Hembygdsföreningen Malmön digitaliserar Claes Funck's Malmönbilder! Presenteras här!

Genom ett eget stort jobb har Malmön Hembygdsförening scannat alla sina arkivbilder från Malmön av Claes Funck, som skänkt dem till föreningen i ett tidigare skede. Därefter har man tillställt bilderna denna hemsida för publicering. Tack för detta!

De flesta bilderna är från samma tidsperiod som Träkåksbilderna i Skövde, dvs 1960-talet. Skövde Stadsmuseum har också gett publiceringsrätt, eftersom de äger en ursprunglig copyright på bilderna. Tack återigen för denna frikostighet! Ni hittar det nya Galleri Funck på Malmön - klicka här!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter