Galleri Funck på Malmön - ett virtuellt Galleri med foton och akvareller

Du kan nå de olika gallerirummen för Galleri Claes Funck
genom att klicka på rubrikerna här nedan;

Du hittar också en startpunkt för Galleri Funck genom att gå till;

www.gallerifunck.se

Galleri Claes Funck har idag plats på saj-sidorna:
Rum för Funck person/släkt
Claes Funck - osorterade historiebilder!
Rum 1
Rum 1 A
,
Rum 2,
Rum 3 ,
Rum 4
Rum 5.

- Galleri Claes Funck - i Saltsjöbaden (inkl. Alice Babs, Jan Guillio, m fl.
- Peter Lindes skulpterande av Ingo & J. P. Johansson
- Galleri Funck på Malmö
- Galleri Funck på Rabbalshede marknad
- Galleri Funck på bilskrot
- Galleri Funck med kulturporträtt

 

Fotografen Claes Funck 2006 Foto Sven-Olof Larsson.

NAMNET MALMÖN

Ur lantmäteriutredning 2014;
Postortsnamnet Bohus-Malmön finns omnämnt i Svensk ortförteckning första gången 1948. I 1935 års förteckning betecknar namnet endast en växeltelefon- och telegrafstation. Postort Bohus-Malmön upp- rättades 1938.

Namnet Bohus-Malmön har aldrig redovisats på Lantmäteriets kartor. Enligt Kulturmiljö-lagen: "Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet användas i sin godkända form".


Bohus-Malmön är ett resultat av dåtidens så kallade namnvård då två post- eller järnvägsstationer inte fick ha likalydande namn. Dagens postortsnamn Bohus-Malmön borde ändras till Malmön, eftersom Bohus-Malmön idag helt saknar ett topografiskt objekt då poststationen med detta namn är borta sedan länge. Bindestrecksnamnet är sannolikt bildat för att inte (postmässigt) förväxla det med Malmö.

Lantmäteriet konstataterar;
att det idag finns en 170-årig hävd av redovisningen av det enkla Malmö/Malmön på de allmänna kartorna och
att namnet Malmön är fastställt av Lantmäteriet sedan lång tid tillbaka. Namnet avser ön, fastighetsbeteckningen (trakten) och tätorten.

Sekundära namn är Malmöbrotten, Malmö bukt och Malmö fjord. Lantmäteriet vill påpeka att det är dessa namnformer som ska användas även i andra sammanhang än vid redovisning på kartor eller i olika typer av ortnamnsregister.

Lantmäteriet vill påpeka;
att det inte finns någon annan tätort med namnet Malmön i övriga Sverige som skulle kunna förväxlas med det nu aktuella Malmön.

Sotenäs kommun har således gjort rätt när man genomförde ändringen av
Bohus-Malmön till Malmön, och Lantmäteriet kan även konstatera att Trafikverket skyltar till ön på ett korrekt sätt.

Lantmäteriet rekommenderar mot bakgrund av ovanstående utredning att namnet Malmön används för orten och ön i alla sammanhang.

Ur information från Stig Olsson;
1938 bytte poststationen på Malmön namn från Malmön Olofsholm till Bohus-Malmön. Den gamla poststationen låg på det man då kallade Olofsholm - namnet efter Olof Christiansson som drev handelsbod där. Det vi idag känner som ”Snurra”. Därav tillnamnet Olofsholm, men ÖN hette fortfarande bara Malmön.


Bilden:
Ögnevad på tork vid Östens brygga mellan Bäckebryggan och Ångbåtsbrygga 63. Ögna är agnsill. Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum 

Malmön - ö där klipporna använts till industri & bad
Stenindustri, fiskeindustri, boende i sommarparadis!Mycket som finns kring Malmön idag från 1940-1970-tal har namnet Bohus-Malmön, kartor, vykort, hemsidor och bland många med minnen härifrån från den perioden.

Denna hemsida res- pekterar förstås att det ursprungliga och riktiga namnet är Malmön och använder det konsekvent för hela hemsidan! 

OM FOTON FRÅN CLAES FUNCK TILL MALMÖNS HEMBYGDSFÖRENING OCH VIDARE TILL GALLERIET
 

Malmöns Hembygdsförening har tidigare fått i gåva en fotosamling av Claes J. E. Funck. Fotona är tagna på Malmön från 1963 och framåt. Skövde Stadsmuseum har fått negativen till bilderna.

