SAJ RESER VIDARE PÅ SIN TURNÉ - IGÅR HÄRLINGSTORP, AXVALL!

Carl-Gustaf Lundström, Ähle gård, visar stämpling i betesvågen, vilken fungerar ännu idag!

'Härlingstorps Vattenavledningsföretag 1994' inbjöd till ordinarie möte inom Samfälligheten med extra festligheter. Carl-Gustaf Lundström, Ähle gård, hade delrestaurerat och visade först sockerbetsvågen vid det gamla järnvägsspåret för SAJ. Där vägdes betorna inför transport till sockerbruket i Lidköping en gång i tiden. Sedan var det dags för visning av sträckan Varnhem - Axvall delvis genom vattenledningsföretagets område i stora matsalen på Härlingstorps gård. Stort intresse visades!!/Kent Friman

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter