BANVAKTSSTUGA OCH LASTKAJ

- ETT RUNDSPÅR BYGGDES VID PRINSHAGA ANHALT MED MODIFIERAD BANVAKTSSTUGA SOM STATION
- MILITÄR TRANSPORT FRÅN PRINSHAGA 'STATION'

- PRINSHAGA ANHALT I EN OMBYGGD BANVAKTSTUGA AV TYPMODELL GODKÄND FÖR SAJ - BANVAKT
- DEN NÄRBELÄGNA VINGSJÖN MED ÄNDER OCH KRÄFTOR

- DET MILITÄRA KUNDUNDERLAGET FANNS ALDELES NÄRA - FÖRLÄGGNINGEN UTMED ALLÉN VID HEDEN

- PRINSHAGA ANHALTS FORNA PLACERING SYNS ÄNNU IDAG, 2014
- GODKÄND TYPRITNING AV VAKTHUS FÖR SKÖVDE AXVALL JÄRNVÄGS AB

-

- BANVAKTEN JOHAN AUGUSTSSON VID BANVAKTSSTUGAN PRINSHAGA ANHALT
- ANSTÄLLNINGSBEVIS FÖR JOHAN AUGUSTSSON 1911 FÖR ANSTÄLLNING FR O M 1 APRIL 1904

- HANDLINGAR FÖR JOHAN AUGUSTSSON - BARA KLICKA NEDAN

- EN BANVAKTS LÖN MELLAN 1910 - 1919 - JOHAN AUGUSTSSON

- EN PENSIONSFÖRMÅN - FRIBILJETTER PÅ JÄRNVÄG TILLHÖRANDE SVENSKA JÄRNVÄGSFÖRENINGEN

- FAMILJELIV VID PRINSHAGA ANHALT

- DÖDSOLYCKA VID PRINSHAGA 1958 NÄR GRINDAR OCH GRINDVAKT SEDAN LÄNGE VAR BORTTAGNA
-
SLUTET PÅ EN EPOK VID PRINSHAGA

- ÅREN GÅR .............

- DETALJER FRÅN "STATIONEN" VID PRINSHAGA
- "STATIONSHUSET" VID PRINSHAGA MONTERAS NED 1938 OCH VIRKET ANVÄNDS FÖR SOMMARSTUGA 

UTFARTEN FRÅN VARNHEM ÖVER BRODDETORPSVÄGEN MED BOMMAR REGLERADE FRÅN STATIONEN

Varnhems stationsområde sträckte sig till passagen av Broddetorpsvägen med fällning av bommar för landsvägstrafiken. Sedan passerar spåret vidare över åkermarken bort mot Björsgården 2.
 

<-- Till sidans rubriker! 

Bild från Fiskaregårdens samliing 2017, retucherad av Kent Friman

Broddetorpsvägens järnvägsöverfart söderifrån. Fiskarebacken - Backstuga utmed landsvägen nedanför Åkersberg.
S
peciella tätortsskyltar har införts, försvunnit och sedan återinförts i Sverige.

I 1937 års kungörelse om vägmärken infördes ett speciellt vägmärke för "tättbebyggt område". Vägmärket innebar förbud mot för hög hastighet och användning av signalhorn. Hastighetsgränsen var olika för personbilar och tyngre fordon. Skylten ingick i gruppen förbudsmärken och detta syns genom dess runda form och dess färg. Tecknet på skylten skulle föreställa en större gata och lite mindre som korsar.

Denna skylt blev ofta kallad Krattan eftersom folk tyckte att den såg ut som en kratta.
År 1955 infördes i tättbebyggt område generell hastighetsbegränsning till 50 km/h som angavs med hastighetsskyltar och då avskaffades denna skylt.

EXPROPRIATIONSKARTAN FÖR JÄRNVÄGEN BRODDETORPSVÄGEN - BJÖRSGÅRDEN

Vid Broddetorpsvägen kan man se den lilla Backstuga till Fiskaregården inritad som fanns här vid den här tiden. Trekanten som bildas mellan järnvägen och denna backstugas tomtgräns blir senare Åkersberg när det friköps.

Mitt för Björsgården kan man se att det krävdes en ombyggnad av den bruksväg som här korsar spåret, så att den blev mer rakt över med friare sikt.

 

<-- Till sidans rubriker!

BJÖRSGÅRDSOMRÅDET PÅ 1960 ÅRS KARTA

 

Järnvägen gör en sväng rakt västerut vid Broddetorpsvägen och passerar Björsgården 2. Stationssamhället har vuxit upp runt Varnhems station med flera 1950-talsvillor och ett antal villor byggs också i det markområde som sönderdelas av järnvägen vid passagen över Broddetorpsvägen och bygget av stickspåret ner till Ulunda kalkbruk.
 

<-- Till sidans rubriker! 

SAJ PASSERAR BJÖRSGÅRDEN

Bild från Lennart Strömberg, Tidaholm, 2016 - son i huset.

SAJ passerar Björsgården med ett hundratal meter. Man ser en aning av den lilla övergången från Björsgården ner till åker söder om banan - se karta 1960 ovan! En gård som byggdes efter laga skiftet 1844 på mark för Björsgården, Klostrets by. Denna del kom relativt snabbt att avyttras som en egen gård och kallades då också för Björsgården.

EVALD FRIMAN, JÄRNVÄGSTJÄNSTEMAN NÄRA BJÖRSGÅRDEN OCH  KRAFTLEDNINGEN MOT VARNHEM

Evald Friman blev redan som 14-åring "hjälpreda" vid stationen i Varnhem 1935 under stationsinspektor Otto Rosanders sista halvår innan pensionering. Familjen Samuel Friman hade då byggt sitt hus snett emot stationshuset 1933-34 och hade en stor del av sina inkomster av taxiverksamheten just kring stationen.

Här några år senare på väg mot Varnhems station från Axvall efter kraftledningen över järnvägen. Dressinen är av allra enklaste modell och sparkades fram "enbent" eller stående stakandes sig fram med en stör. Hunden tillhör den Rosander efterträdande stationsinpektören Sven Erik Gunnar Alsterberg med tjänstetid mellan juli 1935- 1939.

 

<-- Till sidans rubriker

NÄSTA STOPP PÅ RESAN MOT AXVALL ÄR ÖKULLS ANHALT VID ÄLE GÅRD

Bild via Johan Magnusson, Skara, nov 2015 - hämtad från

Ökulls Anhalt var också en lastplats för betor med ett eget 70 meter långt stickspår söder om huvudspåret. Där fanns också en betesvåg - se nedan!

Kartan nedan finns med i den samling som lagts upp av Järnvägsmusei Vänners bildprojekt på uppdrag av Sveriges Järnvägsmuseum. De har skannat ett stort antal bangårdsritningar från SJK:s arkiv.
http://www.bangardar.se/

 

Foto ur Evald Frimans album genom Kent Friman, 2014

Ökulls anhalt med Ähle gård i bakgrunden. Den var placerad nära vägen mellan Ökulls gård och Lundbys kyrka
tätt förbi Äle gård. Avstigning på vänster sida av tåget om det kom från Varnhemshållet mot Axvall.

På bilden väntar Evald Friman vid den svängbara stoppskylten för påstigande med en kamrat i bakgrunden. Cykel var transportmedlet. Bilden tagen under 1940-talet.

En rejäl väntkur tycks ha byggts med värmemöjlighet genom en kamin med skorsten på taket. Lägg också märke till påstigningspallen utmed väggen, för att nå upp till vagnsdörren från banvallen och det "designade" fönstret med
"lill-ruta" överst.


 

Från Norra Lundby Sockengilles arkiv - 2019 Från Norra Lundby Sockengilles arkiv - 2019

Skövdetåget passerar Ähle gård 1919!

ÄHLE GÅRD UR SVENSKA GODS OCH GÅRDAR 1942

Släktgård sedan 1890 genom fanjunkaren Alfred Lundström med hustrun Elna Charlotta född Johansson. Gården hade under första hälften av 1900-talet en omfattande sockerbetesodling.

Äle gård från norr med SAJ-spåret i förgrunden och Ökulls anhalt placerad nära järnvägsövergången.

Betesvågen och stickspåret för lastning utmärkt.

Här hände en olycka med dödlig utgång den 11/11 1934, då en ung kvinna endast 19 år gammal steg av tåget för tidigt, innan det stannat och hamnade mellan vagnarna och dog ögonblickligen.

Albin Alexander Julius Dahlén f 28/2 1892 i Slöta, gift med Henny Maria f. Gustafsson f 20/9 1894 i Mularp. Henny Maria var syster till Olle Anderssons far Ernst i Kleven under Gruvesäter, Ljungstorp.
 
Albin Dahlin var djurskötare på Ökull och familjen bodde i en arbetarbostad på gården.
 
Det  var Albins  och  Hennys  dotter Gunhild
Lilly Maria f. 4/9 1915  i Slöta som förolycka-
des vid Ökull den 11/11 1934.

Från flygfoto vykort - detaljförstoring; Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145051:1034)

ÄHLE SOCKERBETSVÅG FUNGERAR ÄN IDAG (2016) - CARL-GUSTAV LUNDSTRÖM, ÄHLE GÅRD VISAR

Carl-Gustav lundström, Ähle gård vid Ökulls anhalt för SAJ-banan har 2016 nödtorftigt ställt iordning den gamal betesvågen, som ännu fungerar vid invägning av besöksgruppen från 'Härlingstorps Vattenavledningsföretag 1994' med dess ordförande Arnold Wilhelmsson som inbjudit Kent Friman till visning av våg och senare av SAJ-banan från Varnhem - Axvall i Härlingstorps gårds matsal.

En platta i marekn ovanpå en vågmeknism gav möjlighet att köra på vagnen med betor, få den vägd och stämplat på en pappersremsa inför lastning på SAJ:s betesvagn. Efter avlastning var det dags för en tur över vågen igen för att väga vagnen tom. På så sätt fick man själva beteslastens vikt. Deltagarna på bilden vägde över 1 000 kr tillsammans!

Klicka på första bilden och få ett bildspel med pilar som du styr själv genom klickningar och större bilder!

 

Foto Vibeke Friman, maj 2016

MORMOR FRÅN KÄLLBY PÅ BESÖK I ÄHLE - VÄLKOMSTKOMMITTÉN VÄNTAR PÅ TÅRTAN!

Akvarell 1993 av Märta Andersson, född Lundström. Tillhandahållen av Karl-Gustav Lundström, Norra Lundby, 2015 och foto Kent Friman, copyright.

Mormor till Lundströmsbarnen kom ofta med tåget till Ökulls anhalt mitt för gården i Ähle. Skylten är vänd i stoppläge så att tåget säkert stannde med mormor. Observera de höga steg som uppkom, även om det här vid Ökull fanns en mindre uppbyggd perrong.

LILLE STEN VILL ÅKA TILL MORMOR - PACKAR VÄSKAN OCH GER SIG UT TILL ANHALTEN!

   Bild från Karl-Gustav Lundström, Ähle gård, Norra Lundby, 2015


 Ett kärt minne bevarat bakom glas och ram hos familjen visar den lille Sten Lundström, här tre år gammal, som packat  
 resväskan och skall ge sig av till mormor i Lidköping (Källby).
Ökulls anhaltsbyggnad från gårdssidan med varningsskylt
 för spåren bara ett fåtal meter innan järnvägen och med direktaccess från Ähle mangårdsbyggnad.

DE ÄLDSTA BARNEN LUNDSTRÖM DROGS OCKSÅ IN I BETESODLINGEN VID TIDER FÖR RENSNING

Akvarell av Märta Andersson, 2011. Tillhandahållen av Karl-Gustav Lundström, Norra Lundby, 2015 och foto Kent Friman, copyright.
Klicka på bilden för att se den i mindre format!

Dottern Märta född Lundström, gift Andersson, minns sin rensningstid. Hon framställer sig själv lite som en drömmare på efterkälken efter hennes mer effektiva syskon Inga, Sten och Beata, vilka har hunnit ett bra stycke före henne i rensningen på betesfältet.

Ähle och Ökulls gårdar hade under första hälften av 1900-talet stora sockerbetes- odlingar.

Här ett par betesvagnar uppställda vid Varnhems station  i slutet av 1920-talet inför avtransport till Lidköpings Sockerbruk.
 

Vykortsdetalj från vykort hos Göran Tysk, Norra Lundby, 2015

TVÅ GENERATIONER LUNDSTRÖM FÅR DIPLOM FÖR SINA BETOR!

Diplomet ur Karl-Gustaf Lundströms samling, Ähle gård, Lundby, 2015


"Från Lidköpings Sockerfarbriks Aktiebolag Lidköping; Extra 1:ta Pris aF Premieringsnämnden tillerkändt Herr Alfred Lundström, Ähle, Axvall för synnerligen välsköyy betodling. Lidkäping den 11 februari 1914."

Diplomet ur Karl-Gustaf Lundströms samling, Ähle gård, Lundby, 2015


Sonen fick 4 år senare detta omdöme;
"Diplom från Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag; 2:dra Pris av Premieringsnämnden tillerkänt Herr Johannes Lundström, Axvall för mycket välskött betodling. Lidköping 5 Mars 1918."
 

SAJ passerar över fälten från Björsgården och mellan Ähle och Ökulls gårdar med Ökulls anhalt nära Äle gårds bonings- hus.

Nordost om Ähle gårds mangårdsbyggnad fanns ett stickspår för lastningen av sockerbetor. Där fanns också en våg för att väga in betorna innan de tippades över i järnvägsvagnarna. Körkarlen fick så en biljett med uppgiven vikt för sin del av lasten. Johannes Lundström hade under sin tid ansvar för invägningen. Se markering för stickspår och våg på kartan!
 

(Uppgifter Karl-Gustav Lundström, Lundby, 2015)


<-- Till sidans rubriker!   

ÖKULLS GÅRDOm man tog den lilla vägen norrut från Ähle gård och anhalten kom man till ladugårdsplanen för Ökulls gård mitt emot mangårdsbyggnaden på andra sidan landsvägen mellan Axvall - Varnhem.

Vägen gick förbi Ökulls egendom och ännu idag, utmed dagens väg, är det lätt att se varför Ökull varit en strategisk plats under långa tider placerat på sin kulle nästan på en halvö i sjön - Ökullssjön. Fotograf: Christer Åhlin
 
 


Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: D31721
 
"Enligt tradition och muntliga berättelser skall Inge d.ä. ha hållit hov på Axevalla mot senare delen av 1000-talet. Vid Husgärdessjöns sydöstra strand, ganska exakt en km sydost om Axevalla hus låg kungsgården Ökull som anses ha varit centrum för Ökulls bo, ett av Västergötlands åtta bon.

Husgärdessjön var förr betydligt större än den är idag och bör ha sträckt sig förbi 1200-talets Höjentorp och upp till Eggby nära fem km åt nordost från Axevalla hus räknat. Husgärdessjöns vatten rinner via Vingasjön ner till Hornborgasjön.
 

ÖKULL I SVENSKA GODS OCH GÅRDAR 1942

Bild från Roger Ljungbergs vykortssamling, Skövde, 2014 Bild från Roger Ljungbergs vykortssamling, Skövde, 2014

Mangårdsbggnn mot sjön.

