Del II Sid 4. Ljungstorp/ Fam. Hemberg

 
Till avdelning med bilder av Signe Hemberg - klicka här!
- eller scrolla ner för sidan!


SIGNE:

SIGNE & JOHAN HEMBERG VID GIFTERMÅLET 1894

(Bild efter tillstånd av Birgitta Rudberg - ur hennes Småstadsliv, 1994)

SIGNE HEDENIUS MODER FÖDD 1831

1891 1891

 

 

 

Sally Maria Hedenius, född Winbom, dotter af kyrkoherden Jonas Arvid Winbom; Tierp. Född 28/8-1831. Död 31/7-1912. Gift 30/1-1860 med Per Hedenius, professor i Uppsala. Foto: Alfred Dahlgren, Dragarbrunnsgatan 48, Uppsala. Fotograferat 1891.

Hon dog under Signelidens första sommar 1912.

(Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145033:2024)

SIGNES FADER FÖDD 1828

1877 1877

Signes fader var Per Hedenius, född i Skara den 6 november 1828, död i Uppsala den 1 februari 1896. Han var en svensk universitetslärare. Hans föräldrar var boktryckaren Peter Hedenius och Beata Karin Winbom. Gift 1860 med Sally Maria Winbom. Han var far till Israel H. Hedenius var ledamot av Kungliga Veten-skapsakademien från 1883.

 

Per Hedenius (1828-1896).
Text under tavlan: Professor Per Hedenius, 1828 - 1896. Sign. af G. v. Rosen 1877. Vestgöta Nation, Upsala. Foto av målning.

(Bildkälla: Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet)

 

Hedenius blev student i Uppsala 1847, avlade 1855 medicine licentiatexamen och erhöll doktorsdiplom samma år. 1856 blev han docent i teoretisk medicin och medicinhistoria vid universitetet i Uppsala. 1859 blev Hedenius professor i patologi och patologisk anatomi vid samma lärosäte. 1871-1872 och 1889-1893 var han universitetets rektor samt 1877-1889 dess prorektor. I Uppsala läkareförening förde han klubban 1860-1885 och blev 1877 hedersdoktor i filosofiska fakulteten. Från sin professur erhöll han avsked 1895.

 

Per Hedenius ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård och dog alltså bara två år efter att Signe och Johan gifte sig.

 

(Text från http://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Hedenius)

1889 1889

Familjen Hedenius 1889. Stående: sonen Israel Hedenius (1868-1932, livmedikus), sittande : vid Israel H., modern Sally Maria, f. Winborn (1831-1912), systrarna Elin (f. 1861) och Signe, (f. 1863) - samt fadern Per (1828-1896, professor). Foto Osti, Heinrich, (1826-1914)

 

(Bild Uppsala Universitet http://app.ub.uu.se/epub/bildsok/bibrecord.cfm?bibid=6965)

SIGNE HEDENIUS FÖDD 1863 - SNART HEMBERG

1894 1894

Signe Sofia Johanna Hemberg, född Hedenius, dotter af professorn Per Hedenius i Uppsala, född 31/8-1863 och död 1944. Gift 18/9-1894 med Johan Hemberg, kyrkoherde i Sköfde. Foto: Alfred Dahlgren, Dragärbrunsgatan 48, Uppsala. 1894.

(Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145033:2025)

 

(FÖR ATT TA DEL AV SIGNES LIV FÖRE BRÖLLOPET HÄNVISAS TILL BOKEN "JAG SIGNE HEMBERG" AV BIRGITTA RUDBERG)

Klicka på bilden för större bild! Klicka på bilden för större bild!

Prostgården i Skövde en vinterdag under mitten av 1890-talet.

(Bild med publiceringstillstånd av Birgitta Rudberg - ur boken Småstadsliv, 1994)

 

MARGIT (MATTI) HEMBERG FÖDD 1895

Den 23 september 1895 föddes den lilla förstfödda kl. 06.45 en måndag under "Skyttens konstellation". Hon var ett par veckor för tidigt född och Signes mor, eftertelefonerad, kom redan natten efter hennes födelse.

(Bild med publiceringstillstånd av Birgtta Rudberg - ur boken Småstadsliv, 1994)

 

Hela släkten och inte minst Signe hade oroats obeskrivbart inför födelsen, inte minst för att Johans första fru dog i barnsäng. Dessutom hade hennes bror Israel Hedenius, läkaren, rått henne att låta husläkaren Dr Ekelund mäta hennes bäcken och han hade låtit förstå att hon var för trång inför födseln och berättat fasansfulla historier om hur man då försöker rädda barn och mor! Ytterligare undersökningar i Uppsala gav tröstande resultat och allt gick sedan snabbt och bra vid födseln.

 

Samma Dr Ekelund försorsakade sedan mor och dotter ytterligare smärta när han beordrade att amning av barnet bara kunde få ske var tredje timma och med endast lite åt gången!

 

Signe skriver i sin dagbok:

"Men dr Ekelund förbjöd oss att ge dig mer än var tredje timme och blott en liten stund i taget, vilket hade mycken sorg till följd. Så fick den lilla stackaren nästan alltid tagas halvmätt ifrån mig och ligga där vaken och skrika, under det att jag själv måste tredje och fjärde dagen taga till mig andras barn, som ej ville ha vad du åstundade och ej fick! Huru olyckligt detta var har jag först efteråt kommit till insikt om, kanske grundlades därmed många års sjuklighet! Men jag var mera oerfaren än många yngre i min ställning och sökte därför blint lyda andra!"

 

Margit döptes den 20 oktober 1895 i Skövde kyrka med tilltalsnamnet efter sin farmor och med smeknamnet Matti.

 

(Bild och text ovan efter tillstånd av Birgitta Rudberg - ur hennes Småstadsliv, 1994)

Elli, William, Mamma Signe, Per och Margit år 1900 - Pers födelseår.

(Bild med publiceringstillstånd av Birgitta Rudberg - ur boken Småstadsliv, 1994)

PER HEMBERG FÖDD 1900

Så här beskrivs Per Hemberg (från Familjejournalen) 1965 i Vem är vem? 