Foto Claes Funck, digitaliserade av Hembygdsföreningen Malmön i samverkan med Skövde Stadsmuseum


Malmöns Hembygdsförening har, i ett gemensamt projekt med fotografen och hemsidan för SAJ, där Galleri Funck finns etablerat, scannat de väsentliga bilderna i sin samling och ställt dessa till förfogande för en ny Galleri-sida som får presenteras på www.saj-banan.se:


Galleri Funck på Malmön

Beskrivning av scanningsprocessen inom Hembygdsföreningen
Fotona är inskannade i jpeg-format, 600 dpi eller bättre.
Fotona är numrerade från 1 – 99.
Nummer 1-15 har numrerats av Claes och 1-18 har Claes’ text på baksidan.
Vi har även skannat 10 av diabilderna, heter Dia + text. 2400 dpi, färg.
Så långt den fått plats har texten på respektive foto följt med som bildnamn. När utrymmet inte räckt till har texten förkortats eller förenklats.
Från bild 18 saknades bildtext och då har vi skrivit en text. Årtal har angivits om de antecknats på fotona.
I de fall det har funnits två foton med olika exponering/framkallning, så har vi skannat den vi tyckte var bäst.
Ibland har det funnits två foton med något olika utsnitt. Då har vi antingen tagit båda (a och b) eller den som haft mest information, t ex om den andra varit en detaljförstoring.

Vi har inte skannat in eller numrerat bilder av privat karaktär. Ca 10 stycken.
Vi har inte kontaktat eventuella personer på fotona.


Per Ekstedt
I styrelsen för Malmön Hembygdsförening

 

Skivan betraktas som originaldigitalt arkiv, varifrån dessa bilder till Galleriet hämtas och förvandlas till passande format med tydlig hänvisning och tack till Malmöns Hembygdsförening och till Skövde Stadsmuseum! Tack också Claes Funck för alla vackra bilder från Ön!

Bildspel med Hembygdsföreningens arkivDVD's 118 Funck-bilder oredigerade och oordnade -
klicka här!

HEMSIDANS SKAPARE TACKAR FÖR ALLT NEDLAGT ARBETE - FÖRENINGEN HAR DENNA DEL AV GALLERIET SOM SIN DIGITALA SIDA FÖR CLAES FUNKS MALMÖN-BILDER MED DIREKTLÄNK

Kent Friman, www.saj-banan.se

FOTOGALLERIET MED FUNCK'S MESTADELS SVART-VITA BILDER TAGNA PÅ MALMÖN UNDER 1963 - 1985
- UTVALDA FOTON UR HEMBYGDSFÖRENIGEN MALMÖN'S DIGITALA ARKIV

KLICKBARA RUBRIKER FÖR OLIKA TEMATA INOM MALMÖN'S FUNCK-ARKIV:

- STENARBETE      (9 BILDER)

- SPÅR EFTER STENINDUSTRI - EN Ö MED SKROTSTEN   (10 BILDER)

-
BÅTGRAFITTI EFTER STENHÄMTANDE SKEPP     (2 BILDER)

-
FISKET       (22 BILDER)

-
SAMHÄLLET PÅ MALMÖN (  (30 BILDER)

- MÄNNISKOR PÅ MALMÖN  (17 BILDER)

- NÅGRA DIABILDER AV CLAES FUNCK FRÅN MALMÖN    (8 BILDER

- NÅGRA SIDOR UR HEMBYGDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT KAPRIFOLEN
 

^^^

- Galleri Funck på Malmön Rum II med bl. a. akvareller - hittar du här!
 

STENARBETE      (9 BILDER)

Pikmejsel på kantstensyta 1963 - bild 1. (Nr 87)
 

"Axel Andersson, Myren. Han hugger kantsten till sig själv och sin villa, färdigbyggd på 1960 talet, då Claes fotograferade dessa bilder på en vändplan på Myrenvägen mot Dövik. Han byggde sin villa vid korsningen Myrenvägen-Dragetvägen 1953."
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Pikmejsel på kantstensyta 1963 - bild 2.   (Nr 88)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Klicka på bilden för att se den mindre!

Tryckluftsmejsel på kantsten 1963.    (Nr 85)

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Klicka på bilden för att se den mindre!

Sätthuggning av kantsten 1963 - bild 1.    (Nr 83 )

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Klicka på bilden för att se den mindre!

Sätthuggning av kantsten 1963 - bild 2.    (Nr 84 )

 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

 

Claes skriver på facebook 2020:
Under min uppväxt tillbringade familjen somrarna i Bohuslän. Ofta hade skövdeborna stugor vid närbelägna sjöar i Skaraborg, men pappa som var ute mycket i terränglådan som militär ville ut till havet. Bohus-Malmön blev ofta plats för familjens semestrar och 1952, 1953 bodde vi med postadress Myren, granne till Folkskolan- numera Kursgården på Malmön. Vid den tiden såg jag hur en man började gräva och så småningom gjuta plintar till en husgrund och det var/är vid skärningen Myrenvägen-Dragetvägen på Malmön. Mannen hette Axel Andersson och han byggde sin villa alldeles själv. Villan står kvar. Axel beställer en kontaktannons i GP, vars rubrik var citat: " Trevliga tanter se hit ! Axel 59 år " : slut citat.

Jag såg inte annonsen i GP men har hört talas om den. Aftonbladets Göteborgsredaktion publicerade den 16 februari 1967, ett citat ur GP, med rubrik citat " Här är Axel, 59 som friar på vers ": slut citat.

Den stora spalten nedan har jag saxat ur Bohus-Malmöns årsskrift ´Kaprifolen´ och Aftonbladsartikeln fanns även den i Kaprifolen. Bilderna på stenhuggare Axel Andersson har jag fotograferat den 7 augusti 1963.

 

Klicka på bilden för att se den mindre!

Kantstensdelning - rits med "plugg" 1967    (Nr 82
)

)Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Klicka på bilden för att se den mindre!

Knotthuggning vid arbetsplats (Knott = liten gatsten) 1967  - bild 1.   (Nr 89)

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Klicka på bilden för att se den mindre!

Knotthuggning vid arbetsplats (Knott = liten gatsten) 1967  - bild 2.   (Nr 81)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Klicka på bilden för att se den mindre!

Knotthuggning vid arbetsplats (Knott = liten gatsten) 1967  - bild 3.   (Nr 82)

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

<-- Till sidans rubriker!

SPÅR EFTER STENINDUSTRI - EN Ö MED SKROTSTEN    (10 BILDER)

Västersidan med skrotsten 1963  - bild 1.   (Nr 2)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

 

Västersidan med skrotsten 1963 - bild 2.   (Nr 3)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Västersidan med skrotsten 1963 - bild 3.    (Nr 4)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vägen till Draget 1965.    (Nr 5)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Tydligt upptrampad stig med skrotsten i landskapet. 1968   (Nr 6)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

"Kullebrott" med Smögen i bakgrunden. 1968   (Nr 7)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Skönhet . Två små hus vid myren. Ängsull. 1968    (Nr 8)

 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Gammalt bilvrak dumpat bland sten ute vid Draget. Vid forna soptippen mitt emot pälsfarmen. Tippen nu övertäckt. 1963  (Nr 9)

 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön/s digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vy från berget nedanför vattentornet. Hus med två skrostenar "Villa Schabraket". Huset framför är gamla missionskyrkan. Till höger "Kullebacken" med Mengvalls på toppen. Vitt hus till höger f.d. Thorborg Palmérs. Det mindre huset till höger om schabraket var familjen Funck's sommarhus, byggt av byggmästare Hansson på dåtidens Tennisbanevägen nr 8 - numera 18. 1968.       (Nr 11)

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

"Baracka" m fl hus, vy söderifrån - från berget. 1968.  (Nr 23)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

<-- Till sidans rubriker! 

BÅTGRAFITTI EFTER STENHÄMTANDE SKEPP    (2 BILDER)

Vid stenhämtning med fartyg roade sig besätningarna med att avbilda sina skepp på klipporna. Bremer 1961. 1963   (Nr 35)
 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Båtgrafittiklippväggen. 1963      (Nr 36 -2)

 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum


<-- Till sidans rubriker!
 

FISKET    (22 BILDER)

Ögnevad på tork vid Östens brygga mellan Bäckebro och Ångbåtsbrygga 63. Ögna är agnsill.
 