Bild från Roger Ljungbergs vykortssamling, Skövde, 2014

Mangårdsbyggnaden från vägsidan runt sekelskiftet, eftersom unionsfanan vajar över byggnaden! Med tanke på sonen i famnen är årtalet med säkerhet 1903 - se nedan!

<-- Till sidans rubriker! 

Detalj från vykortet visar den från 1901 nye ägaren och brukaren Otto Fredrik Adolf Klöfverskjöld, löjtnant, med familj - han föddes 1868 den 28/2 i Wassunda församling i Stockholm. Hustrun Elin Lovisa Nyqvist, född i Örebro 1875 den 7/2.
Här med sonen Axel Fredrik Ottosson, född 1903 den 14/3 i Norra Lundby, samt några släktingar och tjänstefolk.

Till höger står sannolikt Inspektorn Erik Emil Torell, född 1872 den 7/5 i Glanhammar, Örebro län - som anställdes 1902.
.
De flyttade in 1901 efter förre ägaren och brukaren Carl Otto Tell, född 1852 den 4/2 i Backaryd, Jönköpings län
. Han arrenderade också Prinshaga under sin tid.

ÖKULL OCH ÄHLE HEMMAN PÅ KARTA FRÅN 1706

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor
 

Ökulls by 1706 i gräns mot Lundbygårdarnas marker - nästan en gränsbäck i söder.

Här ser men bättre bäckens funktion som gränsbäck mellan Ökulls bys gårdsmark och Lundbymark.
 

Ähle Gårds ägor 1708
 

<-- Till sidans rubriker! 
 

NÄSTA GÅRD MED NÄRA EGEN ANHALT ÄR PRINSHAGA - MANGÅRDSHUSET SETT FRÅN JÄRNVÄGEN

Vykort från serien Sveriges Bygder. "Prinshaga från Skövdejärnvägen" är titeln. Fotot taget från södra stranden av Prinshagasjön ett stycke in på 1900-talet.

<-- Till sidans rubriker! 

PRINSHAGA I SVENSKA GODS OCH GÅRDAR 1942

Bild från familjen Bredélius, Prinshaga, 2015.

Prinshaga fick nytt bostadshus runt sekelskiftet. Arbetslaget samlat för fotografering.

Prinshaga gård är en gammal Frälsegård (tidigt utdelad till adel) om 1/2 Mantal.


1867 köps Prinshaga av löjtnanten vid Kongliga Westgöta Regemente, Fredrik Christer Sigismund Flach, född i Romeled 1839 den 2/10. Han flyttar in från Larv en 24/5 1867.

Gifter sig den 11/7 1867 med hustrun Charlotta Augusta Stjernsvärd, född i Widtsköfle 1843 den 4/5, som då flyttar in på Prinshaga. De får sitt första barn i dottern Hillevid Vendela Maria Augusta, född i Skärf 1868 den 19/10 - hon dör senare här 3/7 1877.

Ägaren Löjtnant Flach blir under 1870-talet Kapten och får avsked 1891. Runt 60 års ålder (i slutet av 1890-talet) arrenderar han ut Prinshaga under något år till dåvarande ägaren till Ökull, Harry Tell. Hemmavarande barn var 1892 2 döttrar och 3 söner. Hustrun dör den 30/4 1914 och samma år gifter den f.d. kaptenen om sig med nya hustrun Magdalena Lovisa Elisabeth Blanting Gyllenbåge, född i istrum 18867 den 19/9 - som flyttar in från Stockholm den 6/11 1914. Han dör här den 13/10 1921 och hustrun flyttar året efter till Stockholm.

Västergötlands Museum Bildnummer: A20237:A
Fotograf: Wilhelm Heinemann


Bildtext:
JOHAN FREDRIK FLACH 1844.

Anmärkning:
JOHAN FREDRIK VAR FAR TILL SIGGE FLACH FÖDD 1839.
BILDEN TAGEN I SKARA AV HERR WILHELM HEINEMANN, SOM ENLIGT EN NOTIS I SKARA TIDNING DEN 26 SEPT, 1844 NÅGRA DAGAR BESÖKT STADEN FÖR "FÖRFÄRDIGANDE AF PORTRÄTTER".

Bild från Västergötlands Museum.

Fredrik Christer Sigismund (Sigge) Flach, 1839-1921, med hustrun i andra giftet, Magdalena Louise Elisabeth, 1867-1951.

Bild från familjen Bredélius, Prinshaga, 2015.

Prinshaga från luften 1940-tal med SAJ-banan i söder (längst upp i bilden).

Prinshaga från luften

Foto av en gårdsstuga nära grindarna på Prinshaga som nu är riven - på skylten ovan det högra fönstret står det: Förbjuden genväg till tågen! För säkerhets skull visar man med pil i vilken riktning man inte skall gå.

Bild från familjen Bredélius, Prinshaga, 2015.


Prinshagasjön från trädgården med SAJ-banan i bakgrunden. Lägg märke till ångtåget från Varnhem nedanför berget mitt i bilden!

Detalj från bilden ovan. Ångtåget har stannat vid Ökulls anhalt nära Ähle gård med Lundby kyrka söderut. Lägg märke till väldigt speciell träbrokonstruktion över sjöbäcken till höger i bild strax utanför banområdet.