(Från Runberg.org - http://runeberg.org/vemarvem/gota65/0496.html)

YNGVE RUDBERG FÖDD 1887

1913 1913

Pastor Yngve Rudberg, 1887 - 1978) gift med Margit Hemberg - kyrkoherde Johan Hembergs och Signes äldsta dotter, som kom att vistas en stor del av somrarna på Signeliden, Ljungstorp tillsammans med svärföräldrar och Margits syskon. Sedemera Biskop. Bilden tagen 1913. Foto Eriksén 

 

(Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A71663)

 

Noteras att pappan August Rudberg dog samma år som Signes mamma och Hembergs flyttade ut till sitt nybyggda sommarhus i Ljungstorp, som kom att bli det ställe där Yngves och Margits relation utvecklades, med många promenader med balansgång på saj-banans räls och i relationen!

 

(Vem är Vem, 1964, från projekt Runeberg:

(http://runeberg.org/vemarvem/svea64/0712.html)

 

Prostparet Hemberg 1912.

(Bild med publiceringstillstånd av Birgitta Rudberg - ur boken Småstadsliv, 1994)

Matrum Prästgården. Foto Signe Hemberg.
Från tavla permanent utställning Skövde Stadsmuseum

Margit och Yngve hemligt förlovade inför fadern prosten Hemberg julen 1914.

(Bild med publiceringstillstånd av Birgitta Rudberg - ur boken Småstadsliv, 1994)
 

********************************************************************************

FAMILJEJOURNAL SIGNELIDEN 1912-1932: SPALT 1

"Margit på Signeliden" - akvarell av Signe Hemberg.

(Bild med publiceringstillstånd av Birgitta Rudberg - ur boken Småstadsliv, 1994)

Avskrift av Journal och Gästbok för Signeliden:

(ur Gästboken bara antal besökande personer per sommar på Signelid och xxxx = oläsbart))

 

1912 famlijen Hemberg Journal:  Inflyttade i Sommarvillan Signeliden

          den 11 juni 1912.

Första sommaren präglades av de båda döttrarna Margit och Ellis konfirmationsläsning för sin Pappa 22/6 - 3/8. Augusta Herlenius bodde på Signeliden, Betel Lundqvist och Gösta Kock på Ljungsbo. Ulla Sjöberg, Carin Thorn, Lilly Österberg, Margot Engström och Anna Svensson reste ut från Sköfde till läsningen hvar dag.

Konfirmation i Våmb 4/8 1912 - En vacker och solig sommar!

Inflyttning till stan först i september.

 

1912, 28 besök skriver i Gästboksdelen under första sommaren 1912.

1913, 17 besök i Gästboken.

1914 ,14 besök - då flyttade familjen ut till sommarhuset den 5 juni.

1915, 58 besök - då flyttade familjen ut den 7 juni; en förlovning

           mellan dottern Margit Hemberg och Yngve hölls också denna

           sommar den 19 juni.

1916, 20 besök

1917, 24 besök - då flyttade fmiljen ut den 8 juni - 22/8; bröllopp hålls

           den 21/8 - Yngve Rudberg & Margit Hembergs. Härlig strålande

           solskensdag.

1918, 17 besök- då flyttade Johan Hemberg med en jungfru, Asta H.

           ut till Signeliden den 29/5.

1919, 23 besök - då flyttade familjen ut den 26/5

1920, 30 besök - då flyttade familjen ut den 29/5

1921, 30 besök - då flyttade familjen ut den1/6

1922, 28 besök- då flyttade famljen ut den 2/6

1923, 42 besök - då flyttade famljen ut den  2/6 - första lysningsdagen

           den 5 augusti för Elli och Sven, strålande väder.

1924, 30 besök - då flyttade familjen ut den 10/6

1925, 52 besök - då flyttade familjen ut  den 8/6

1926,   6 besök - då flyttade familjen ut den 15/7

1927, 38 besök - då flyttade familjen ut den 14/6

1928, 18 besök - då flytttade familjen ut den 11/6

1929 - uthyrt till Dr Einar Gråå, Sköfde

1930 - 14 besök - då flyttade William m. familj ut den 12/6

1931 - 6 besök - då flyttade famljen ut den 6/7

 

1918 tas skrivandet i Familjejournalen upp igen på allvar:

1 juni kom Signe och Per med skjuts och därefter Elli med tåget samma dag. Den 3 juni vänder Elli tillbaka till Skövde för att senare taga till Nääs och genomgå en slöjdkurs 6/6 - 17/7. Per läser i öfrigt för Studentexamen den 8/6. Den 2/6 var en kylig väderlek som skadade potatisen. Margit och Yngve vandrade ut söndagen den 2  kväll och var här hela måndag! Den 11 juni utflyttning för Signe Hemberg  (små avstånd Km). Den 11 - 25 juni Per Hembergs Signelidsvistelse (inryckning den 26). Den 21/6 - 13/7 Johan Hembergs badsejour i Hjo. Den 26/6 - 11/7 Margit Rudbergs vistelse. Den 13 - 15 juli Johan Hemberg på Signeliden. den 16 juli Johan Hemberg på Solviken. Den 15 - 21 julii Signe Hembergs Wärmdöresa.Den 7/ 7 - 14/7 Per Hemberg permission ute på Signeliden. Den17/8 - 20/8 Per Hemberg åter ute. Den 20/8 Inflyttade familjen Hemberg och Elin Hedenius till Sköfde. Den 21/8 - 4/9 bodde Margit och Yngve härute. Den 12/9 vistades vi här på återresa från Skara.