                                                       Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Liten fiskehamn. Vy över bukten nordost samhället från planen vid Russvik. 1968     (Nr 12)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vy mot konservfabriken och Åbyfjordens mynning med berg nedanKanpes hus i förgrunden. 1968    (Nr 12)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Konservfabriken med skorsten ca 25m hög. Ångbåtsbrygga går ut i vattnet och hitom den Bäckebryggan. Vitt hus längst till vänster är Holmbergs Pensionat, idag plats för Centrumhuset. Taget 1963 från Rompesand, nu minigolfbana. (Nr 14) 1968


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Sjöbodar, ångbåtsbrygga och Thores livs från sjön.  Längst till höger Grönvik med utskeppningskaj och huggeri av kant- och gatsten, sk "knott". 1968   (Nr 25)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Bodar och båtar Bäckebryggan 1968 (Nr 28)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Bodar och ekor vid Norra Bäckebryggan. 1968 Amandus Karlssons sjöbod är den med vit dörr och den vita ekan ligger förtöjd vid Amundus brygga.  (Nr 30)

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Nät på tork och bodar vid nuvarande minigolfbanan. 1968  (Nr 32)

 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Upplag med bojar 1966.     (Nr 97)

"Från Smögen. Bilden visar ´pipetunnor´. Kallades så på Bovallstrand. Fanns överallt 1965."

 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

48 Fiskehamn, båt på slip, Kalven. 1963    (Nr 48)


Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Arbete på den upptagna båten. 1963 (Nr 49)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fiskehamn med båtar. Russvik - även kallad Skuthamn. 1963    (Nr 50)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fiskebåter vid fiskehamn. 1963      (Nr 53)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fiskebåt i hamn, f.d. trålare, numera fristidsbåt, Russvik. 1967    (Nr 54)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Upplagda båtar för småfiske på Kalven. Norsk snipa, Trion H Henriksson. 1968     (Nr 55)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Båtar i bredd fiskehamnen  Tärnö. 1968     (Nr 58)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fiskebåtar små. Sjöbod. 1968     (Nr 58)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fiskebåter i hamn på Tärnö. 1968     (Nr 59)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Småbåtar vid brygga, Fiskehamn. 1968   (Nr 60)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fiskebåt från Russvik med kyrkan i bakgrunden. 1964     (nr 63)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vy över fiskebåt mot samhället. Sivars son ärvde hus och brygga - här hans "julle".1984     (Nr 65)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Erik Funck fiskar makrill. 1964  (Nr 98)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

<--
Till sidans rubriker

SAMHÄLLET PÅ MALMÖN  (30 BILDER)

Färjan 1967, en brunnsborrningsmaskin ankom - här fortfarande ombord på färjan.  Nr 37)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fr vänster ångbåtsbrygga med Holmbergs Pensionat, sjöbodar och Konsum, till höger konservfabriken "Sjömärket". Vy fr sjö 1965     (Nr 5)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Hus och Malmönbukt. Bild tagen från ingångstrappan till Tennisbanevägen nr 8 (numera nr 18). 1963  (Nr 15)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Tennisvägen med  gatsten upp mot Schabraket. 1967    (Nr 19)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Villa Schabraket. 1968    (Nr 20)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Villa Schabraket. Första privata ägaren var lärare från Gävle.   (Nr 21)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Baracka, båda husen från söder, ungefär nuvarande Hästepotten. 1968   (Nr 22)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vy från Strandvägen-Rompesand mot fabrik 1968    (Nr 24)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Ångbåtsbrygga Anniedal från sjön      (Nr 26)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Rösvik glasfabriksbrygga från sjön.      (Nr 27)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Korsningen Strandvägen Tennisvägen 1967     (Nr 29)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Tennisbanebacken 1985. (Nr 99)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

 