<-- Till sidans rubriker!

JÄRNVÄGSPASSAGEN OCH ANHALTEN VÄSTER OM PRINSHAGA

Nästa anhalt på linjen mot Axvall är det till Ökulls gård relativt näraliggande Prinshaga, där det fanns en banvaktsstuga med grindvaktsfunktion vid Lundby-vägen. Anhalten byggdes också som väntsal för de på- och avstigande militärer som använde järnvägen för hemtransport till Skara och Skövde.

<-- Till sidans rubriker! 

Egendomen Prinshaga med foto (vykort) taget från Prinshagasjöns sydvästra strand relativt nära banvallen för SAJ som passerade söder om sjön.
 

<-- Till sidans rubriker! 

EXPROPRIATIONSKARTAN FRÅN 1902 VISAR PLATSEN FÖR BANVAKTSSTUGA OCH LASTKAJ

På expropriationskartan från 1902 ser man banvaktstugans tomt markerad med Nr 1 (Stugan 11 på 1960 års karta) och SAJ-marken omfattar därefter plats för rundspår in mot Axvall inom samma område. Strax innan Prinshagasjön passerades en bäck som fick överfarfas på en för järnvägen byggd bro.


1902 års underdåniga berättelse av Väg- och vattenstyrelsen:
"Inspektioner av järnvägar; Sköfde—Axvalls järnväg; Omkring 14,000 m. bana hade terrasserats, och 5 större och 21 mindre trummor voro lagda. Landfästena till bron vid Prinshaga hade färdigmurats. Skenläggningen var utförd på en längd af 8,700 m. och häraf hade 2,800 m. grusats. 3,500 m. bana hade försetts med stängsel."

 

<-- Till sidans rubriker! 

ETT RUNDSPÅR BYGGDES VID PRINSHAGA ANHALT MED MODIFIERAD BANVAKTSSTUGA SOM STATION

Det visar sig att det fanns ett mötesspår vid Prinshaga. Finns uppritat som förslag vid byggnationen 1904, - se ovan - , tillsammans med semaforen. Detta spår behövdes troligen för det stora antalet av- och påstigande militärer från regementet. Se också foto nedan med någon liten del av växeln på spårbild - klicka här!

Kartorna nedan finns med i den samling som lagts upp av Järnvägsmusei Vänners bildprojekt på uppdrag av Sveriges Järnvägsmuseum. De har skannat ett stort antal bangårdsritningar från SJK:s arkiv. http://www.bangardar.se/

(Uppgifter och kartor via Johan Magnusson, Skara, nov 2015)

 

Vid förstoring ser man tydligt också semaforens placering för att signalera rundspårets användning. Det går också att se utbyggnaden bakåt på banvaktsstugan, som avviker från standardritningen för banvaktsstugor för att också kunna rymma ett väntrum. Banvaktsstugan blev på så sätt så nära en station man kan komma, med semafor för särskilt av- och påstigningsspår, vänstrum för resande, afträde för män norr om banvaktsstugan och en banvakt med 'stins'liknande uppgifter. Inte underligt att han poserar stolt på foton här nedan! Han var också den som skötte anhalten, banvaktssysslan och grindvaktssysslan (del av tiden) under hela SAJ-tiden fram till 1935, då LSSJ tog över trafiken och banvakten Johan Augustsson pensionerades samtigt med hans SAJ-kollega Stationsinspektorn i Varnhem, Otto Rosander. Huset revs och borttransporterades 1938 och då var också rundspåret avlägsnat sedan ett tag.

(Deluppgifter och kartor via Johan Magnusson, Skara, nov 2015)

Här ser man att Prinshaga 'rundspår' var 140 meter långt och att banvaktsstugan här markeras på ritningen som St., dvs Station!
 

<-- Till sidans rubriker! 

MILITÄR TRANSPORT FRÅN PRINSHAGA 'STATION'

Militärer i transport med vagnar från de ursprungliga inköpen av rullande materiel till bolaget. Här både täckt och öppen godsvagn av kort modell med sittbrädor.

Bilder från Björn Ehn, Axvall, 2015

PRINSHAGA ANHALT I EN OMBYGGD BANVAKTSTUGA AV TYPMODELL GODKÄND FÖR SAJ - BANVAKT

Bild från Torbjörn Lind, Skövde, 2014 - som har det flyttade huset som del i en ombyggd sommarstuga i Åsa, Varnhem.
Uppgifter från Anita Ström, född Augustsson, Skövde, 2014.
Upp
 

Banvakten Johan Augustsson med jakträtt i Vingsjön som kunde bidra till mathållet - här med två änder, troligen 1920-tal. Bernhard Jansson i Norra Ving berättar för tidningen att Vingsjön i början av 1900-talet både innehöll mycket sjöfågel och kräftor!

Johan Augustsson var banvakt och bodde i banvaktsstugan vid Prinshaga mellan 1904 - 1937.
Han var alltså banvakt under hela den verksamma tiden för järnvägsaktiebolaget Skövde Axvalls järnväg.
Prinshaga anhalt hade egen semafor, vilket inte ens Axvalls station hade! Det berodde på ettt rundspår som från början anlades här för på- och avstigning för soldater.
Banvaktsarbetsplatsen vid Prinshaga upphörde i samband med att LSSJ tog över trafiken 1935.