 

1919 ur Famlijejournalen:

Den 26 maj utflyttade Johan & Signe (Asta & Hilda) - varmt och härligt väder, blommande träd. Den 2 juni Sprang Penn (=foxterrier) första gången till staden. Den 14 juni Penns 3dje stadspromenad. Den 6/6 - 9/6 Margit Rudberg ute - vackert väder. Den 8/6 Yngve övernattade på hemväg från Vänersborg.Den 8/6 Pers första besök (i stället för födelsedagen). 3/6 - 19/6 Astas semester. Den 14/6 Johan rest till Norrköping. Den 16 - 21/6 till Mariestad. Den 14/6 anlände äntligen Elin från Smedjebacken. Kallt. Den 15/6  - Margit till den 17/6 Yngvve till den 16/6. Skönt väder. Den 21/6 - 25/6 Johan åter på Signeliden. Den 2376 - 26/6 margit Rudberg ute. Yngve Rudberg kom och for 2 ggr den tiden. Den 21/6 anlände korpralen 365 Hemberg hit ut i regn och rusk, vilket härliga väder fortsatte till den 29/6 då han for tillbaka till "Pinan". Den 29/6 Sxxx Johan och Margit ut , komma kl. 10.00 med underättelser om Wänersborgsvakt. 3/7 - 4/7 Margit ute Yngve cyklade ut öfver en natt. Den 25/6 - 18/7 Johans Hjovistelse.Den 28/7 Signe Hemberg på Frukväll Lidköping.Den 12/7 - 26/8 Elin Hedenius Signelidsvistelse några få vackra dagar. Den 17/8 Per på dagsbesök. Den 17 - 18 /8 Yngve och Margit ute  - uppehåll och ljummet väder. Den 28/8 for Elin Hedenius. Den 18/8 - 21/8 William Hemberg här i köld och blåst. Den 22/8 - 24/8 Per här på civilpermission som nyblifven Fanjunkare. 25/8 Margit och Yngves sista besök för året. Den 26/8 Inflyttning till Sköfde. Signe målat 4 akvareller och 7 oljetafvlor!

 

1920 ur Familjejournalen:

Den 29 maj utflyttade värdinnan med Asta i regn och rusk efter en längre skön solig tid. Den 30//5 anlände Prosten medförande Penn (=foxterrier). Den 31/5 14/6 Astas semester. Den 2/6 Penns första stadspromenad, återfördes genom tvång af Per, anländ med middagståget. den 6/6 - 7/6 Penns 2dra Sköfdebesök. Den 1/6 regn hagellikt + 5 á 10 grader. Den 9/6 anlände Elli från Smedjebackens kyla och regn. Den 9/6 Johan visiterade i Binneberg. Den 14/6 - 28/6William Hmebergs Signehildsvistelse. Den 14/6 - 18/6 Yngve Rudberg 24/6 - 28/6 ; Margit Rudberg 14/6 - 5/7. Den 28/6 - 31/8 Elin Hedenius Signehildsvistelse. Den 5/7 Penn i hastigt stadsbesök i bagen. Den 5/7 - 23/7 Johan Hemberg på Solviken, Mariestad. Den 6/7 20/7 Hilda Johanssons semester. 5/7 - 20/7 Per Hemberg på västkusten med William (segling). Den 13/7 - 20/7 Elli Hemberg på Smedjebacksresa (silverbröllop). Den 24/7 - 25/7 William kortbesök på återväg till Stockholm.  10 grader storm och regn på promenaden hem till Sköfde. Den 17/7 - 21/7 Elin Hedenius och Signe Hemberg Vänersborgxxxx. Den 1/8 Började Johan Hembergs tjänstgöring (Hxxxxx!). Den 1/8 - 3/8 Elli besök i Djursätra. 28/7 Stora sommarkafferepet på Signeliden. Den 1/8 slutade Johan Hembergs semester. Den 7/8 Broddetorpsinstallation. Den 14/8 Fru Elli från Signeliden till Stockholm och in flyttade Hilda. Signe Hembergs stadsresa. Den 15/8 Penn inflyttade på eget initiativ på egna ben och självmant. Kafferep för "Ljungstorparna" (knut H. med 1). Den 31/8 Kall regnig fördelsdag med Johan och Per (Ingrids Hxxxx) Den 1/9 Allmän inflyttmning till staden. Den 14/9 Signe besök- äpplena stulna! (Senare inbrott!)

 

1921 ur Familjejournalen:

 "Geting, vattenbrist och "barnbarnens" sommaren."

I maj månad målades Signeliden om utvändigt. Den 2/- 4/6 Elli och Lena på storrengöring och storstädning. Den 3/6 Signe ute hela dagen på Signeliden, strålande varmt. Den 10/6 Utflyttning Johan, Signe och Elli, kyla och regn! Den 14/6 utflyttades en åxxxx blödande Penn (af 2dra L-a). Den 22/5 - 28/6 Elli i Smedjebacken. Den 29/5 - 30/6 på Hedensberg. Den 27/6 Johan och Signe reste till Stockholm. Den 28/6 till Wärmdö. Den 4/7 till Skälbottna - Signe åter på Signeliden 9/7. Johan kom den 11/7. Den 11/7 - 26/8  Margit och lilla Stig Lundberg anländer. Sven Erlandsson här 3/7, 10/7 och sista besöket den 23/8.  Den 22/7 Elin Hedenius anlänt från Hedemora). Den 21/7 Lundqvists med barn och fästmö till kvälls jämte Erik E-son. Den 27/7 Hermanssons, Fallins, Erik E-n,  senare Eva till supé. Signes sommarresor 18/7, 25/7, 22/8. Den 31/7 Penns första stadspromenad, vild av getingbett. Den 2/8 återfördes han af Johan Hemberg, vars 1 :a året bortavaro då gjordes inxxxxxxx åter. Den 11/8 och 5/8 kom William - for med fram. Till Stxxxx - 6/8 och var åter på Signeliden 7/8 - 10/8 varmt, kallt och konstigt. Den 7/8 Yngve Rudberg (från Töre Norrbotten) anländ från Norrbottenresan. Den 6/8 Johan, Signe, Margit, Elli och Sven W-son på Solviken firade Allys 60 årsdag. Den 8/8 Johans och Signes återkommande från Mariestadsresan. Den 10/8 - 13/8 Sven Erlandson på fältmanöver. Den 13/8 - 14/8 Margit och Yngve i Skara. Den 22/8 For Elin Hedenius, Signe följde till städxxx. Efter 5 ihållande regndagar började Det sköna vädret och 19/8 fortfarande. Den 25/8 reste Yngve Rudberg samt små innan - för dagarna i Skara. Den 26/8 Inflyttning till staden!

 

1922 ur Familjejournalen:

"Sanatorie och rusksommar"

Den 2 juni Utflyttade Johan, Signe och Elli Hemberg - vackert väder. Den 4 juni Penns första stadspromenad. Den 8/6 hans andra. Den 3/7 Penn återförd på tåg af Signe Hemberg - fjärde resan. Den 3/6 - 19/6 Ellen Förnros(?) Signelidsvistelse (sängliggande). Den 21/6 hemkom vår Per och flyttade ut kl. 4 med Elli till Signeliden i sol och storm. Den 26/6 anländer Margit Rudberg, samt lille Stig och sköterska. Den 30/6 anländer Yngve Rudberg från Prestmötet i Skara. Den 4/7 reste Yngve och Margit Rudberg till Sxksand bortlämnade lille Stig. Den 4/7 - 17/7 Elli i Dalarna, Silfhyttan, med Sven. Den 10/7 - 28/7 William Hembergs Signelidsvistelse. Den 11/7 - 4/8 Elin Hedenius Signelidsvistelse. Den 28/8 - 29/8 Johan, Per, Elli, William, Sven, Signe på Fxxxxx bröllop. William med direkt därfrån till xxxxxxxxx. Den 30/7 Yngve och Margit åter här från Dalarna Yngve möte 1/8. Den 30/7 - 20/8 Margit Rudbergs andra Signelidssvistelse.  Därefter otydliga anteckningar intill - Den 3/9 Inflyttning till Sköfde (Johan, Per och Elli).
 

 

 

URKLIPP : NÅGRA AV SIGNE HEMBERGS TAVLOR

Klicka på bilden för att se den större! Klicka på bilden för att se den större!

Skövde prästgård - urklipp

Klicka på bilden för att se den större! Klicka på bilden för att se den större!

Interiör flickornas sovrum prästgården, Skövde - urklipp

Klicka på bilden för att se den större! Klicka på bilden för att se den större!

Vardagsrummets samlingsplats - urklipp

Klicka på bilden förs törre bild! Klicka på bilden förs törre bild!

Vardagsrummet samlingsplats - från vykort

KONTAKTFORMULÄR FÖR DENNA SIDA
(av säkerhetsskäl loggas alla ip-adresser)
(din e-postadress lämnas aldrig ut!)

JOHAN HEMBERG FÖDD 1850

Johan Hemberg, Foto Maria Lundbäck, Uddevalla, tidigt 1890-tal Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145033:2100 Johan Hemberg, Foto Maria Lundbäck, Uddevalla, tidigt 1890-tal Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145033:2100

Prästgården i Skövde 1885

Prostgården i Skövde mitten av 1880-talet. Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: 	B145046:411 Prostgården i Skövde mitten av 1880-talet. Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145046:411
Klicka på bilden för större bild! Klicka på bilden för större bild!

Prostgården i Skövde i sommargrönska 1901. År 1896 inreddes två rum på vinden, och en frontespis upptogs mot söder - för att ge barnen rum i huset.

(Bild med publiceringstillstånd av Birgitta Rudberg - ur boken Småstadsliv, 1994)

Johans arbetsrum Prästgården. Foto Signe Hemberg.
Från tavla permanent utställning Skövde Stadsmuseum

 	Prosten Hemberg, Skövde, senare i livet Foto Ludvig Erikson Västergötlands Museum - bildnummer: B145033:2101 Prosten Hemberg, Skövde, senare i livet Foto Ludvig Erikson Västergötlands Museum - bildnummer: B145033:2101

Ur Skara Stifts Herdaminne 1850-1930 av L. A. Cederbom och C.O. Friberg:

 

Johan Hemberg, född på Torsö 19 oktober 1850, son av Vänerskepparen Gustaf Johansson och Kristina Andersdotter.

 

Efter studier i Mariestad och Örebro följde studier i Uppsala 1872 inom teoretisk teologi.

 

Examinerad 1877, befriad från praktik 1878, prästvigd 14 september 1879, pastoralexamen 1888, tjänstgjort som vikarierande kollega i Falköping 1877-78 och extra lärare i Hjo 1878-79, förste lärare vid Gustafsbergs barnhus 1879, pastor vid svenska församlingen i Paris och sjömanspräst i Dunkerque, Calais och Boulogne 1886-94.

 

Kyrkoherde i Skövde 1893, tillträdde tjänsten 1894, kontraktsprost 1896-1923, inspektor för Skövde allmänna läroverk 1895-1922, Off. Fr. Instr. Publ. 1894, L. N. O. 1894, emeritus 1926, död 8 januari 1928. Gift två gånger.

 

Första giftermålet  1889 med Agnes Marlon Thorburn, född i Uddevalla 1866 och död 1890. Dotter till grosshandlaren och vice konsuln William Franklin Thorburn och Agnes Rosa Jobson.

Barn:

Gustaf WILLIAM född i Paris 1890, assessor I svea hovrätt och tillförordnad revisionssekreterare. 

 

Andra giftermålet 1894 med Signe Sofia Johanna Hedenius född i Uppsala 1863 och dotter till medicinprofessorn Per Hedenius och Sally Maria Winbom.

Barn:

Sally MARGIT Kristina född 1895 gift med Yngve Rudberg, komminister i Vänersborg och senare biskop i Skara 1951-55.

ELIN Elsabeth född 1896 gift med läkaren Sven Erlandsson.

PER Johan född 1900, hovrättsnotarie - se utdrag här på sidan!

Sällskapsrum Prästgården. Foto Signe Hemberg.
Från tavla permanent utställning Skövde Stadsmuseum

(Bild med publiceringstillstånd av Birgitta Rudberg - ur boken Småstadsliv, 1994)

 

Prosten Johan Hemberg beskrivs som en lång, smärt och ståtlig man med ledig hållning och avlångt, slätrakat ansikte med bleka, fina drag. Han hade också ett fint och sympatiskt uppträdande. En gentleman - en verkligt helgad personlighet.

 

Dock ingen vek man, utan hade kraftig vilja med ett klokt och facilt sätt. Han höll fast vid vad han trodde var rätt för församlingen med okuvlig energi. Han fick mer än en gång röna fiendeskap.

 

T ex måste han som kontraktsprost ingripa mot sedan avsatte kyrkoherden i Varnhem, David Holmgren, och blev av denne då stämd för ärekränkning, då han endast gjort sin plikt.

Han gav dock aldrig igen eller brusade upp och lät förstå att de som gav sig på honom inte hade bättre vett.

 

Han var tyngd av den myckna administrationen som han kände som en tryckande börda. Dels blev hans nerver starkt belastade ända till bristningens gräns och sömnen vek från hans ögon, dels tog detta bort mycken tid från hans kära och mycket viktigare själavårdande verksamheten.

 

Sitt egentliga herdekall skötte Hemberg med största flit. Han gick, kallad eller okallad, till de gamla och sjuka, de svaga och bekyrmade med tröst ocu uppmuntran - ett arbete i det tysta som för många blev till stor välsignelse.

 

Hans predikan, som framfördes med något beslöjad, i viss mån ansträngd men dock tydlig röst, var i främsta rummet sjålavårdande och därför bibeltrogen. Bibelns ord var för Hemberg det fasta ordet. Han var inte opåverkad av strömningar inom teologin, men höll sig gärna till bibelorden.

Såsom hela hans personlighet var hans förkunnelse varmt kärleksfull, lockande och inbjudande. Hemberg var eukumeniskt sinnad och ville hellre ena än att söndra. Kunde se det goda hos andra och arbetade därför på att i församlingen medla mellan olika tänkande. Detta väckte till en början misstro hos de mera högkyrkligt sinnade, något som dock snart nog utjämnades.

 

Han gav snart sin kyrka ett socialt liv med organiserat ungdomsarbete och söndagsskola, församlingsaftnar och församlingsveckor med med rikt givande program. Han tog initiativet till uppförandet av ett församlinghus i Skövde och en ny kyrka i Skultorp.

 

Under hans tid restaurerades Våmbs, Kyrketor:ps och Hagelbergs kyrkor. Även skolhus i pastoratet nybyggdes eller ombyggdes i samband med genomförandet av den stora skolreformen. Folkskolans lärare'personal vitsordar med tacksamhet H:s intresse för skolan och dess arbete. För barnen var det högtidsstunder, när den blide och vänlige prosten besökte dem i skolan.

 

För studier hade han både fallenhet och håg. Hans kunskaper i olika ämnen voro gedigna. I sin pastoralexamen erhöll han vitsordet berömlig. Han fortfor alltjämt att taga del av det nytillkomna i teologienoch även av det värdefulla i skönlitteraturen. Så länge han orkade, följde han med utvecklingen på dessa områden.

 

Omsider blev han nedbruten. Länge nog hade han svårt att gå. Slutligen blev han nästan helt förlamad. Stilla och undergiven satt han där i sin vilstol. Men ju mera krafterna togs ifrån honom, dess mer växte han till i ödmjukhet, tålamod och tacksamhet mot Gud. En lång, väl fylld arbetsdag låg bakom honom, när han skildes hädan.

 

(Tillhandahållet av Arne Sträng, Ljungstorp)

Vännerna Israel (Signes bror) & Anna Hedenius längst till vänster, Per, William och Mamma Signe. Sedan Elin Hedenius (Signes moster) och Margit (Matti), Pappa Johan och Elli 1905.

(Bild med publiceringstillstånd av Birgitta Rudberg - ur boken Småstadsliv, 1994)

 

Margit Hemberg 17 år 1912.

 (Bild med publiceringstillstånd av Birgitta Rudberg - ur boken Småstadsliv, 1994)

 

 

 

 

 

Margit sommaren 1914.

 

 

(Bild med publiceringstillstånd av Birgtta Rudberg - ur boken Småstadsliv, 1994)

Prosten Hemberg - ännu något senare i livet. Foto Ludvig Ericson, Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145033:2113 Prosten Hemberg - ännu något senare i livet. Foto Ludvig Ericson, Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145033:2113

Efter ett "hemligt" förhållande under några år och efter Margit Hemberg's osäkerhet (dåliga självkänsla?), så förlovar Margit och Yngve sig i hemlighet julen 1914 inför fadern och prosten Johan Hemberg - till stor lättnad för hela familjen och deras vänner!

(Bild med publiceringstillstånd av Birgitta Rudberg - ur boken Småstadsliv, 1994) 

Signe 1914.

(Bild med publiceringstillstånd av Birgitta Rudberg - ur boken Småstadsliv, 1994)

 

 

 

************************************************************************************

 

SPALT: 2

 

1923 ur Familjejournalen:
"Regn och köldsommar"
Den 1 juni Efter två soliga och blidare dagar utflyttade Johan och Per Hemberg, Sven, Penn(=foxterrier) och andra flyttlasset till Signeliden i strålande sol och kyla, nyutsrpungna björkar, vitsippor, kala aspar. Björkskogen utanför grinden nedhuggen! Den 2 juni flyttade Elli och Signe Hemberg med Alice ut. Pianostämmare ute. Den 8/6 - 20/6 Elli på besök i Stockholm och Smedjebacken. Den 8/6 Yngve Rudberg kom och överraskade oss från Skara. Den 20/6 - 30/6 Svens semester. Den 12/6 flyttade Rudbergs till Xxxxxxxxx. Den 19/6 Per inne som marskalk på xxxxxxlands bröllop + 22 grader, första verkligt härliga sommardagarna. Den 7/6 -18/6 Oafbrutet kyla, regn, dimma elelr blåst och kyla. Den 28/6 Signe inne och möter Elin som anländer med vackert väder. Den 29/6 Elins födelsedag klädd med vitsippor och guldvivor - härlig dag. Den 1/7 Signe inne på Anna Tengstrands begravning i Sköfvde. - stark värme uppletad ny och skuggig plats då Signe åter en ensam stadsresa mötte "Professorn" - Trädgårdshjälp från staden (Andersson) - Gods! Den 20/7 Per och Signe i staden på "LillaKrxxius" begrafvning. Den 21/7 "Signelidskafferepet", 4 Grönvall, 2 Koch, 3 Högberg, 2 L s,1 2-F. Den 24/7 - 29/7 Penn första av fyra stadsbesök, fyrfota in, tåg tillbaka. Elli & Svens första lysningsdag, Hembergs - fest, strålande väder - sedan annat, frakt i ruskigt väder andra lysningsdagen. Den 12/8 Elli, Signe och Elin i staden fanns - härlig dag. Den 16/8 Första inflyttningslasset Signe, Elli och Sara flyttade in. Den 28/8 Inflyttningen Johan och Per. - en ny gång upptagen till "Utsikten" - och en vägg åt väster på verandan.

 

1924 ur Familjejournalen:
"Sen, annars vacker god sommar"
Den 10/6 tredjedag Pingst utflyttade Olga kl. 11.00 - Per och Penn kl. 4. Johan och Signe med skjuts fram till dörrarna kl 6.30 e.m. Aston Karsson. Den 11/6 - 14/6 Grundlig rengöring af allt husgeråd, kök, källare, veranda- skrapning och påbättrande med oljefärg. Den 18/6 - 3/7 Astrid Vendesson semester! Den 20/6 - 22/6 härliga, varma. Den 23/6 första stads xxxxx Per - kyla och blåst igen Den 19/6 - 22/6 varma vackra dagar. 14/6 och 29/6 Signe skomakare. Den 4/ 7 - 13/7 Olga hemkomst. Den 3/7 återbud af Elli i ledsam anledning!!! Den 1/7 och 21/7 Signe Sköfde resor (bad och bank) Den 6/8 skatteresa. Den 12/7 50 årsdag på Husgärdet Härlig dag Johan, Sigen och Per Hemberg där. Den 14/7 - 21/7 William Hemberg, Sigelidsvistelse. Den 21/7 - 25/8 Elin Hedenius Signelidsvistelse . Den 13/7 - 17/7 verklig sommarkänsla, xxxxx xxxxx. Den 21/7 Vår f.d. Trädgårdsmedhjälpare A xxx hans begrafvning. En vacker sjusovardag följd av härlig sommar, nästan övergående i åska. Den 29/7 - 18/8 Ellis vistelse här - for åter Smedejebacken. Den 18/8 for Per till straffrättstentamen för Wxxx, efter flitigt studerande hela sommaren på ämnet. Den 5/8 -12/8 Sju dagars trädgårdsarbete här (23,10 + 6,50 = 29,00) dito gropgräfning 18 tim = 6.30 kr. Stadsstädning före inflyttningen. Den 24/8 Predikan och f.m. kafferep Andersssons och Carlssons. Den 25/8 Inflyttning. Den 15/9 rengöring Olga. Stora tag och mycket ute med.

 

1925 ur Familjejournalen:
"Härlig gammaldags vacker sommar, efter tidig vår!!"
Den 8/6 gick flyttlasset ut och Anna och Penn flyttade med första tåg till Signeliden. Den 9/6 utflyttade Johan och Signe Hemberg med hästskjuts öfver Ljungstorp (Ljungsbo) framkomst kl. 6 e. m., Sol, stark vämre. Blommande syren och pingstliljor. Den 10/6 kom Astrid efter med 4-tåget. Den 11/6 - 25/6 Annas semester. Den 25/6 - 27/6 Astrid: stan xxxxxx krusbärspasta grön. Den 27/6 kom Penn åter från tredje stadslöpningen. Den 13/6 - 7/7 Thekla S.'s vistelse här ganska bra väder. Den 27/6 - 11/7 Elli Signelids vistelse. Den 28/6 - 12/7 Per semester. Den 1/7 - 14/7 Astrid semester. Den 18/7 - 22/7 i Stöpen, sylt och konservering. Den 16/7 Signe första stadsresan 9 --8.30 - kväfvande hetta. Den 21/7 Signe andra stadsresan 9 - 4. Den 24/7 - 27/7 Elins körsamv. Den 19/7 Penn återkom efter 1 1/2 dygns bortovaro svårt sargad, sjuk, halt. Den 19/7 - 1/8 skötte såren sedan gick han på tre ben. Den 28/7 Johan sjuk dånverk, matt, hetsanfall "sluddrar" - Signe vakade. 29/7 Syster Å. Den 31/7 Elli uppskärrad anländer oförmodat 8 e. m. Reste 27 augusti. (sjukbesök till Pappa och Penn!!). Den 11/8 Upptäcks Johan ha svullna fötter. Den 12/8 låg Johan. Den 15/8 - 26/8 William och Aina kärt besök någorlunda väder. Mestadels gott väder. Den 26/8 flyttade Anna till städning i stan medförande Penn(=foxterrrier) hans sista färd! Den 28/8 inflyttade Elin, Astrid tåg 5.30 Johan och Signe skjuts vid 4.00. "Gud ovan, tack för en ljuvlig sommartid!
Signe målade syrenen hortensia pelargon asterbukett: tennbägaren; rosor i grön skål, stugorna söder om banan. (Ulfstorp och Rosenlund -min anm.)

 

1926 ur Familjejournalen:
"Kall juni till 29 då den vackra sommaren började."
Den 14 juli Elli Erlandsson kom och "gjorde slag i saken", for ut med Selma Olsson till Signeliden och städade "lättvindigt" . Den 15 juli gjordes ett försök till utflyttning efter att ha från 30/6 tillbragt en solgassig tid Ingelsgatan 2 i Sköfvde färdas Johan och Signe Hemberg med fröken Tyra Bergqvist af arrendator David Johansson i droska till Signeliden, dit ankomsten skedde kl. 06.30 e.m. Mottoges af Dr och fru Ekstrand vid grinden och med flaggning - väder bedårande blommande rosor och jasminer, borttagna rabarber, inga äggxxxxxx, föga vinbär - utom mogna jordgubbar. Den 16/7 slogs vallen - mycket hallon. Den 30/7 - 7/8 fröken Bergkvist kamrat och Syliva Elisabeth Andersson istället som sjuksköterska. Vackert väder - små skurar under fruntimmersveckan. Den 27/7 sjusovardagen, regn mest hela dagen , små skurar, eljes ingen dag då vi ej suttit uti på verandan. Johan gått några gånger ledd till "Utsikten" och druckit te. Efter på dagen 5 veckors vistelse flyttade Johan och Signe och T Bt in på droska till Sköfde. Elin och Selma Olsson på tåg - den 19 augusti.
"Gud vare tack för nådig hjälp"

