ALLMÄNT OM FOTOGRAFER I SKÖVDE

Rent allmänt kan sägas för tidiga bilder att fotografangivelse saknas för de flesta allmänna bilder i de digitala arkiven.

 

Rent allmänt kan dock också sägas att för Skövdes del så är de flesta äldsta fotografierna säkerligen tagna av C. J. Malmberg, Ludvig Ericson (de allra flesta) och P. A. eller senare Harald Eriksén, även om det för foton och särskilt vykorten från Skövde finns andra fotografer och förläggare i Skövde och runt om i landet.

 

Allmänt kan vidare sägas att många av fotografierna för Skövde Axvalls järnväg och Stambanan ingår i Stig Nybergs samlingar som numera finns samlade på Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle. Det finns få uppgifter om vilka foton som ingår i hans samlingar bland museibilderna, men jag sänder en tacksam tanke till hans gärning och förstår att många av bilderna inte skulle finnas idag om han inte engagerat sig, samlat och fotgraferat. Stig Nybergs namn nämns då det finns med i uppgifterna från bildägaren.

Ludwig Ericsons Ateljé i början av 1900 Adressen var Kungsgatan 1.  Ateljéfönster i takfoten t h mot Kungsgatan.                       

(Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100537)

Interiör från Ludwig Ericson's ateljé på Kungsgatan 1.  

 (Bild Skövde Stadsmuseum- bildnummer: 102154)

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTFORMULÄR FÖR DENNA SIDAN

(av säkerhetsskäl loggas alla IP-adresser!)

(din e-postadress lämnas aldrig ut!)

Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911 Skövde (Skaraborgs län)

 

Eriksén, P. A. Innehavare; änkefru Anna Eriksén. Etablerad 1887. (1899 års register) 

 

Eriksén, Harald  Etablerad 1900, innehavare; Harald Kristian Eriksén (1911 års register)

 

Ericson, Ludwig Kungsgatan 1, Etablerad 12/5 1888. Filialer Mösseberg, Falköping & Mariestad (1899 års register)

 

Etablerad 1 maj 1888. Innehavare; Carl Eric Ludvig Ericson, f. 20 dec. 1864 Filial i Falköping. (Specialitet: Bromid-förstoringar.) (1911 års register)

 

Löwensson, Amalia Verksam här 1880-talet, Kungsgatan 1. (se Norrköping)

 

Malmberg, C. J. (1824 – 95) Hitflyttad från Stockholm 1880. (se Stockholm) Filial i Karlsborg.

 

Palmkvists Eftr. Etablerad. 1 okt 1909, innehavare. Aron Johansson, f. 27 nov. 1876.

 

Persson, Anders Bernhard Kom 1949 från Säffle, se Säffle.

 

Sjöberg, Alfred Kungl. Hovfotograf, filial, se Karlsborg. (1911 års register)

FOTOGRAFERNA ERIKSÉNS I SKÖVDE

Erikséns grupp - står det på bilden. Framför ateljén 1903.

Ursprungsfotograf för Erikséns i Skövde var P.A. Eriksén.
Änkan och barnen drev rörelsen vidare och sonen Harald tog ganska snart över och utvidgade verksamheten.

På bilden syns från vänster:
Okänd man + okänd kvinna, därefter sittande gamla fru Anna Eriksén (P. A. Erikséns fru) med sondottern (Haralds dotter) Carin i knät född 1903 (bilden tagen strax innan Anna avled!), stående Haralds syster Dagmar och sittande Haralds fru och Harald Eriksén själv och bakom dem Haralds syster Hilda.

Peder Anton Eriksén 1836 - 1896 gift med Anna Lund, som levde 1839 - 1903. De kom till Sverige på 1870-talet från Danmark - deras barn, som alla blev fotografer, hette:

Yelva  1862 - ?, stannade i Danmark, verkade som hovfotograf
Hilda 1864 - 1941 svensk hovfotograf, verksam i Norrköping
Dagmar 1866 - 1929 verksam i Skövde, Linköping, Söderköping, Katrineholm, Norrköping, Stockholm
Harald 1871 - 1956 verksam i Västervik, Skövde och Vänersborg
Söborg 1873 - ?, verksam i Västervik


Harald Eriksén levde mellan 1871 - 1956, gift med Annie Haglund, som levde mellan 1876 - 1962.

Deras två barn hette: Carin 1903 - 1986 och Margit, som var några år yngre än Carin.

När P. A. Eriksén dog 1896 drev änkan och barnen rörelsen i Skövde vidare. Sonen Harald reste samma år till Amerika några månader, (möjligen för att förkovra sig i yrket), kom tillbaka, tog över efter sin far och utvidgade rörelsen med en filial i Vänersborg.

 

(Uppgifter från Annika Norrby, 2013, dotter till Carin i knät på bilden!)

 

P.A. Erikséns verksamhet övertagen av Harald år 1900.

(Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100751)