Hus Strandvägen 1970   (Nr 31)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Från sjön mot viken vid nuvarande golfbana.   (Nr 33)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Småhus, uthus och stenmurar 1963   (Nr 34)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Passagerarbåt i sundet. M/s Soten öster om Kalven anländer från Lysekil mot Malmön.  (Nr 38)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Soten lägger till april 1963  (Nr 39)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Soten vid bryggan 1963. (Nr 40)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Soten i Stallerännan 1967.     (Nr 41)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vy kyrkbacken ner 1985.  (Nr 42)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Kyrkan från Bäckgatan. Observera alla starkströmsledningar i stolpar. 1960-tal     (Nr 43)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Kyrka Prästgård från Postgatan   (Nr 44)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Kyrkan från ängen med blomsterbäddar. 1968    (Nr 45)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Varit i kyrkan - Söndagsgudstjänsten är över, kanske hemgång till en kaffestund. 1968.   (Nr 46)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Bron till Kalven och hamn. Ingen sprängning på Kalvön har ännu ägt rum - ingen bilbro, inga sjöbodar och inget reningsverk. 1968     (Nr 56)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vit eka på strand vid ångbåtsbryggan. "Skäl", dvs blåmusselskal täcker stränderna nordväst om konservfabriken SJÖMÄRKET. Blåmusslor utifrån havet köptes och kokades. Skalen, med pärlemor på insidan, kastades på stränderna. Detta är en lånad eka av Amundus Karlsson som dragits upp på stranden vid pensionatet. Sedermera täcktes stranden av sten från stenhuggeriet. 1963    (Nr 52)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Båtuppläggning Kalven före reningsvrket och sjöbodarnas tillkomst. 1968    (Nr 57)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Fönstervy över fabrik och bukt från familjen Funcks vardagsrum. 1963.  (Nr 72)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Restaurang Draget före detta Konsum 1970-tal.   (Nr 91)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Skylt restaurang Draget 1970-tal. (Nr 93)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Bakom bardisken pub Draget 1970-tal.    (Nr 94)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Marinakajen 1985. Soten på väg in.   (Nr 96)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

<--
Till sidans rubriker

MÄNNISKOR PÅ MALMÖN   (17 BILDER)

Bänk på berget ovan Varm- och Kallbadet, som idag kallas Pärlane 1963. Killar med den då överallt populära reseradion.   (Nr 10)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Amandus Karlsson i verkstaden 1963.   (Nr 79)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Amundus Karlsson i vertstaden 1963.  (Nr 77)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Varit i kyrkan. Konfirmationssöndag. 1968.    (Nr 47)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Man arbetar på en båt.  1963   (Nr 49)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Mansporträtt 1965   (Nr 67)

"Valdemar Johansson, Russvik"

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Mansporträtt 1963   (Nr 68)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseumt

Mansporträtt 1965.   (Nr 69)

"Erik Hansson, Russvik född 1904 -  död 1994"

 
Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Kvinna i farten. 1965   (Nr 70)

"Eriks syster Hildur Hansson, Russvik, född 1899 - död 1983"
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Kvinna bakom gardin 1965. Hildur Hansson, Eriks syster.  (Nr 71)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Småpojkar leker med bilar 1963     (Nr 73)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Solbad och glass Kattesand 1963   (Nr 74)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Gitte Wallenberg - drev restaurang Draget. 1970-tal.   (Nr92)
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Snäckor i bodfönster 1968      (Nr 75)

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

URK-läger på Malmön 1970. Ungdomens Röda Kors-konsulent Bent Kyed leder samlingen.
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

URK-läger på Malmön 1970. Distriktssekreterare Erik Funck leder samlingen.
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

URK-läger Malmön 1970. Samling på dansbanan.
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

URK-läger på Malmön 1970. Bouveng och Kyed med några ungdomra på dansbanan.
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

<-- Till sidans rubriker! 

NÅGRA DIABILDER AV CLAES FUNCK FRÅN MALMÖN  (8 BILDER)

Draget vinter 1970.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Gubbar - ortsbor i Bovallstrand. Till höger sitter "Målar-Kalle".
 

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Hus Draget vinter.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Inre hamn vinter.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Lilla hamnen sommar 1965.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Lilla hamnen vinter 1970.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vinter 1970.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

Vinter 1970. Fabriken.

Foto Claes Funck, bild hämtad från Hembygdsföreningen Malmön's digitalisering med stöd av Skövde Stadsmuseum

ETT BILDSPEL MED HEMBYGDSFÖRENINGEN MALMÖN'S OREDIGERADE SCANNADE ORIGINALBILDER FRÅN FUNCK-SAMLINGEN UR DERAS ARKIV-DVD      (118 bilder)            

(Delvis oordnat i tid och motiv - oredigerat med några oklippta scanningskanter, mm)

loading...

För in muspekaren innanför ramens kant - så får du bildtexterna från Malmön Hembygdsförenings arkivfoton!
Klicka på bilden så kan du styra bildspelet i din egen takt! Vill du starta det igen - uppdatera sidan!

<-- Till sidans rubriker!

NÅGRA SIDOR UR HEMBYGSFÖRENINGENS TIDSKRIFT KAPRIFOLEN 2014