 

1927 ur Familjejournalen:

Den 14/6Fröken Greta Ringblom och Selma Olsson ute och städade, en af de få vackra sommardagarna. Den 17/6 Margit Rudberg och G. R-m anlände på middagen i vackert väder. Per Hemberg fortsatte resan med tåget fram till Sköfde. Den 18/6 for Margit in och hämtade den 20/8 ut Per till Signeliden. Den 20/6 kom Yngve Rudberg från ungdomskurs i Herrljunga och förenades med sin familj på Signeliden. Vi voro redan inregnade i fjorton dagar, men hade det gott inomhus, arbetade var och en med sitt och läste högt på kvällarna. De återstående fjorton dagarna av min härvaro voro varma, härliga sommardagar, då mest vistades utomhus. Den 14/6 midsommardagen, tillbragte vi på Husgärdet och kunde sitta i solsken på em. Den 17/6 trevlig bilfärd med Hermanssons till Läckö, Kinnekulle och Forshem (Margits hösnuva började). Den 1/7 kommo faster Elisabeth och farbror Anton från Husgärdet hit med Stig, som varit där 1 1/2 månad och som nu var kry och duktig. Den 6/7 vor Margit och Yngve i Skövde tillsammans med Elli och Sven och företogo i sällskap med Mamma en trevlig biltur på berget. Den 21/7 reste Yngve till sitt land igen, glad att ha haft en skön vilotid på Signeliden. Den 19/8 Reste Margit, Stig och Per Rudberg, M & P. hem till Vänersborg. Stig till Husgärdet på 8-10 dagar en skön härlig sommar ha vi haft här med vår glädje och tacksamhet över den.

 

1928 ur Familjejournalen:

"Sen, kall, blåsig, genomruskig sommar - då sol ej värmde."

Den 29/5 Margit Rudberg och Syliva Larsson ute i en lång städdag i vackert väder. Den 11/6 Efter fyra uppskof i följd af ihållande kyla och ruskväder utflyttade Signe med L.L- kl 14.35 ävensomdetta Jm med xxx. Rätt vackert väder med mera kallt; blåsigt. Signeliden i maj målad utvändigt med oljefärg (tyvärr ej mer orange!) och invändigt  målat rummen  och trappan 365 + uthus  i xxxxxx kr 42,50 + inomhus kr 82 = summa 495. Den 16/6 Signe i stan för Bxxxxxxxxxx (hela dagen där). Den 19/9 Margit och pojkarna anländer. Fortfarande + 10 grader!! Signe tveksamt liggande över en kall regnig midsommar med narcisser och avfallande fruktträdsblom. Den 25/6  Elli anlänt. Elin i Sigtuna 23/6 - 13/7 - Här 27/7 - 28/8 Under hela juni kallt 10 - 14 grader och blåsigt - en dag + 17 grader, då man kunde sitta ute . Regn började vid midsommar tillika med  kylan - är Hösten. Juli började med oförändrat väderlek - kyla och regn Brasor och inneläge. Den 2/7 Signe Hembergs 2dra stadsresa medförande Pingstliljor(!) till graven (Ösregn & kyla). Den 4/7 Elli rest utan att ha haft mer än en dräglig "sommardag" Den 12/7 Började sommaren så småningom komma! + 20 grader! Syrener i blom! Den16/7 Signes tredje stadsresa i  och för Stockholmsresan. Den 17/7 - 27/7 Signe på Hedensberg i.öf. festen 19/7. Besök å Pålsudden Djurön hos William Hemberg den 25/7. "Hvarannandagsväder" den 12/7 - 30/7. Den 31 juli åter + 8 grader. och skyfall hela dagen. Den 1/8 kunde man åter vistas stundtals ute på skyddad solplats 10 - 16 grader. Den 31/7 for Margit och Yngve Rudberg på semesterresa - hittills den värsta reg- och ruskdagen i sommar.Den 1 augusti plockade de sista vita syrenerna!!

Den 20/8 uppplockades den första vita pionen! och började de röda vinbären kunna ätas - Den 23/8 avplockades de sista små sköra Junirosorna. Den 31/7 - 14/8 voro Elin Hemberg och jag ensamma med makarna Rudberg kvar på Signeliden innan Yngves och Margits semesterfärd på Gotland. Den 18/8 Bilfärd till Husaby, Kinnekulle och Forshem 11 fm - 8 e m. åskreg mellan skurarna, kommo dock torra hem. Den 16 och 21 augusti bland de värsta dagsösregn-dagarna. Den 3/8 sommarens vackraste dag. Signes sommarbeten: modellering av porträttmedaljong Johan Hemberg i plastelina, 2 akvareller å Hxxxxxx, 1 interiör, 2 ute akvareller Syrenhörn, 1 syrentavla å Dr Lds stuga (kökssidan) i olja - 3 ggr kunde vi inta frukost i skogsbersån och några gånger kaffe efter  frukost "på planen". Mest åts i samlingsrummet. Då det var över 14 grader och ej för blåsigt eller regnigt på verandan. Förnros i EnkBy kunde äta därute den 19/8. Den 24/8 dom två vanliga kaffebjudningarna 1/2 5 - för Ljungstorps urinnevånare! - Rudberg inflyttade till Vänersborg samma dags fm. Den 27/8 vinterstädning, bärplockning, packning. Den 23/8 Elin Hemberg, Lydia Larsson och Signe Hemberg inflyttar till Sköfvde per tåg (flyttlass samma dag).

 

1929 ur Familjejournalen:

Var Signeliden uthyrt till Doktor Einar Gråå med familj från Sköfvde t o m 31 augusti. Bilväg gjordes brukbar från Storekullen. Signe Hemberg - som var sängliggane sjuk i Sköfde 30/4 - 15/7 och sedan på Sabbatsbergs sjukhus och vilohem. Sigridsgården vid uttran till 2/8 - var endast några timmars besök ute på Signeliden i september. Stället iordningställdes till sommarbruk av Elli Erlandsson, Ebba Sjöstrand, Lisa Bengtsson och Anna Andersson, Ljungstorp.

 

1930 ur Familjejournalen:

Efter lång tidig vår, varm och härlig, beslöts att William med familj skulle bebo Signeliden under sommaren. Den 23/6 for min hjälp, Alma Ekenstierna (Ekblom), ut och städade med Anna A-son från Ljungstorps anhalt. Den 12/6 for Alma åter ut kl. 6 fm. i vackert sommarväder hissade flagg gjorde söndagmiddag och var "vice värdinna" för Hembergs som med bil och lastbil övre vägen  - direkt efter Stockholmstågets ankomst kl till Sköfde begåvo sig - 7 min högst, ditut till tidig middag - Sommaren i det stora hela har varit varm och vacker, men har haft upprepade skyfall. Regnperioder i mitten av juli och två mittersta veckorna i augusti. Den 15/6 reste William till Stockholm för att återkomma den 22/6 då hans semester började.Den 23/6 kom Tant Signe för att fira midsommar med oss. Midsommarstång på planen. Den 27/6 reste William till Uddevalla för att segla hem Vabette. Den 3 juli reste Tant Signe för att tillsammans med moster Elin vistas några veckor på pensionat Tallbacken i Alingsås. Den 8/7 1/2 9 em. återkom William i sällskap med Sten Wallin för att fira min födelsdag. Den 9/7 firades den med flaggning, kafferep och presenter i mängd. Den 10/7 Ösregn hela dagen. Vägen vid bäcken översvämmad. Den 11/7 reste Wiliam och Sten och jag till Sköfvde , hem med buss 1/2 2 em. Den 19/7 kom William åter för att tillbringa återstoden av sin semester t. 5 augusti. Största delen av tiden vackert väder. William arbetat med att rensa och kupa potatis, hugga en massa träd och buskar, klippa kaprifoliebuskarna mm. småsaker i trädgården. Används flitigt den utomordentligt fina duschanordningen. Så och den övriga familjen. Den 5/8 reste William åter Stockholm Bengt och jag med till Sköfde. Middag hos Tant Signe, åter kl. 1/1 9 em. Den 11/8 kom mamma hit. Den 16/8 Reste jag till stan och hade en förtjusande dag hos Tant Signe och Moster Elin. Den 23/8 Bengt, Aggie, mamma och jag och gratulerade Tant Signe i Sköfde. Härliga kakor, middag och melon. Hem i bil 1/2 8 em. Den 24/8 kom Rose Brandt och stannade till den 29/8 då hon reste 4 em. till Katrineholm. Den 30/8 kom William i Pers bil tillsammans med Elli för att fira mamma Signes födelsedag/ A H.g

 

1931 ur Familjejournalen:

Efter ett besök på Hedensberg 27/6 - 2/7 där Elin Hedenius 70 årsdag firats 29/6 anländer jag i hennes sällskap till Sköfde 2/7 och foro vi båda med  Alma Ekenstierna per Bil. - Förtjusande sommarvarmt mottagna av Dr E-d . Trassel med dörrlås. Den 15/7 Elins hjärta bråkigt. Dr E-d här Elin låg 16, 18, 19, 20 till sängs - 20 - 30 grade varmt - härliga varma sommardagar - Ute stor del av dagen. Signe handmålade . Den 31/8 Alma xxx-besök. Den 5/8 - 13/8 Pers närvaro till stor tacksamhet. Den 1/8 - 7/8 Extra varma soldagar Härligt! Den 8/8 - 17/8 Mera kallt, blåsigt och regn. Den 11/8 Signe i staden med Pers bil. Vi båda vid graven. Då taket tjärats, trappor och tröskel xxxxx och "Karolinerad". Stor björk huggen framför norra rumsfönstret - mjölk smör från Stockholm, K-sons. - Elins hjärta blev dåligt fm. den 16/7 - flyttade ihop med mig  nedre botten måste då rytm ofta störs nätter -  Signe målade "riddarsporrar" sköna  färger, nyponblom, kaprifol och stora blandrabatten! Olja - Den 17/8 Elin Alma och Signe inflyttade till Sköfde.

 

1932 ur Familjejournalen:

Efter sjukdom/ lungxxxx, astma, njurstensinflammation Xxxx) och därefter på följande bröllopshögtidligheter för Per och A  den 25/6 flyttade Elin Hemberg och jag åtföljda av Syter Sivan i Bil, hit i strålande sol + 33 grader i stugan kl. 4 em. Den 11/7 Pannan sönder! nytt "Frontlås" - målat Skorsten och delvis staket i april - nytt tamburlås - Ovanlligt vacker, varm sommar. Den 16/8 första mindre vackra dagen Signe mest ute på verandan hela dagarna. Fr o m den 3/8 vanligen 2-3 tim i Rullstol ute i solen. 2 ggr hos Ekelunds. Den 10/8 per bil till Ljungsbo 1/2 1 - 1/2 7 - ute hela dagen. Sista besöket där hos D: Lundqvistes! Inflyttning til staden den 19/8. Gud vare tack för allt!

Efter varm solig ej blåsig och ej regnig sommar - Den vackraste sedan 1925, fast våren varit sen och alla bemärkelsedagar fasta!/ S Hg

 

 

 

  Till sidans topp!

 

Tillhandahållna av Gunborg Ferm, Ljungstorp 2013

Klicka på bilden för att se den större! Klicka på bilden för att se den större!

Skövde prästgård - från vykort

Klicka på bilden för att se den större! Klicka på bilden för att se den större!

Interiör prästgården, Skövde - vardagsrum - urklipp

Klicka på bilden för att se den större! Klicka på bilden för att se den större!

Från salongen - från vykort

Klicka på bilden för att se den större! Klicka på bilden för att se den större!

Interiör prästgården - från vykort