Bilder ur Erik Funcks fotoalbum (23 bilder)

En ung Erik Funck som sjukvårdare. Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck En ung Erik Funck som sjukvårdare. Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck

Claes Funck skriver;
"Pappa var inte så frikostig med att berätta, men jag vet att han är född i Köping och som yngst av 4 bröder, kom pappa på grund av sin fars konkurs av  Skarpåker vid Runtuna kyrka, att bli inneboende hos familj i Nyköping.

Pappa tog sin student i Nyköping och hade  gått med Nyköpings Skyttegille. Han gillade att skjuta och fick många fina priser. Han  blev även en Landstormsman, en föregångare till Hemvärnet.

Sin aspriranttid hade pappa i Linköping och troligen på Infanteriet, om det nu fanns infanteriregemente i denna stad.

Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck

Från T2, Skövde

Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck

Officersexamen tog pappa på Karlberg och därefter tjänst vid I 9, ett regemente beläget vid Heden, mitt emot K3, i Skövde.  I 9  bytte namn till P 4 under 1940-talet.

Pappa Erik bytte också regemente från I 9 till T2. anledningen till detta var att det erfors att pappa vid en synundersökning var i stort sett blind på ett öga. Ändå var han en god skytt.

Han fick två val. antingen lämna försvaret eller bli ´trängare´.  Alltså bli officer vid T2 i Skövde eller civil, resten av livet.

Men pappa Erik var intresserad och T2 var ett gott val, därmed kom pappa Erik Funck att bli intresserad av Svenska Röda Korset,som redan fanns inom försvaret med sjukvård och senare mobila fältlasarett."

Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck

Erik Funck på lastbil

Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck
Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck Bild ur Erik Funcks album från Claes Funck

Bild från någon skjutvall, med årsklass inne som övningsskjuter med KG. Foto  Erik Funck, T2

Hopptävling på K3. I bakgrunden t.v ett luftbevakningstorn och i mitten hyreshusen för Volvo Pentaverkens anställda. Foto Claes Funck 1953 troligen med pappas kamera.