Banvaktsstugan såldes och monterades ned och förflyttades till Åsa, Varnhem, 1938.

Först skrivs stugan som "Banvaktsboställe" och i nästa församlingsbok som "Prinshaga anhalt".
Stugan ändrades redan från planeringen från en ordinär banvaktsstuga till boende och väntsal. Detta med anledning av det stora antal militärer som kom att använda Prinshaga anhalt som av- och påstigningsanhalt. Den byggdes ända från start 1904 med införlivad väntsal och därigenom extra utbyggnad på baksidan för att få plats med vänstsalen. Själva huset tycks inte ha ändrats i efterhand, utan det smala fönstret och entré-dörren till vänstsalen fanns med från byggnadens uppförande, liksom utbyggnad mot norr för banvaktsfamiljens behov (syns på bild nedan!) Dessutom byggdes ett särskilt afträde nordväst om 'stations'byggnaden för män, med tanke på militärernas behov - se skylt nedan!

Ur husförhörslängd Norra Lundby församling 1895-1921:
Banvakt      Johan Teodor Augustsson, f. i Hof Älvsborgs län 1873, 30/11 - blev änkling 20/9 1901 flyttar in 1904 15/11
2:a Hustru  Augusta Christina Johansson, f. i N. Lundby 1876, 22/5 - giftermål 15/12 1911- först hushållerska hos Johan

M. son    Karl Johan Algot, född i Tranemo 1901 4/7 - flyttar in från Bollebygd den 15/11 1909

Son        Sten Evert Teodor, född i Norra Lundby 1912, 12/5 - blir chaufför, gifter sig 3/4 1937 och flyttar till Falköping - först
               till en Mössebergslägenhet, där dottern Anita föds 1937 -  sedan byggde de villan Stensborg i Friggeråker och får
               Ulla 1946. Sten var gift med Gunborg Klara Kristina född Karlsson, i Gudhem den 11/2 1917 - uppväxt
               på Härlingstorp där hennes far var stallare

- banvaktsmakarna flyttar som hyrande först till Nylund 1937 och efter ett år till Solhem i Norra Wing den 7/10 1938
*******************************************************************************************************************************************
Formalia;
Sten Evert Teodor, född i Norra Lundby 1912, 12/5, gift 3/4 1937 - död i Axvall 3/12 1985
Gunborg Klara Kristina Augustsson, född Karlsson i Gudhem den 11/2 1917 - änka 3/12 1985 - död i Axvall 6/10 1995.

******************************************************************************************************************************************

Johan var erbjuden att köpa huset och marken där det stod, men avstod då sonen flyttade till Falköping och gifte sig.
Johan dör i Solhem (= Stenumsvägen 32) 1965 92 år gammal (!) och hustrun dog där 1952 i en ålder av 76 år.


Stugan är en typgodkänd banvaktsstuga för SAJ - se nedan! Den tycks dock ombyggd med väntsal och stationsskylt, belysning med karbidlampa av samma modell som på Varnhems stations väggar innan elektrifieringen. Kortet är från tidig tid för SAJ, även om kittningen på vänstsaldörren tyder på några års användning - troligen 1920-tal.

Semafor användes för inkörselsignalering.

<-- Till sidans rubriker! 

DEN NÄRBELÄGNA VINGSJÖN MED ÄNDER OCH KRÄFTOR

Vingsjön 1890-tal. Här fiskade Johan och sköt änder. SAJ gick ett stycke norr om sjön. Här kyrka och Prästgård från söder. Fotograf P.A. Eriksén

Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer:  A61189

Stugans placering vid Lundbyvägen gjorde också att banvaktsfamiljen hade sysslan som grindvakt innan den funktionen togs bort och obevakad järnvägsövergång blev vardag. Denna förändring ledde till en allvarlig bilolycka på 1950-talet med dödlig utång då föraren inte hann stanna för ankommande tåg - se nedan!

 <-- Till sidans rubriker! 

DET MILITÄRA KUNDUNDERLAGET FANNS ALDELES NÄRA - FÖRLÄGGNINGEN UTMED ALLÉN VID HEDEN

Bild från Garnisonsmuseet, Axvall med hjälp av museichef Björn Lippold

Snett emot Lundbyvägen norrut gick avtagsvägen in för de där placerade förläggningarna för ett stort antal soldater. Här har allén nyligen planterats och står kvar än idag!
Se karta 1960 ovan!

Bild från Garnisonsmuseet Axvall med hjälp av Museichef Björn Lippold


Bilden talar för sig själv! Troligen såg det likadant ut när soldaterna skulle ta sig ner till Prinshaga anhalt för att ta tåget hem.

<-- Till sidans rubriker! 

PRINSHAGA ANHALTS FORNA PLACERING SYNS ÄNNU IDAG, 2014

Bild från platsen för Prinshaga anhalt som den ser ut idag, 2014, med infartsspåret mot Axvall synligt från Lundbyvägen. Banvaktsstugan var placerad alldeles till höger på bilden och 'rundspåret' för av- och påstigning hade sin plats till höger i bild.

En bild  2014 från motsatt sida av Lundbyvägen där spåret gick vidare förbi Prinshaga bort mot Ökulls anhalt.
 

<-- Till sidans rubriker!  

GODKÄND TYPRITNING AV VAKTHUS FÖR SKÖVDE AXVALL JÄRNVÄGS AB

Typritning för banvaktsstuga Skövde Axvalls Järnväg godkänd av ordföranden Axel von Matern i februari 1903, ett år före banstart.

 

(Bild från Rasmus Axelsson, avfotograferad med hjälp en digitalkompaktkamera och Riksarkivets stativ i forskarsalen i Arninge 2007, som ett led i examensarbete i byggnadsvård)
 

<-- Till sidans rubriker!

vid Högskolan på Gotland.) 

BANVAKTEN JOHAN AUGUSTSSON VID BANVAKTSSTUGAN PRINSHAGA ANHALT 1920-tal

Bild från sondottern Anita Ström, född Augustsson, Skövde, 2014 - klicka på bilden för att se den mindre!

Johan Augustsson, född 1873, gift 1911 (notera ringen), vid sin semafor på banvaktstomten med stoppflagga och banvaktsuniform. På anställningsbevis står hans tjänst som "banvakt utan sträcka" i första stycket och lite senare i texten står det att hans stationeringsort  "är hela bansträckan Axvall - Skövde"
- se nedan! Semaforen var den enda inom SAJ förutom de vid Varnhems station.

Johan hade innan han fick erbjudandet att bli banvakt i Prinshaga arbetat som rallare i Norge några år och var med om bygget av Skövde Axvalls järnväg som "rallarbas" - se också artikel nedan!

<-- Till sidans rubriker! 

ANSTÄLLNINGSBEVIS FÖR JOHAN AUGUSTSSON 1911 FÖR ANSTÄLLNING FR O M 1 APRIL 1904

Johan anställdes som ordinarie banvakt 1911, vilket ädnrades genom uppsägning av anställningsbeviset 1 maj 1922.

Detta anställningsbevis från 1 augusti 1922 visar de rationaliseringar som nu gjordes. Personalen fick arbeta på hela sträckan, utan särskild ersättning för detta och hade nu inte en egen bansträcka att ha ansvar för.

<-- Till sidans rubriker

- se hela anställningsbevisen och andra handlingar för Johan Augustsson nedan - bara klicka på rubrik:

EN BANVAKTS LÖN MELLAN 1910 - 1919 - JOHAN AUGUSTSSON

År 1920 fick en kontorist en lön på ca 92 kr i veckan (Lagerqvist L & Nathorst-Böös E, 1984), för det kunde han köpa till exempel drygt en halv kostym, eller 14 kg smör. Men då hade denne tyvärr inte haft några pengar över till annat.

Jämför med banvaktslönen 1919 ovsan, som då var 146 kr/vecka! Dvs en halv gång till så mycket!

1945 fick en livsmedelsarbetare 75 kr i veckan. För det kunde han köpa nästan en hel kappa eller 14 kg kaffe.

1960 fick en manlig tändsticksindustriarbetare ca 120 kr i veckan. För det kunde han köpa sex nylonskjortor eller 10 kg skinka.

EN PENSIONSFÖRMÅN - FRIBILJETTER PÅ JÄRNVÄG TILLHÖRANDE SVENSKA JÄRNVÄGSFÖRENINGEN

FAMILJELIV VID PRINSHAGA ANHALT

 
Sonen Sten Evert Teodor, föddes i banvaktsstugan 1912 den 12/5
- blir chaufför, gifter sig 1937 och flyttar till Falköping.
 Bild från Anita Ström, född Augustsson - dotter till Sten - Skövde, 2014

Bild från Anita Ström, född Augustsson - sondotter till Johan och Augusta - Skövde, 2014

Okänd t v, banvakt i civila kläder Johan Agustsson och hans hustru Augusta Christina Johansson.

Här syns Prinshaga anhalts utbyggnad mot norr för att kompensera det utrymme som togs i anspråk av väntsalsbygget. En skymt av uthuset med afträdet för män kan också ses i bildens vänstra del.

Här ser man också de speciellt formade fönsterspröjs som finns t o m på typ- ritningen för vakthus - se ovan!

Bakom till vänster skönjer man den byggnad som hade den offentliga toaletten med emaljskyltar för Män och Quinnor.

På bilden okända väntande på tåget.

I spårbilden kan man också se början på den växel från Skövdehållet som styrde tågen in på ett 'rundspår' fram mot stationen.
 Bild från Anita Ström, född Augustsson - sondotter till Johan och Christina - Skövde, 2014

Bild från Anita Ström, född Augustsson - sondotter till Johan och Christina - Skövde, 2014

Familjen Augustsson framför sitt banvaktshus med släktingar på besök. Hustrun Augusta Kristina Johansson och banvakten Johan Augustsson själv.

Bild från Anita Ström, född Augustsson - sondotter till Johan och Augusta, dotter till Sten och Gunborg - Skövde, 2014

Stens flickvän, Gunborg Karlsson, och senare hustru (1937) på cykeldressin in mot Prinshaga anhalt från landsvägen med de tidigare använda grindarna och varningskryssmärken för vägtrafiken. Vägen har redan lämnats som obevakad med enbart kryssmärken som varning, vilket senare skulle visa sig vara ödesdigert.

 

<-- Till sidans rubriker! 

DÖDSOLYCKA VID PRINSHAGA 1958 NÄR GRINDAR OCH GRINDVAKT SEDAN LÄNGE VAR BORTTAGNA

Urklipp från släktingen Arne Sträng, Ljunstorp, 2014 - klicka gärna på texten för att läsa den bättre!

56-årige chauffören Erhard Serrander avled efter ett försök att hinna före rälsbussen vid Prinshagakorsningen.


Formalia;
Serrander, Karl Erhard, född i Kil i Örebro län, 25/9 1899 - gifte sig den 17/12 1938 - och dog vid Prinshaga den 8/8 1958.
Serrander, Gerda Maria Elisabeth, född i Håkanstorp den 19/4 1905 - änka 8/8 1958 - död den 12/9 1993 i Örebro.

 

<-- Till sidans rubriker! 

SLUTET PÅ EN EPOK VID PRINSHAGA

Bernhard Jansson var född 25/9 1910 i Norra Lundby och dog ogift 18/5 1988  i sitt hus under Storegården i Tranum i Norra Lundby. Han skrev ofta naturlyrik och  var en stor beundrare  av Harry Martinson.                                              (Arne Sträng, 2014)

SISTA TÅGET  PASSERAR PRINSHAGA

Hämtat från Norra Lundby Sockengilles arkiv 2019

Hämtat från Norra Lundby sockengilles arkiv - 2019

ÅREN GÅR .............

Bild från Johans sondotter, Anita gift Ström, Skövde, 2014.

Johan Augustsson på äldre da'r i stugan Solhem, Norra Ving. Lägg märke till fotot av honom på byrån - samma som ovan!

Sonen Sten på lite äldre da'r - då återflyttad till Axvall. Bild från dottern, Anita gift Ström, Skövde, 2014


<-- Till sidans rubriker! 

DETALJER FRÅN "STATIONEN" VID PRINSHAGA


Bild från Torbjörn Lind, Skövde - skylt placerad i det flyttade och ombyggda "Stationshuset" från Prinshaga till Åsa, Varnhem

Anhaltsskylten finns kvar ännu idag i den del av det gamla banvaktsstugan med väntsal som återfinns flyttad och ombyggd till sommarstuga i Åsa på Billingens sluttning ovanför Norra Lundby.

Foto Torbjörn Lind, 2014, Åsa, Varnhem

Även toalettskylten till någon form av offentligt afträde finns kvar! Var den exakt låg framgår inte av bilder/dokumentation. Med tanke på att de flesta påstigande i de två riktningarna var soldater på väg hem från veckomöte på Axevalla, så kan man förstå att det var viktigt att denna funktion var tilgodosedd.


Karbidlampan för tågsignalering i mörker fanns även den på "stationen".

Det är exakt samma modell som fanns på Varnhems station fr o m 1904 - se här!

I bakgrunden syns delar av den panel som fanns inne i den gamla banvaktsstugans kök - ombyggt till väntsal.

 

Foto Torbjörn Lind, 2014, Åsa, Varnhem 


Handbrandsprutan var en banvakts viktigaste arbetsverktyg så länge ångtågstiden varade. Här bevarad från Prinshaga anhalt.

Ånglokens skorstensgnistor tände ofta eldar längs linjens banvallar och skogsområden.

 

                                                                       

  Foto Torbjörn Lind, Skövde, med sprutan vid sommarstugan i Åsa, Varnhem, 2014

 

Detalj av koffert som funnits på Prinshaga anhalt i Johan Augustssons ägo.

Detta var hans rallarkista som han alltid hade med sig när han flyttade mellan de olika rallarjobben fylld med kläder och annat nödvändigt!

Kvar som etikett står hans sista anhalt på sin järnvägskarriär som banvakt vid Prinshaga anhalt 1904.
 


Bild från nuvarande ägaren till kofferten, Peter Ström, Johans sondotters son, 2014

Kofferten i helbild.

 

 Bild från nuvarande ägaren till kofferten, Peter Ström, Johans sondotters son, 2014

<--
Till sidans rubriker! 

"STATIONSHUSET" VID PRINSHAGA MONTERAS NED 1938 OCH VIRKET ANVÄNDS FÖR SOMMARSTUGA

Foto Carl-Erik Lind, 1964 Foto Carl-Erik Lind, 1964

Underdelen av den sommarstuga som byggdes i Åsa rakt ovanför Norra Lundby på Billingskanten går att känna igen som banvaktsstugan vid Prinshaga med sin liggande panel. Banvaktsstugan flyttades hit 1938 och tillsammans med virke från en annan byggnad blev det den här sommarstugan.

Foto Torbjörn Lind, 2014, Åsa, Varnhem Foto Torbjörn Lind, 2014, Åsa, Varnhem

Huset som det ser ut idag, 2014.

 

<-- Till sidans rubriker!