Bild - och kartregister

Denna sida är ännu inte klar! Kommer inom sinom tid!

Bilddatering är ofta ett avancerat gissande beroende av många variabler. Museernas bilddatering bygger på lämnade uppgifter. De visar sig ofta inte vara så exakta.

 

I mina försök att datera bilder har jag försökt använda mig av kända data om objektet från annat håll - ofta kring byggnader och byggnadsdetaljer samt vägar/gator, mm. Växtlighet kan också med framgång användas för analys - med bilder på samma objekt går det oftast bra att följa växtligheten för att se om ett foto är äldre än ett annat. Fysiska fotostämplar kan vara säkra dateringar.

 

Kvaliteten på bilderna speglar den kvalitet som ligger i de digitala arkiven. En avvägning mellan mödan för att åstadkomma bättre bildkvalitet, och den tid som projektet ändå tar, har vägt över till att låta arkivens kvalitet få prägla bilderna.

 

I bild- och kartregistret nedan kan du nå bilden/kartan genom att klicka på numret.

BILDER

 

1.    31/3 1903; Första tåget (Skövde Stadsmuseum)

2.    2008; Kent Friman & hunden Linus (Westie)

3.    1903-1904; Arbete på spåren (Skövde Stadsmuseum)

4.    1890-tal; Våmbobäcken, bro & kyrka (Skövde Stadsmuseum)

5.    1904; Varnhems station, Vykort 

6.     Claes Funck, personbild

 

KARTOR

1.   1920 karta över SAJ's dragning med hpl (Stig Lundins hist. hems.)

Totalt 8 bilder & 1 karta

BILDER

 

1.   1874 Teckning invigning LSSJ Oscar den II (Västergötlands Museum)

2.   1870 Skövde Järnvägsstation från söder (Västergötlands Museum)

3.   Godsägare Albert Ewert  ((www.historiskt.nu)

4.   1900 SAJ Aktiebrev Varnhems kommun (Kent Friman)

5.   1900 Tågbyte militärer/godsfinkor Stenstorp (Västergötlands Museum)

6.   1900 Militären/godsfinkor framme i Skövde (Skövde Stadsmuseum)

7.   1880 Västra Staketgat. Skövde Nyströms kulle (Skövde Stadsmuseum)

8.    31/3 1903 Första tåget SAJ-banan i Skövde (Skövde Stadsmuseum)

 

KARTOR

 

1.   1904 Skiss över SAJ-anslutning i Axvall ( (www.historiskt.nu)

2.   1868 års spårplan Skövde Järnvägsstation (Svante Forsaeus)

Totalt 8 bilder & 2 kartor

BILDER

 

1.   Skövde Järnvägsstation idag 

2.   1870 Skövde Järnvägsstation spår fr. syd(Västergötlands Museum)

3.   1870 Skövde Järnvägsstation fr. öst (www.vykort.panatet.

4.   1870-tal tidigt Järnvägsstation fr. väst (Skövde Stadsmuseum)

5.   1874-75 Järnvägsstation fr. öst (Skövde Stadsuseum)

6.   1878 Järnvägsstation fr. öst (Skövde Stadsmuseum)

7.   1880 Järnvägsstation fr.nordost (Skövde Stadsmuseum)

8.   1889 Järnvägsstation fr. väst (Billingehustorn) (Skövde Stadsmuseum)

9.   1890 Järnvägsstation fr. nordväst (Skövde Stadsmuseum

10. 1890-talet tidigt Järnvägsstation fr. öst (Skövde Stadsmuseum)

11. 1902 Järnvägsstation fr. syd (Skövde Stadsmuseum)

12. 1902 Järnvägsstation fr. väst (Billingehustorn) (Skövde Stadsmuseum)

13. 1902-03 Järnvägsstation fr. norr (www.vykort.panatet.se)

14. Sekeskiftet Järnvägsstation fr. öster (Skövde Stadsmuseum)

15. Sekelskiftet Järnvägsstation fr. väster (färglagt vykort)

16. 1903 Järnvägsstation före ombyggn. fr. väst (Skövde Stadsmuseum)

17. 1903-04 före ombyggn. fr. ost (el-lampor!) (www.vykort.panatet.se)

18. 1904-05 e. ombyggn. Järnvägsstation fr. öst (Skövde Stadsmuseum)

19. 1905 Järnvägsstation fr. väst (Skövde Stadsmuseum)

20. 1905 Järnvägsstation fr. väst (Billingehust.) (Skövde Stadsmuseum)

21. 1910 Järnvägsstation fr. väst (urtavla) (Skövde Stadsmuseum)

22. 1915 Järnvägsstation fr. nordost (Skövde Stadsmuseum)

23. 1920 Järnvägsstation fr. norr (Skövde Stadsmuseum)

24. 1925 Järnvägsstation fr. nordost (Skövde Stadsmuseum)

25. 1930-tal Järnvägsstation fr. luften (www.vykort.panatet.se)

26. 1940-tal Järnvägsstation fr. norr (www.vykort.panatet.se)

 

KARTOR

 

1.   1860 Exproprieringskarta Västgra stambanan (Lantmäteriet)

2.   1876 Exproprieringskarta Karlsborgsbanan (Lantmäteriet)