NEDLADDNINGSBARA FILER; PDF OCH WORD

Svensk Järnvägs Historia fram till SAJ, 12 sidor

STATENS JÄRNVÄGAR 1856-1906; HISTORISK-TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING I anledning af STATENS JÄRNVÄGARS FEMTIOÅRIGA TILLVARO utgifven PÅ KUNGL. MAJ: TS NÅDIGA BEFALLNING af JÄRNVÄGSSTYRELSEN Under redaktion af GUSTAF WELIN byrådirektör // Centraltryckeriet, Stockholm 1906 ; http://runeberg.org/sj50/1/ Politisk historik. Af Lektorn A. Rydfors med bilder från olika delar av hela det digitaliserade verket.

 

© Pdf-filen har copyright Kent Friman och baserar sig helt på ovanstående digitaliserade verk - en kronologisk Historiebeskrivning över Svensk Järnvägs historia fram till SAJ.

Skövde stads plan- och bygghistoria

Länkar till andra dokument att ladda ner

LÄNKAR TILL SIDOR MED ANVÄND INFO

Skövde Stadsmuseum

http://www.skovde.se/stadsmuseum  

 

Västergötlands Museum

http://www.vastergotlandsmuseum.se/Kultur_Default.aspx?id=40764  

 

SAJ snabbfakta, Rolf Sten

www.historiskt.nu

 

Bryggeriet Nordstjernan & direktör Theodor Egnell, Börje Bergsten 

http://egnell.smithdesign.se/about/johan/theodor/

 

Bebyggelseregistret; Riksantikvarieämbetet

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/home.raa 

 

Lantmäteriet Historiska Kartor

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html

 

Skövde Kommun, värdefull bebyggelse

http://www.skovde.se/Boende--miljo/Vardefull-bebyggelse/

 

Skövde Kommun, Fakta om Skövde 2010

http://www.skovde.se/Kommun-Politik/Fakta-om-Skovde/Statistik/

 

Västarvet

http://www.vastarvet.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=43941

 

Kommunpolitiska Institutet

http://www.baltictowns.com/cybcity/stad/skovde/naringsliv.htm#4

LITTERATURLISTA utan inbördes ordning

Rolf Sten, www.historiskt .nu - Snabbfakta om SAJ!

 

Västergötlands - Göteborgs Järnvägar; - en historik sammanställd av Måns Mannerfelt, 1948 Sveriges Järnvägar,

 

Carl Olofsson, 1921 Skövde Under 600 år, Göran Lundh, Skövde Stadsmuseum

 

Karlsborgsbanan och järnvägen i Skövde, Svante Forsaeus, Stenvalls förlag, 2007

 

Carl Linnaeus Wästgöta resa, Thulin & Olsson, 1928

 

Billingsbygden 1980, Skövde Vattenkuranstalten av C.I. Tengelin

 

Billingsbygden 199, sammanställning av nyheter kring SAJ Skara Tidning 1902-1904, Alf Brage

 

Billingsbygden 2011, Vaddfabriken, artikel Maj-Britt Beetzen King

 

Skövde en presentation i ord & bild, Skövde Stad 1953

 

På upptäcksfärd i Skövde; Skövde stad & Näringslivet, 1998

 

Dokument i Svart och Vitt; Karl-Anders Andersson, 1981

 

Sveriges Järnvägsförening 1876 - 1926

 

Bildtexter från Skövde Stadsmuseum och Västergötlands Museum.

 

Texter från bebyggelseregistret; Riksantikvarieämbetet; Skövde Stadsmuseum

 

Lantmäteriets Historiska Kartor kartor/akter med texter & namn

 

Skaraborgs Läns Tidning fredagen 14 september 2012

 

Skövde stad underlag för KULTURMILJÖPROGRAM FÖR SKÖVDE KOMMUN

 

Boulognerskogen, examensjobb, SLU, Marianne Magnusson

 

Kommunpolitiska institutet, Tabeller över förvärvsområden & förvärvsfrekvens , historiska data

 

I övrigt egna slutsatser/kommentarer

TACK TILL FÖLJANDE PERSONER:

Utan inbördes ordning:

Listan fylls på kontinuerligt!

 

Patrik Palm, Riksbyggen Annero (gamla övningsvägen, flygbild)

Rolf Steen, hjälp med tillstånd och fakta, lån av bilder & text

Anders Sjölander, stöd faktainsamling/bilder Skövdemuseet

Ulla Hallbäck, stöd vid publiceringstillstånd, VGM

Verna Andersson, Ljungstorp/Våmb, insaml/granskn av fakta

Arne Sträng, Ljungstorp/Våmb,insaml/granskn av fakta

Roland Holm, Ljungstorp, granskn & tillhandahållande fakta

Stina Johansson, tillhandahållande av fakta/bilder

Eva Johansson, tillhandahållande av fakta/bilder & kontakter

Lindor  Gustavsson, berättelser från bygget och resa SAJ

Vibeke Friman, för allt nedtecknande av faktakällor

Claes Funck, för alla mail, bilder och akvareller

Margareta Söderberg, för Västgöta-Bengtssons del i galleriet

Eva-Marie Forsberg, lån av bild Skaraborgs Läns Sjukhem

Inger Isaksson, Marieberg sakupplysningar bl a Våmbskleven

Ingemar Holmberg, Skövde sakuppl. Stenberget & Broholmen

Göte Lundgren, Skövde sakupplysningar Våmbskleven